زندگی خانوادگی

آیا خانواده شما در ایالات متحده آمریکا جدید است؟ اطلاعات مورد نیاز زندگی خانوادگی را پیدا کنید. در مورد آداب و رسوم والدین و قوانین کودک بخوانید. در مورد نقش خانواده ، منابع برای سالمندان٬ و چگونگی پیدا کردن مراقبت های روزانه برای فرزندان خود بیاموزید.