Từ trại tị nạn để bỏ lỡ thi Hoa Kỳ Minnesota

Tại USAHello, chúng tôi tin rằng những người mới đến làm cho đất nước của chúng tôi một nơi tốt hơn

Cá nhân chúng tôi tính năng hiển thị chính xác mà – họ là những ví dụ về cách những người nhập cư và người tị nạn đóng góp cho đất nước của chúng tôi.
Quan tâm đến việc đang được nổi bật hoặc muốn đề cử một cá nhân để được giới thiệu, thư điện tử wilsNgày@Mỹhello.mộtrg