Lấy bằng GED®

Các văn bằng GED® và HiSET cho thấy bạn có kiến thức tương đương người đã hoàn thành chương trình trung học ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu mọi thứ về các văn bằng, cách học ôn thi và cách làm bài thi.

smiling male graduate with yellow tassel
Các lớp GED® trực tuyến miễn phí

Học trực tuyến các chứng chỉ GED®, hoặc HiSET để bạn có thể đi học đại học hoặc tìm một công việc tốt hơn.

Đến lớp