Các câu hỏi thường gặp về vấn đề Nhập cư

Bạn có những câu hỏi về vấn đề nhập cư, tị nạn, thị thực Hoa Kỳ và thẻ xanh? Chúng tôi thường nhận được một số thắc mắc về vấn đề nhập cư vào Hoa Kỳ. Hãy bắt đầu tìm kiếm câu trả lời thắc mắc của bạn ở đây.

Thông tin nêu trong trang này đến từ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) và những nguồn tin cậy khác. Các thông tin dự kiến cho việc hướng dẫn và được cập nhật thường xuyên. USAHello không đưa ra các tư vấn về pháp lý cũng như các nguồn tài liệu của chúng tôi không được coi là tư vấn về pháp lý. Nếu bạn đang tìm luật sư hoặc hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp, chúng tôi có thể giúp bạn tìm các dịch vụ pháp lý miễn phí hay có chi phí thấp.