School loogu tala galay caruurta

School ee USA

Learn about school in the USA. dugsiyada dadweynaha waa lacag la'aan in America ee carruurta oo dhan laga bilaabo da'da 5. Inta badan caruurta ku dhameysan dugsiga dadweynaha da 18. Akhri wax dheeraad ah

Qor ilmahaaga

Learn how to start your child in school. Marka ugu horaysa ee aad timaado USA, aad u baahan tahay in ilmahaagu bilaabayo dugsiga. Akhri wax dheeraad ah

Ka caawi ilmahaaga

Waxaad ku caawin kartaa ilmahaaga dugsiga. Xitaa haddii aadan ku hadlin Ingiriis, aad u caawin karto ilmahaaga guulaystaan ​​dugsiga. Akhri wax dheeraad ah