Lấy bằng GED®

Các văn bằng GED®, HiSET và TASC cho thấy bạn có kiến thức tương đương người đã hoàn thành chương trình trung học ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu mọi thứ về các văn bằng, cách học ôn thi và cách làm bài thi.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: rất nhiều trung tâm khảo thí GED® đã hủy các kỳ thi do dịch bệnh COVID-19. Vào tháng 6 năm 2020, Cục Khảo thí GED® ra thông báo áp dụng kỳ thi trực tuyến đối với một số học sinh. Nếu bạn đủ điều kiện tham gia kỳ thi trực tuyến, bạn sẽ nhận được một email từ Cục Khảo thí GED®. Xem blog về kỳ thi GED® để biết thêm chi tiết. Chỉ có viên chức Cục Khảo thí GED® mới được quyền sát hạch bạn. Nếu như một trang web khác nói là họ có thể cấp cho bạn chứng chỉ GED thì điều đó không đúng sự thật! Các kỳ thi chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông HiSET và TASC cũng không được tổ chức trực tuyến. Tìm hiểu thêm về cách đi kiểm tra GED® ngày hôm nay.

smiling male graduate with yellow tassel
Các lớp GED® trực tuyến miễn phí

Học trực tuyến các chứng chỉ GED®, TASC hoặc HiSET để bạn có thể đi học đại học hoặc tìm một công việc tốt hơn.

Đến lớp