USAHello یک مرکز آنلاین رایگان اطلاعات و آموزش برای پناهندگان، پناهجویان، مهاجران، و جوامع مهمان نواز می باشد.

دیدار با USAHello

USAHello یک سازمان غیر انتفاعی است که از تکنالوژی برای ارتباط جوامع مهاجر با اطلاعات و منابع مورد نیاز آنها برای پیشرفت استفاده می کند.

ما چکار می کنیم؟

امروز USAHello یکی از بزرگترین مراکز چند زبانه آنلاین برای اطلاعات و آموزش می باشد که به ویژه برای پناهندگان، پناهجویان، مهاجران، و اجتماعاتی که در ایالات متحده و پذیرای آنها هستند درست شده است. وب سایت ما حاوی صدها صفحه اطلاعات در مورد موضوعاتی مثل سیاست مهاجرت، قوانین و فرهنگ آمریکایی، آموزش، تابعیت، مراقبت های بهداشتی و موارد بسیار دیگر می باشد. اپلیکیشن FindHello ما (یک کار مشترک با UNHCR) به مردم کمک می‌کند تا با خدمات محلی در جوامعی که در سراسر آمریکا هستند مرتبط شوند. و کلاس درس آنلاین پرطرفدار ما کلاس های رایگان برای کمک به شما برای آمادگی برای تابعیت و دادن امتحان GED که معادل دیپلم دبیرستان است، ارائه می دهد.

سرمشق گرفته از جامعه ای که به آن خدمت می کنیم

کار ما از جامعه هایی که به آنها خدمت می کنیم سرمشق میگیرد. ما بر این باوریم که تازه واردان خودشان بهترین مدافعین خودشان هستند و بیش از نیمی از اعضای هیئت ما پناهندگان دوباره ساکن یافته یا نسل اول و دوم مهاجر هستند. اجتماع ما که متشکل از مهاجران و پناهندگان کنسول مشاوره فنی USAHello هست، که خیلی از آنها مستقیما با تازه واردان دیگر کار می کنند، برنامه های ما را گسترش داده و مدام آنها را هدایت می کنند. ما در سراسر شبکه خود مدام همکاری و فیدبک را از اشخاص با پیشینه های متفاوت ترغیب می کنیم.

تاریخچه

از ابتدای پیدایش ما به عنوان یک ملت، ایالات متحده پذیرای مردم از سراسر دنیا بوده است تا با یکدیگر رویای مشترک ای بسازند. امروز، سالانه بیش از یک میلیون آمریکایی های آینده به ایالات متحده می آیند و با خودشان استعدادها، فرهنگ، و دیدگاههای متنوعی می آورند که باعث می شود کشور ما پیشرفت کند. ما می دانیم که وقتی همسایگان جدید ما اطلاعات و وسایلی که برای موفق شدن نیاز دارند را در اختیار دارند، همه سود می برند. ما برای از بین بردن فاصله بین زیستن و شکفتن اینجا هستیم.

USAHello در سال ۲۰۱١ به عنوان مرکز آنلاین پناهندگان در جواب اشتیاق پناهندگان تازه وارد و مهاجران دیگر برای یادگیری و سازگار شدن و در جواب عدم وجود منابع آنلاین برای این گروه ایجاد شد. امروز، فاصله دیجیتالی هم در زبان و هم در محتوایی که برای غیر انگلیسی زبانان می باشد، هنوز وجود دارد و تقاضای روز افزون برای خدمات ما–از ۷۰۰۰۰ نفر بازدید کننده وب سایت در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۸۰۰۰۰۰ در سال ۲۰۱۹–نشان می دهد که ما با یک نیاز جدی روبرو هستیم.

در سال ۲۰۱۹، ما اسم خود را به USAHello تغییر دادیم تا مطمئن شویم که مخاطبین ما می دانند که ما پذیرای همگان هستیم. ما همچنین یک وب سایت خواهر به نام ItaliaHello را برای خدمت به مهاجران اروپا راه انداختیم.

یک سازمان ثبت شده ۵۰۱(س)۳ غیر انتفاعی است (EIN 45-3789421) است.