Giữ gìn sức khỏe

Có rất nhiều cách bạn có thể làm để giữ sức khỏe ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu cách bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả cho hoạt động chăm sóc y tế. Tìm hiểu về thực phẩm sạch và các mối quan hệ lành mạnh. Tìm hiểu cách ngăn ngừa bệnh tật.