School loogu tala galay caruurta

School ee USA

Baro oo ku saabsan dugsiga ee USA. dugsiyada dadweynaha waa lacag la'aan in America ee carruurta oo dhan laga bilaabo da'da 5. Inta badan caruurta ku dhameysan dugsiga dadweynaha da 18. Akhri wax dheeraad ah

Qor ilmahaaga

Baro sida aad ilmahaaga si ay u bilaabaan dugsiga. Marka ugu horaysa ee aad timaado USA, aad u baahan tahay in ilmahaagu bilaabayo dugsiga. Akhri wax dheeraad ah

Ka caawi ilmahaaga

Waxaad ku caawin kartaa ilmahaaga dugsiga. Xitaa haddii aadan ku hadlin Ingiriis, aad u caawin karto ilmahaaga guulaystaan ​​dugsiga. Akhri wax dheeraad ah