شهروندی

A small 5-pointed star icon

درباره‌ی چه چیزهایی می‌خواهید بیاموزید؟

برای اخذ شهروندی آماده شوید.معلومات برای شهروندان جدید آمریکا

درباره‌ی نحوه‌ی درخواست دادن برای اخذ شهروندی ایالات متحده بیاموزید. درباره‌ی پروسه تابعیت معلومات پیدا کنید. برای امتحان شهروندی بیاموزید و تمرین کنید. در مورد مزایا و مسئولیت‌هایی که به همراه شهروندی میباشد بخوانید.

woman waving at citizenship ceremony
کلاس مجانی آزمون گرفتن تابعیت

USAHello کلاس مجانی دارد که به شما کمک می کند تا برای امتحان تابعیت آماده شوید.

به کلاس بروید

آیا شما به دنبال اطلاعات بیشتری برای تابعیت هستید؟

شما می توانید لیستی از تمام صفحات شهروندی ما را ببینید