Chuẩn bị trở thành công dân Hoa Kỳ: Các bước và địa điểm bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu cách trở thành công dân Hoa Kỳ? Tìm hiểu cách nộp đơn xin quốc tịch và tìm các mẫu đơn bạn cần điền để đăng ký thi. Tìm hiểu về bài phỏng vấn nhập tịch và các câu hỏi bạn sẽ phải trả lời.

Xin lưu ý rằng đại dịch COVID-19 đang làm ảnh hưởng đến các dịch vụ của USCIS. Tìm kiếm các cập nhật mới nhất từ USCIS dành cho người nhập cư và tin tức về COVID-19 tại đây.

man and woman with flags clapping
Lớp học miễn phí cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ

USAHello có lớp học trực tuyến miễn phí để giúp bạn sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch (nhập tịch).

Đến lớp
man and woman with flags clapping
Lớp học miễn phí cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ

USAHello có lớp học trực tuyến miễn phí để giúp bạn sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch (nhập tịch).

Đến lớp