بیابید. بیاموزید. تلاش کنید.

یک مرکز انلاین برای اطلاعات و آموزش پنهانجویان و مهاجران و جوامعی که پذیرای آنهاست، است.

کلاس آنلاین بگیرید

USAHello کلاس رایگان در بسیاری از زبانها دارد. این کلاسها شما را برای آزمون GED و آزمون شهروندی ایالات متحده آمریکا آماده میکند. در هر مکان، هر زمان، یاد بگیرید و با سرعت خودتان مطالعه کنید.

درهرکجا اموزش بگیرد

با کامپیوتر و موبایل شخصی خود آموزش بگیرید. در هر زمان در هر مکان آموزش بگیرد.

استفاده آسان

با سرعت خود پیش بروید. درسها را بخوانید و به هرتعداد که بخواهید آزمونها را بدهید.

برای شما آماده شده است.

کلاسهای ما برای دانش پژوهان زبان انگلیسی است.

کلاس GED

برای دیپلم GED آنلاین مطالعه کنید. با دیپلم دبیرستان، میتوانید به کالج رفته یا شغل بهتری بگیرید.

کلاس بگیرد
کلاس شهروندی

آماده سازی برای تست شهروندی ایالات متحده آمریکا یاد بگیرید آنچه را در امتحان از شما انتظار میرود و همزمان با آموزش تمرین کنید.

کلاس بگیرد
FindHello CTA map
FindHello

از FindHello برای جستجوی کمک و منابع نزدیک خود استفاده کنید. دنبال مشورت برای کار، وکیل، مراقبتهای بهداشتی، کلاسهای انگلیسی، و خدمات دیگر در اجتماع خود بگردید.

جستجوی خود را شروع کنید

تفاوت را ایجاد کنید

به ما بپیوندید

USAHello افراد تازه وارد و پشتیبانان را به منظور تلاش برای جامعه یکپارچه دورهم جمع کرده است. ایجاد جوامع پذیرا یکی از گامهای قدرتمندی است که میتونید در راستای آینده فراگیر بردارید. درباره  USAHello بیاموزید، بعنوان مثال،  اینکه چگونه میتونید کار ما را پشتیبانی کرده و چگونه میتوانید به جوامع خود کمک کنید.