Estados Unidos Mga katanungan at kasagutan sa pagsusulit para sa pagkamamamayan ng Estados Unidos

Sa pahinang ito ay matatagpuan mo ang mga katanungan at kasagutan sa pagsusulit sa pagkamamamayan ng Estados Unidos na nakasalin sa iba’t ibang wika. Kilala rin ito bilang pagsusulit sa sibika at isang bahagi ng interbyu o panayam sa pagkamamamayan. Matutunan mo kung paano sagutin ang mga katanungan sa sibika, matatagpuan ang 100 mga katanungan at kasagutan sa pagkamamamayan na maaari mong i-download o panoorin, kung paano makakakuha ng eksamin na nasa kanilang sariling wika ang mga matatanda, at ang bersyon para sa 2020 ng mga katanungan sa pagkamamamayanna hindi na ipinag-uutos o sapilitan.


Mount Rushmore At Watawat Ng Estados Unidos

Ang mga katanungan at kasagutan sa pagsusulit sa pagkamamamayan

Ang eksamin sa sibika ay isang pasalitang pagsusulit sa Ingles na isang bahagi ng panayam o interbyu para sa naturalisasyon Gamitin ang mga katanungan at kasagutan sa pagkamamamayan na nasa ibaba para matulungan ka sa iyong pag-aaral

Paano sagutin ang mga katanungan sa pagsusulit ng sibika

Ang mga sagot sa mga tanong ay nasa ilalim ng bawat tanong na minarkahan ng ▪ (bullet) sa dokumentong nasa format ng PDF.

Halimbawa ng tanong at sagot sa pagsusulit sa pagkamamamayan ng Estados Unidos

May mga tanong na mayroong higit sa isang tamang sagot

Maaaring may iba pang mga tamang kasagutan sa mga katanungan sa pagsusulit. Gayunpaman, nais marinig ng opisyal ng USCIS na nagsasagawa ng interbyu ang isa sa mga sagot sa tanong na nasa dokumentong nasa format ng PDF.

Kailangan mo lamang matutunan ang isang kasagutan sa halos lahat ng katanungan. Ang ilang mga tanong ay maaaring humiling ng 2 o 3 mga sagot. Hindi mo kailangang sabihin ang mga salita sa () maliban na lang kung ito ay ayon sa iyong kagustuhan. Mangyaring basahin nang mabuti ang mga katanungan.

Mga kasagutan na puwedeng magbago

Maaaring itanong sa iyo ang pangalan ng isang nahalal na opisyal. Halimbawa, “Sino Ang Ispiker Ng Kapulungan?” Ang mga pangalan ay maaaring magbago sa panahon na ikaw ay kukuha ng pagsusulit.

Sa simula ng iyong pag-aaral at bago ang iyong pagsusulit, tingnan ang USCIS test updates page para malaman ang mga kasap;.lukuyang sagot.

2008 – 100 Katanungan at kasagutan sa pagsusulit

Hindi mahalaga kung kailan ka nag- aplay para sa pagkamamamayan. Maaari mong gamitin ang bersyong 2008 ng pagsusulit na may 100 mga katanungan at kasagutan. Ang opisyal ng USCIS ay magtatanong ng 10 katanungan sa sibika sa panahon ng iyong panayam. Dapat na masagot mo nang tama ang 6 na katanungan para makapasa sa bahaging ito ng pagsusulit.

(https://youtu.be/Lkz3EGkJ74M)
Wika
100 mga katanungan at kasagutan
Video
Arabic-English
Chinese-English
Walang video
French-English
Hindi-English
Walang video
Korean-English
Spanish-English
Swahili-English
Walang video
Tagalog-English
Persian-English
Vietnamese-English
Walang video
Polish-English
Walang video
Urdu-English
Walang video
Nepali-English
Walang video
Japanese-English
Walang video
Thai-English
Walang video

Paano makakakuha ng iksamen o pagsusulit na nasa kanilang sariling wika ang mga matatanda

Maaari kang makakuha ng iksamen o pagsusulit sa pagkamamamayan na nasa iyong sariling wika kung natutugunan mo ang isa sa mga kinakailangang ito:

Ikaw ay:
Nakatira bilang isang permanenteng residente sa Estados Unidos sa loob ng:
Nakakapagsalita, nakakabasa, nakakasulat, at nakakaunawa ng Ingles
Dapat na kunin ng aplikante ang:
May edad na 50 taong gulang at mas matanda
hindi bababa sa 20 taon
di-saklaw
Pagsusulit sa sibika (100 mga tanong sa pag-aaral) sa iyong piniling wika
May edad na 55 taong gulang at mas matanda
hindi bababa sa 15 taon
di-saklaw
Pagsusulit sa sibika (100 mga tanong sa pag-aaral) sa iyong piniling wika
May edad na 65 taong gulang at mas matanda
hindi bababa sa 20 taon
di-saklaw
Pagsusulit sa sibika na may 20 lamang na mga tanong sa pag-aaral sa iyong piniling wika

Bisitahin ang USCIS para malaman ang iba pang mga detalye tungkol sa mga eksepsyon at modipikasyon.

man and woman with flags clapping
Libreng Klase sa pagkamamamayan ng Estados Unidos

Ang USAHello ay may libreng online class para ikaw ay matulangan maghanda para sa iyong pagsusulit sa naturalisasyon (pagkamamamayan).

Simulan ang klase

2020 – 128 Mga katanungan at kasagutan sa pagsusulit

Ito ang bersyon ng pagsusulit na ipinakilala sa panahon ng Administrasyon ng dating Pangulong Trump. Maaari mo itong piliin na siyang kuhanin kung ikaw ay nag-aplay para sa naturalisasyon sa pagitan ng Disyembre 1, 2020 at Marso 1, 2021.

Noong Pebrero 22, 2021, ipinahayag ng Administrasyon ni Pangulong Biden na ang bersyong ito ay hindi kinakailangan. Pwede mong kuhanin ang bersyong 2008 ng pagsusulit (100 mga katanungan) kung ito ang gusto mo. Para sa bersyong 2020, ang opisyal ng USCIS ay magtatanong ng 20 katanungang pang sibika sa panahon ng iyong panayam. Dapat mong masagot nang tama ang 12 tanong para makapasa ka sa pagsusulit.

Ang impormasyon sa pahinang ito ay galing sa USCIS at mga pinagkakatiwalaang mga pagkukunan. Ito ay nilalayon para sa patnubay at ina-update kapag kinakailangan. Hindi nagbibigay ang USAHello ng payong legal o payong medikal, at hindi rin dapat ituring na payong legal o payong medikal ang alinman sa aming mga materyal. Kung ikaw ay naghahanap ng libre o murang abogado o legal na tulong, maaari ka namin tulungan maghanap, humanap ng libre o murang legal na serbisyo.