Đoàn tụ gia đình dành cho người tị nạn và người xin tị nạn chính trị

Người tị nạn và người xin tị nạn chính trị có thể nộp hồ sơ xin cho thành viên gia đình đến Hoa Kỳ đoàn tụ với họ. Tìm hiểu về các hình thức đoàn tụ gia đình bao gồm Đơn I-730, Khai báo mối quan hệ (AOR), Đơn I-130, thành viên gia đình chưa được kê khai trong hồ sơ, thời gian xử lýsự hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ ra sao.


người đàn ông bế con ở sân bay
Ảnh của Michael Swan

Quy trình đoàn tụ gia đình vận hành như thế nào?

Người tị nạn và người xin tị nạn chính trị sẽ nhận được các phúc lợi về đoàn tụ gia đình.

Các thông tin dưới đây có trong Sổ tay hướng dẫn đoàn tụ gia đình cho người tị nạn/người xin tị nạn chính trị của cơ sở tư vấn pháp lý (đường dẫn) và của USCIS. USAHello không cung cấp dịch vụ pháp lý và thông tin trên trang này không phải là lời khuyên mang tính pháp lý. Bạn nên tìm đến sự giúp đỡ từ văn phòng hỗ trợ tái định cư cho người tị nạn tại địa phương hoặc văn phòng dịch vụ pháp lý.

Có ba cách chính để xin bảo lãnh cho thành viên trong gia đình. Mỗi bảng dưới đây sẽ giải thích trong ba cách khác nhau:

Nộp đơn


Đối tượng nộp đơn
Người tị nạn đã sống ở Hoa Kỳ dưới 2 năm

Người xin tị nạn chính trị đã được cho phép tị nạn trong vòng 2 năm

Chỉ những cá nhân được công nhận là người tị nạn / người xin tị nạn chính trị mới có thể nộp đơn – họ còn được gọi là Người nộp đơn chính. Nếu là thân nhân của người nộp đơn, bạn không hội đủ điều kiện này. Hãy liên hệ với cơ quan hỗ trợ tái định cư hoặc người đại diện hợp pháp để kiểm tra thông tin.


Thành viên gia đình
Vợ /chồng (Bạn phải đã kết hôn trước khi được công nhận là người tị nạn hoặc người xin tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ. Bạn chỉ được nộp đơn bảo lãnh cho một người vợ / chồng).

Con cái chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi vào thời điểm bố mẹ nộp đơn tị nạn hoặc xin tị nạn chính trị. Bao gồm con nuôi, con riêng và một số quan hệ khác.

Các thành viên trong gia đình có thể ở nước ngoài hoặc ở Hoa Kỳ. Thành viên gia đình không cần phải cung cấp chứng cứ về yêu cầu xin tị nạn của riêng họ.
Phúc lợi
Khi mẫu I-730 được thông qua, các thành viên trong gia đình sẽ đến Hoa Kỳ theo diện tị nạn hoặc xin tị nạn chính trị. Họ được hưởng các dịch vụ và phúc lợi tương tự như một người tị nạn (ngoại trừ việc họ không thể nộp đơn xin cho thành viên khác trong gia đình thông qua hình thức tương tự này).

Chi phí
Không áp dụng mức lệ phí nào khi nộp hồ sơ theo mẫu I-730. Bạn có thể phải trả một khoản phí nhỏ cho bên cung cấp dịch vụ pháp lý khi nộp hồ sơ.
Thông tin khác
Chương trình Đoàn tụ Gia đình theo mẫu I-730 có nhiều phúc lợi nhưng quá trình xử lý có thể mất khá nhiều thời gian. Bạn nên bắt đầu quy trình này càng sớm càng tốt.


Cách nộp đơn
Người Đại diện và Luật sư hỗ trợ Nhập cư được DOJ cấp phép có thể giúp bạn hoàn thiện mẫu đơn I-730. Bạn nên nhờ văn phòng hỗ trợ tái định cư cho người tị nạn tại cộng đồng giới thiệu để được trợ giúp hoàn thiện hồ sơ về mặt pháp lý.

Với sự trợ giúp này, hồ sơ của bạn có thể được hoàn thiện một cách chính xác và có nhiều cơ hội thành công hơn.

Một số nhà cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ thu một khoản phí liên quan, nhưng mức phí này sẽ không quá lớn. Nếu có yêu cầu phải trả một khoản tiền lớn để hỗ trợ việc nộp hồ sơ, bạn nên tìm sự trợ giúp ở chỗ khác.

