رسالت

USAHello از تکنالوژی برای ارتباط جوامع مهاجر با اطلاعات و منابع مورد نیاز آنها برای پیشرفت استفاده می کند.

ارزشها

USAHello تفاوتها، تحصیلات، و همکاری را ارزشمند می داند. USAHello به گنجینه معلومات و تجارب زندگی مهاجران و پناهندگان احترام گذاشته و آنها را بزرگ می دارد.

بینش

دنیایی را تصور میکند که در آن تمامی تازه واردان می توانند در اجتماعاتی که پذیرای همگان هستند، یاد بگیرند و شکوفا شوند.

گروهی در کلاس آموزش بزرگسالان که دارند در بیرون درس می خوانند
عکس: iStock/lisegagne