Share

Xaaladda Ilaalinta Ku Meel Gaarka ah (TPS ) ee Khuseysa Soomaaliya

Bayjankan xitaa waa laturjumaa:

Codsadayaasha markooda ugu horraysa ah waxay codsan karaan TPS Somalia hadda ilaa Sebteembar 17, 2024. Haddii lagu siiyo xaalad ilaalin ku meel gaar ah, waxay shaqayn doontaa ilaa Sebteembar 17, 2024. Baro haddii aad u qalanto iyo sida loo codsado. U hel macluumaad kuwa horey u haystay TPS.

Cusbooneysiiyo May 15, 2023

Waa maxay TPS

Xaaladda Ilaalinta Ku Meel Gaarka ah (TPS) waa nooc ka mid ah sharciga socdaalka ee dadka ku nool Mareykanka. TPS waxaa loogu talagalay dadka aan dib ugu laaban karin dalkooda hooyo khatar awgeed, sida iskahorimaad hubeysan ama masiibo deegaan. 

Haddii aad leedahay TPS, waxaad awoodaa:

  • In si sharci ah u joogto Maraykanka in muddo kooban ah
  • Inaad ka codsato ogolaansho shaqo gudaha Maraykanka.
  • Inaad codsato inaad u safarto meel ka baxsan Maraykanka.
  • In laga ilaaliyo xariga iyo masaafurinta 

Ma heli doontid mid ka mid ah faa’iidooyinka TPS ilaa codsigaaga la oggolaado. TPS waa ku meel gaar. Kuma siinayso sharci joogto ah, dhalasho, ama sharci socdaal oo rasmi ah.

Booqo USCIS TPS Somalia page si aad u hesho tafaasiil dheeraad ah.

Codsadayaasha cusub

Yaa codsan kara

Waa inaad buuxisaa shuruudaha soo socda si aad u codsato:

  • Noqo muwaadin Soomaaliyeed ama qof aan dhalasho lahayn oo Soomaaliya ku noolaa muddo dheer ka hor inta uusan imaan USA
  • Ku noolaa Mareykanka kaliya ilaa Janaayo 11, 2023
  • Aan ka tagin USA tan iyo Maarso 18, 2023  

Waxaa laga yaabaa inaadan u qalmin haddii aad gashay dambiyo gaar ah.

Lacagta dadweynaha (Public charge) ma khuseeyo codsadayaasha TPS. Waxaad isticmaali kartaa barnaamij kasta oo dawladeed oo aad u qalanto.

Sida loo codsado

Waxaad ka codsan kartaa TPS Somalia adiga oo buuxinaya Foomka I-821. Codsigaaga waxaad ka xaraysan kartaa onlayn ama adigoo ugu dirayo USCIS

Waa inaad soo dirtaa dukumeenti muujinaya caddaynta aqoonsigaaga, dhalashadaada, iyo taariikhda aad soo gashay. Kuwaani waxay ku taxan yihiin qeybta Waxa inaad Xaraynayso.

Waa inaad bixisaa lacag haddii aad codsanayso TPS markii ugu horeysay. Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad dalbato lacag dhaafis haddii aadan awoodin inaad bixiso kharashka. Baro sida loo isticmaalo xisaabiyaha khidmadda USCIS.

Waxaad u baahan tahay inaad codsato Sebtembar 17, 2024.

Maxaa xiga

USCIS waxay dib u eegi doontaa codsigaaga waxayna kuu soo diri doontaa ogeysiis rasiidh ah. Waxaad ka hubin kartaa heerka codsigaga onlayn adiga oo ku qoraya lambarkaaga risiidka, check the status. Haddii aad ku heli waydo rasiidh 3 toddobaad gudahooda ka dib, waxaad wici kartaa USCIS Contact Center.

Waxa laga yaabaa inaad hesho warqad aad ku weydiineysa caddayn dheeraad ah. Tani waxay noqon kartaa sawirkaaga, farahaaga, saxeexaaga, iyo dukumeentiyada kale. 

Waxaad heli doontaa warqad oggolaanaysa ama diidaysa codsigaaga. Haddii aad codsatid oggolaansho shaqo, waxaad heli doontaa macluumaad ku saabsan codsigaaga.