Tìm đến dịch vụ hỗ trợ pháp lý phi lợi nhuận.

Tìm thêm thông tin có trên trang web của USCIS.
Nộp đơn
Bản khai mối quan hệ (AOR)
Đối tượng nộp đơn
Người tị nạn đã hiện diện ở Hoa Kỳ dưới 5 năm

Người xin tị nạn chính trị được cho phép tị nạn trong vòng 5 năm
Thành viên gia đình
Vợ / chồng (Bạn phải kết hôn trước khi được công nhận là người tị nạn hoặc người xin tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ. Bạn chỉ được nộp đơn bảo lãnh cho một người vợ / chồng).

Con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Bao gồm con nuôi, con riêng và một số quan hệ khác.

Bố mẹ

Các thành viên trong gia đình phải tự đăng ký là người tị nạn để xin tị nạn ở nước ngoài. Các thành viên trong gia đình phải chứng minh mối quan hệ của họ với đương đơn qua xét nghiệm ADN.
Phúc lợi
Khi bản khai mối quan hệ được thông qua thì các thành viên trong gia đình sẽ đến Hoa Kỳ theo diện tị nạn hoặc xin tị nạn chính trị và được hưởng các dịch vụ và phúc lợi tương tự như người tị nạn.
Chi phí
Không áp dụng mức lệ phí khi hoàn thiện bản khai báo mối quan hệ. Tuy nhiên, bạn quý vị sẽ phải trả chi phí xét nghiệm ADN ở nước ngoài nhằm xác nhận mối quan hệ với con cái và/ hoặc bố mẹ.
Thông tin khác
Hằng năm, sẽ có sự thay đổi về các quốc gia đủ điều kiện nộp bản khai báo mối quan hệ. Bạn nên liên hệ với văn phòng hỗ trợ tái định cư người tị nạn tại địa phương để cập nhật thông tin.

Chương trình AOR có nhiều phúc lợi nhưng quá trình thực hiện có thể mất khá nhiều thời gian. Bạn nên bắt đầu quy trình này càng sớm càng tốt. Bạn có thể đồng thời nộp bản khai báo mối quan hệ và mẫu đơn I-730.
Nộp đơn
Đối tượng nộp đơn
Thường trú nhân hợp pháp (có thẻ xanh)

Công dân Hoa Kỳ

Nếu là người tị nạn hoặc người xin tị nạn chính trị và đã quá hạn nộp đơn theo mẫu I-730 hoặc AOR và bạn hiện có thẻ xanh (thường trú nhân hợp pháp) hoặc là công dân Hoa Kỳ thì bạn nộp đơn theo mẫu I-130. Đây không phải là một phúc lợi dành riêng cho người tị nạn / người xin tị nạn. chính trị.
Thành viên gia đình
Nếu có thẻ xanh, bạn có thể xin bảo lãnh cho:
– Vợ hoặc chồng
– Con cái chưa lập gia đình

Nếu là công dân Hoa Kỳ, bạn có thể xin bảo lãnh cho:
– Vợ hoặc chồng
– Con cái chưa lập gia đình hoặc đã lập gia đình
– Bố mẹ
– Anh chị em ruột
Phúc lợi
Khi mẫu đơn I-130 được thông qua thì các thành viên trong gia đình đến Hoa Kỳ sẽ không được hưởng bất kỳ dịch vụ hoặc phúc lợi nào dành cho người tị nạn / người xin tị nạn chính trị.
Chi phí
Bạn sẽ phải trả lệ phí khi nộp đơn cho USCIS (hiện tại là $535) đồng thời cũng sẽ phải trả một khoản phí bổ sung cho bên cung cấp dịch vụ pháp lý để họ trợ giúp quý vị hoàn thiện hồ sơ đăng ký.
Thông tin khác
Tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ pháp lý phi lợi nhuận để được hỗ trợ nộp đơn. Tìm hiểu thêm thông tin có trên trang web của USCIS.

