Sa Seksyon na ito

Paghahanda para sa pagkamamamayan

Alamin ang tungkol sa N400 application. Alamin kung paano mag-aplay para sa pagkamamamayan. Basahin ang tungkol sa panayam ng naturalization. Magbasa nang higit pa

Ang iyong mga karapatan

Alamin ang tungkol sa iyong mga karapatan bilang isang refugee o immigrant sa Estados Unidos. Mayroon kang mga karapatan, kahit na kung ikaw ay hindi isang mamamayan. Magbasa nang higit pa

Bahay-ampunan at TPS

Impormasyon tungkol sa kung paano mag-apply para sa pagpapakupkop laban sa Estados Unidos. Impormasyon upang matulungan ang mga imigrante sa detention centers. Magbasa nang higit pa

Higit pang mga mapagkukunan citizenship

Tingnan ang lahat ng aming mga pahina sa seksyon na ito. Maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa citizenship, bahay-ampunan, mga karapatan at mga batas. Magbasa nang higit pa

Humanap ng tulong na malapit sa iyo

Gamitin FindHello upang maghanap para sa mga serbisyo at mga mapagkukunan sa iyong lungsod.

Simulan ang iyong paghahanap