Quyền lợi của bạn

Anh cũngKhông có tiếng Anh

Quyền tị nạn

Bạn có quyền được an toàn ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu về các quyền bạn có từ chính phủ Hoa Kỳ và làm thế nào để tự bảo vệ mình với các quyền pháp lý của bạn. Đọc thêm

Mang theo gia đình sang Hoa Kỳ (Đoàn tụ gia đình)

Chính phủ Hoa Kỳ có một chương trình cho phép người tị nạn yêu cầu cho chồng/vợ và trẻ em của họ để đến sống với họ ở Hoa Kỳ gọi là đoàn tụ gia đình. Bạn phải áp dụng cho chương trình này trong vòng hai năm sống ở Hoa Kỳ như là một người tị nạn hoặc hai năm tiếp nhận tị nạn ở Hoa Kỳ. Đọc thêm

Quyền lợi nhập cư

Thậm chí nếu bạn không phải là một công dân, bạn có quyền hợp pháp tại Hoa Kỳ để bảo vệ bạn và gia đình của bạn. Đọc thêm

Thẻ xanh (thường trú nhân)

Sau khi sống ở Hoa Kỳ trong một năm, bạn phải áp dụng để trở thành một thường trú nhân hoặc để có được thẻ xanh. Thẻ xanh là bằng chứng rằng bạn được phép để sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Đọc thêm

Refugee travel document

Như là một người tị nạn, bạn có thể đi du lịch bất cứ nơi nào tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Nếu bạn cần để đi du lịch ngoài Hoa Kỳ, bạn phải hoàn tất giấy tờ đặc biệt du lịch và các hình thức. Đọc thêm

Số lượng người tị nạn được phép vào Hoa Kỳ

Một thông báo đã được thực hiện, số lượng người tị nạn được phép đi đến Hoa Kỳ trong 2019 là 30,000. Dưới đây là ba điều bạn phải biết nếu bạn là một người tị nạn là đã ở đây Đọc thêm

Từ cộng đồng

Đoàn tụ gia đình: Thông tin về làm thế nào bạn có thể áp dụng cho các thành viên gia đình của bạn để đi đến Hoa Kỳ.Đoàn tụ gia đình: Thông tin về làm thế nào bạn có thể áp dụng cho các thành viên gia đình của bạn để đi đến Hoa Kỳ
Bộ dài tự do: từ trại tị nạn Dadaab tới MinnesotaBộ dài tự do: Từ trại tị nạn dadaab tới Minnesota. Một người tị nạn phản ánh cuộc hành trình từ Dadaab, thế giới của trại tị nạn lớn nhất nằm ở Kenya