اشتراک

لیست کامل صنوف رایگان انگلیسی

بسیاری طرق بدون مصرفی برای یادگیری و تقویت زبان انگلیسی شما از طریق کمپیوتر یا تلیفون وجود دارد. یک لست مکمل صنوف انگلیسی بدون مصرفی را آنلاین یافت کنید. بفهمید که آنها چه چیزی ارائه می دهند و برای شروع به کجا روان شوید.


 انواع از  صنوف مختلف، برنامه‌ها و ویب‌ سایت‌های انگلیسی را یکجای  نمودیم تا به شما  در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم کمک کنیم.   هر شخص طریقه های متفاوت یادگیری   دارد. کوشش کنید هر یک از  این ها را امتحان کنید و ببینید چه چیزی برای شما بهتر است.  شراکین USAHello’sو Lingokids در صورت ثبت نام از طریق ویب سایت ما گزینه های رایگانی را ارائه می دهند.

  صنوف رایگان انگلیسی

منابع
پیشکش ها
ویب سایت و  اپلیکیشن
فعالیت های یادگیری، امتحان  ها، گیم ها و دیگر منابع برای بهتر  سازی استفاده از زبان انگلیسی در زندگی واقعی
ویب سایت
یک امتحان  معیاری انگلیسی آنلاین برای ارزیابی سطح انگلیسی شما سرتیفیکیت رایگان EF SET™
ویب سایت و  اپلیکیشن 
صفحات  تمرینی و امتحان هایی که می توانید برای تمرین انگلیسی خود دانلود کنید.
ویب سایت
منابع، از جمله تمرین های گرامر و لغات
ویب سایت
امتحانات تمرینی (مانند تافل) برای کمک به آمادگی شما برای امتحان های زبان انگلیسی برای مکتب یا محل کار
ویب سایت و  اپلیکیشن
صنف ها و منابع انگلیسی، از جمله بیش از 2000 ویدیوهای مکالمه انگلیسی که می‌توانید برای آشنایی با فرهنگ، تاریخ و کتاب‌های آمریکا  تماشا کنید.
ویب سایت
نوشته های شما را بررسی می کند و اشتباهات گرامری شما را صحیح می کند.
ویب سایت و  اپلیکیشن
نوشتن به زبان انگلیسی را با کمک از یک   شخص  بومی یاد بگیرید.
ویب سایت
نکات برای یادگیری گرامر و تلفظ برای بهتر کردن نوشتن و علامه  گذاری انگلیسی. منابع  برای نوشتن نامه های تجارتی، پوشش نامه ها و  یا سی وی (CV).
ویب سایت

منابع آنلاین و رایگان آموزش انگلیسی

منابع
پیشکش ها
ویب سایت و  اپلیکیشن
فعالیت های یادگیری، امتحان  ها، گیم ها و دیگر منابع برای بهتر  سازی استفاده از زبان انگلیسی در زندگی واقعی
ویب سایت
یک امتحان  معیاری انگلیسی آنلاین برای ارزیابی سطح انگلیسی شما سرتیفیکیت رایگان EF SET™
ویب سایت و  اپلیکیشن 
صفحات  تمرینی و امتحان هایی که می توانید برای تمرین انگلیسی خود دانلود کنید.
ویب سایت
منابع، از جمله تمرین های گرامر و لغات
ویب سایت
امتحانات تمرینی (مانند تافل) برای کمک به آمادگی شما برای امتحان های زبان انگلیسی برای مکتب یا محل کار
ویب سایت و  اپلیکیشن
صنف ها و منابع انگلیسی، از جمله بیش از 2000 ویدیوهای مکالمه انگلیسی که می‌توانید برای آشنایی با فرهنگ، تاریخ و کتاب‌های آمریکا  تماشا کنید.
ویب سایت
نوشته های شما را بررسی می کند و اشتباهات گرامری شما را صحیح می کند.
ویب سایت و  اپلیکیشن
نوشتن به زبان انگلیسی را با کمک از یک   شخص  بومی یاد بگیرید.
ویب سایت
نکات برای یادگیری گرامر و تلفظ برای بهتر کردن نوشتن و علامه  گذاری انگلیسی. منابع  برای نوشتن نامه های تجارتی، پوشش نامه ها و  یا سی وی (CV).
ویب سایت

راه های رایگان دیگر برای یادگیری انگلیسی

رسانه های اجتماعی صدها منبع را برای زبان آموزان انگلیسی ارائه می دهد تیک تاک همه  چیز دارد  مثلا ویدیوهای مربوط به گرامر. یوتیوب ویدیوهایی دارد که می توانید آن ها را به مغز بسپارید و به روشی سرگرم کننده یاد بگیرید.

کلاس های ®GED و شهروندی آنلاین رایگان USAHello نیز می تواند ابزار خوبی برای یادگیری زبان انگلیسی باشد. شما می توانید زبان انگلیسی را  یاد بگیرید  و همچنان  صنف  ها را به زبان های دیگر مشاهده کنید

USAHello کلاسهای آنلاین دارد که برای عموم آزاد است

USAHello کلاسهایش مجانی می باشد و برای جنگ زده گان و مهاجران می باشد. برای امتحان ®GED یا گرفتن تابعیت آمریکا آماده شوید.

با کلاسهای مجانی ما آشنا شوید.

آیا چیزی را در این لیست  فراموش کرده ایم؟ ما را  آگاه سازید . با  تیم ما  توسط ایمیل آدرس  ذیل  به تماس شوید [email protected] !تشکر


هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک