Câu hỏi thường gặp về giáo dục

Bạn có các thắc mắc gì về trường học, việc đi học cao đẳng, hoặc việc ghi danh lớp học GED® của USAHello không? Chúng tôi thường nhận được một số câu hỏi về giáo dục ở Hoa Kỳ. Hãy bắt đầu tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bạn ở đây.