Haddii aadan helin TPS, waxaad heli doontaa macluumaad ku saabsan haddii iyo sida aad uga dacwoon karto go’aankooda.

Kuwa hada haysta TPS-ka

haddii aad horay u haysatay TPS Somalia, waa inaad dib isu diiwaan gelisay May 9, 2023, si aad dheefahaaga u sii wadato ilaa Sebtember 17, 2024.

Ogolaanshaha shaqada

Ogolaanshaha shaqada waxaa heli kara dadka qaba TPS waxaana loo yaqaan Dukumentiga Ogolaanshaha Shaqada (EAD). Waxay tusinaysaa loo-shaqeeyayaasha in laguu oggol yahay inaad ka shaqeyso USA.

Waxaad ku codsan kartaa ogolaansho shaqo adoo xereynaya Form I-765, Request for Employment Authorization. Waxaa lagu talinayaa inaad dalbato isla wakhtiga aad codsanayso TPS. Soo xeraynta labada foom ayaa laga yaabaa inay kaa caawiso inaad si dhakhso leh u hesho EAD. Waxa kale oo aad codsan kartaa ka dib.

Haddii aad codsatid EAD cusub inta lagu jiro xilliga diiwaangelinta ee hadda, oggolaanshahaaga shaqadu wuxuu socon doonaa illaa Sebtembar 17, 2024. 

Ogolaanshaha safarka

Ogolaanshaha safarka waxaa heli kara dadka qaba TPS. Waxaa loo yaqaan sii-daynta sharafeed horumarsan. Waxay tusinaysaa saraakiisha socdaalka in laguu oggol yahay inaad u safarto dibadda oo aad dib ugu noqoto USA.

Waxaad ku codsan kartaa ogolaanshaha safarka adoo xereynaya Form I-131. Raac tilmaamaha ku qoran ogaysiiska Diiwaangelinta Federaalka markaad codsanayso ogolaanshaha safarka.

Maxaa dhacaya marka TPS uu dhaco?

DHS waxay dib u eegi doontaa xaaladaha dalka ugu yaraan 60 maalmood ka hor inta aynan dhicin. Waxay go’aansan doonaan inay sii wadaan iyo in kale. Haddii TPS Somalia ay dhacdo, waxaad yeelan doontaa sharci la mid ah socdaalka aad lahayd ka hor inta aadan helin magangelyo ku meel gaar ah.

Haddii aanad lahayn sharci laanta socdaalka ka hor intaadan codsan TPS, waxa laga yaabaa in aad sharci la’aan noqoto. Waxaad codsan kartaa nooc kale oo sharciga socdaalka ah haddii aad u qalanto. 

Haddii aad joogtid bilaa sharci, waxaad halis u gali doontaa suuragalnimada in lagu xiro ama lagu masaafuriyo. 

Ma bedeli karaa sharcigayga socdaalka?

Waxaad isku mar yeelan kartaa TPS heerka socdaalka kale. 

Waxaad codsan kartaa magangelyo (asylum), xaalad joogto ah oo sharci ah (kaarka cagaaran) (lawful permanent status), ama xaalad kale oo la ilaaliyo (other protected status). Haddii aad buuxiso shuruudaha codsiyadaas.

Safaaradda Soomaaliya (Embassy of Somalia) waxay bixin kartaa macluumaad dheeraad ah. Waxaad kala xiriiri kartaa safaaradda Soomaaliya lambarka (202) 853-9164 ama waxaad booqan kartaa xafiiskeeda Washington D.C.

lawyer reviewing information
Iska ilaali khiyaanada socdaalka

Ogow sidaad naftaada uga ilaalin lahayd notarios iyo mareegaha been abuurka ah. Baro waxa la sameeyo haddii lagugu dhacay khiyaano.

Waxbadan baro

Macluumaadka boggani wuxuu ka yimid DHS, USCIS, iyo ilo kale oo la aamini karo. Waxaan hiigsanaa inaan bixino macluumaad si sahlan loo fahmi karo oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo. Macluumaadkani maaha talo sharci.

Share