Tôi có thể tìm tài liệu pháp lý miễn phí ở đâu? Tôi có thể nhận trợ giúp di trú miễn phí ở đâu?

Bạn cần luật sư? Bạn cần giúp đỡ về di trú hoặc tị nạn? Tìm các tài liệu pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp cho người tị nạn và người nhập cư. Tìm hiểu cách làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo về di trú.


Hai người phụ nữ tham vấn tại bàn trước một bức tường gạch
Ảnh: iStock/Fizkes

Pro bono nghĩa là gì?

Luật sư pro bono là luật sư cung cấp dịch vụ miễn phí. Nhiều luật sư đóng góp thời gian để giúp đỡ người tị nạn hoặc những người không có đủ tiền trả cho luật sư hoặc các tài liệu pháp lý. Những dịch vụ pháp lý miễn phí này được gọi là dịch vụ pro bono.

Cảnh báo chống lừa đảo

Hãy đọc thông tin này để bảo vệ bạn khỏi những người không phải là luật sư thực sự! Có những kẻ sẽ giả vờ giúp bạn về các tài liệu pháp lý để lấy tiền của bạn. Tìm hiểu cách nhận biết bọn chúng và bảo vệ chính mình! Trung tâm Tài liệu Pháp lý Di trú (ILRC) đã cung cấp thông tin để bảo vệ bạn khỏi lừa đảo. Bạn có thể đọc và tải thông tin bằng tiếng Anh. Hoặc bạn có thể đọc và tải thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha.

Tôi có thể tìm tài liệu và dịch vụ pháp lý pro bono ở đâu?

LawHelp.org

Lawhelp.org kết nối bạn tới các thông tin và trợ giúp pháp lý miễn phí. Trang web này sẽ giúp bạn tìm trợ giúp pháp lý pro bono và chi phí thấp.

Tôi có thể tìm luật sư di trú pro bono ở đâu?

Nếu bạn cần giúp đỡ về các vấn đề liên quan đến di trú, quan trọng là bạn chỉ nhận lời khuyên từ luật sư có giấy phép hoặc đại diện được công nhận. Nếu bạn nhờ bạn bè hoặc gia đình giúp đỡ, họ có thể vô tình cung cấp thông tin không chính xác khiến bạn gặp rắc rối với các dịch vụ nhập cư.

Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ

Tìm một luật sư là thành viên của Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ.

ImmigrationLawHelp.org

ImmigrationLawHelp.org là một phần của LawHelp.org. Trang web này giúp người nhập cư thu nhập thấp tìm kiếm giúp đỡ và tài liệu pháp lý.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Sử dụng bản đồ để chọn tiểu bang của bạn và tìm một danh sách các luật sư pro bono trong tiểu bang.

FindHello CTA map
FindHello

FindHello cung cấp nhiều dịch vụ trợ giúp dành cho người nhập cư, người tị nạn, người xin tị nạn chính trị và người nhập cư bất hợp pháp. . Tìm kiếm tư vấn việc làm, luật sư, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ , các lớp tiếng Anh và các dịch vụ khác gần nơi bạn.

Bắt đầu tìm kiếm

Tôi có thể tìm tài liệu pháp lý hoặc trợ giúp cho người bị giam giữ ở đâu?

Danh mục Dịch vụ Pháp lý Di trú Quốc gia

Sử dụng bản đồ hoặc biểu mẫu để tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý di trú theo tiểu bang, quận hoặc cơ sở giam giữ. Danh mục này chỉ bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ pháp lý di trú miễn phí hoặc chi phí thấp.

Tôi cần giúp đỡ với nạn buôn người

Đường dây nóng Quốc gia về Buôn bán Người

Nếu bạn hoặc người bạn biết là nạn nhân của nạn buôn người, bạn có thể:

  • trò chuyện trực tiếp trên trang web
  • gọi 1-888-373-7888
  • nhắn tin “HELP” hoặc “INFO” tới BeFree (233733)
  • gửi email đến [email protected]

Tôi cần trợ giúp về di trú trong cộng đồng mình

CLINIC

CLINIC là một mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý và các dịch vụ khác cho người nhập cư. Sử dụng danh mục của họ để tìm một tổ chức gần bạn.

FindHello

Bạn có thể tìm kiếm trợ giúp gần mình với FindHello, danh sách các dịch vụ và tài liệu ở Hoa Kỳ của chúng tôi. Chọn ngôn ngữ của bạn. Nhập tên thành phố của bạn. Sau đó chọn “Quốc tịch và Di trú.”

Tôi cần trợ giúp hoặc tài liệu pháp lý ở một quốc gia khác

Thông tin Trợ giúp Pháp lý cho Người tị nạn 

Chương trình các Quyền khi Lưu vong (The Rights in Exile Programme) liệt kê các dịch vụ pháp lý miễn phí và chi phí thấp ở các quốc gia trên toàn thế giới. Xem danh sách các dịch vụ pháp lý miễn phí ở quốc gia của bạn.

Thông tin trên trang này đến từ nhiều nguồn đáng tin cậy được liệt kê ở trên. Thông tin này nhằm mục đích hướng dẫn và được cập nhật thường xuyên nhất có thể. USAHello không đưa ra lời khuyên pháp lý, cũng không có bất kỳ tài liệu nào của chúng tôi nhằm mục đích tư vấn pháp lý. Nếu bạn đang tìm trợ giúp pháp lý hay luật sư miễn phí hoặc chi phí thấp, vui lòng liên lạc những dịch vụ ở trang này.