Người tị nạn nói minh hoạ

Tiếng nói

Câu chuyện được viết bởi những người tị nạn và nhập cư.

Đọc tiếng nói người tị nạn
Diễn đàn minh hoạ

Diễn đàn

Một nơi để đặt câu hỏi và nhận trợ giúp trực tuyến.

Câu hỏi bây giờ

Tìm trợ giúp gần bạn

Sử dụng FindHello để tìm kiếm các dịch vụ và các nguồn tài nguyên trong thành phố của bạn.

Bắt đầu tìm kiếm của bạn

Cần giúp đỡ? Liên hệ với chúng tôi

Người phụ nữ trên minh hoạ phon

Bằng điện thoại

(503) 468-5474