پول

اهمیت پول در ایالات متحده آمریکا را درک کنید.یاد بگیرید که چگونه حساب بانکی باز کرده و پول ارسال کنید. در مورد پرداخت٬ مالیات٬ ایجاد بودجه و مزایای عمومی اطلاعات کسب کنید.