Các thành viên trong gia đình mà bạn không thể bảo lãnh đến Hoa Kỳ

Bạn nên trao đổi với người đại diện pháp lý để nhờ họ xem xét trường hợp cụ thể của bạn. Tuy nhiên, thường thì các thành viên gia đình sau đây sẽ không đủ điều kiện để đoàn tụ gia đình thông qua bất kỳ loại đơn xin nào:

  • Ông bà
  • Cháu
  • Cô, chú, bác, cậu, dì (anh chị em ruột của bố mẹ bạn)
  • Cháu gái hoặc cháu trai (con của anh chị em bạn)
  • Anh chị em họ (con của anh chị em của bố mẹ bạn)
  • Vợ /chồng thông qua hôn nhân ủy quyền (hôn nhân qua đó không có sự hiện diện của một hoặc cả hai người).
  • Những mối quan hệ giả (gian lận). Hành vi cung cấp thông tin sai lệch về người thân hoặc nhận một người nào đó là họ hàng là hành vi sai phạm nghiêm trọng.

Phải mất bao lâu?

Thời gian xử lý các hồ sơ không hoàn toàn giống nhau. Bạn có thể kiểm tra thông tin trên trang web của USCIS và /hoặc hỏi người đại diện pháp lý của mình để biết thông tin cập nhật. Một số hồ sơ có thể chỉ mất vài tháng để xử lý, nhưng để đoàn tụ với người thân, có thể bạn phải mất đến vài năm. Bạn nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt.

Làm thế nào để tôi có thể nhận được trợ giúp trong quá trình nộp hồ sơ?

Nếu là người tị nạn hoặc người xin tị nạn chính trị trong thời gian 2 năm kể từ khi đến Hoa Kỳ hoặc được cấp quyền tị nạn, hãy đến văn phòng hỗ trợ tái định cư người tị nạn tại địa phương để được hỗ trợ việc nộp hồ sơ theo mẫu I-730 và /hoặc nộp bản khai báo về mối quan hệ. Văn phòng ở đó sẽ có nhân viên hỗ trợ pháp lý hoặc họ có thể giới thiệu bạn đến một tổ chức phi lợi nhuận khác để được trợ giúp. Không áp dụng mức lệ phí nào khi nộp các loại hồ sơ này.

Nếu đã trễ hạn nộp các hồ sơ nêu trên, bạn vẫn nên liên hệ với văn phòng hỗ trợ tái định cư để kiểm tra lại. Trong một số trường hợp, bạn có thể nộp đơn xin miễn trừ nhân đạo.

Nếu nộp hồ sơ theo mẫu I-130 với tư cách là thường trú nhân hợp pháp hoặc công dân Hoa Kỳ, bạn có thể nhờ người đại diện đã được công nhận hoặc luật sư về nhập cư hỗ trợ việc nộp hồ sơ.

Một nhà cung cấp do chính phủ Hoa Kỳ giới thiệu Bộ Tư pháp (Bên Đại diện được DOJ Công nhận) là một tổ chức phi lợi nhuận. Mức phí của họ phải hợp lý. Nghĩa là thấp hơn so với phí luật sư tư nhân và có thể được tính dựa trên thu nhập của bạn. Bạn cũng có thể chọn luật sư nhập cư hỗ trợ.

Bạn nên hợp tác với người đại diện hoặc luật sư nhập cư được công nhận. Bạn cũng có thể nhờ sự hỗ trợ của luật sư chưa nghiên cứu về luật nhập cư và chưa chuẩn bị để thực hiện tốt công việc. Hãy lưu ý đến những người không có chứng chỉ như “công chứng viên” hoặc thậm chí những người có thiện chí ở cộng đồng. Họ muốn hỗ trợ nhưng nếu họ không có hiểu biết đầy đủ về các thủ tục, họ có thể mắc sai lầm khiến người thân không đến với bạn được.

Tôi có thể tìm các dịch vụ pháp lý giá cả phải chăng ở đâu?

Bạn có thể sử dụng các tài liệu sau để tìm trợ giúp pháp lý:

Thông tin trên trang này có trong Sổ tay hướng dẫn đoàn tụ gia đình cho người tị nạn / người xin tị nạn chính trị của CLINIC Legal theo mẫu I-730, của USCIS và các nguồn đáng tin cậy khác. Thông tin mang tính hướng dẫn và được cập nhật thường xuyên nhất có thể. USAHello không đưa ra lời khuyên pháp lý, cũng như không có bất kỳ tài liệu nào được coi là lời khuyên pháp lý. Nếu bạn muốn tìm luật sư hoặc hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc có chi phí thấp, chúng tôi có thể giúp bạn tìm các dịch vụ pháp lý miễn phí và có chi phí thấp.