اشتراک

منابع صحت روانی را برای مهاجرین و پناهندگان بیابید

بسیاری ها مشکلات صحت روان را تجربه می کنند. دریافت کمک و تداوی در ایالات متحده رواج است.چیزی نیست که از آن خجالت بکشید یا ترس بخورید. درباره اقسام مختلف تداوی و منابع صحت روان برای مهاجران بیاموزید.


دانستن صحت روانی

بیماری ذهنی از جمله رایج ترین حالات صحیح معمول در ایالات متحده است. عوامل و تجارب زیادی میتواند سلامت ذهنی شما را تحت فشار قرار دهد. این عوامل میتواند شامل زیست شناسی، تاریخچه فامیلی و تجارب زندگی باشد. بیماری جهانگیر COVID_19 باعث افزایش نگرانی و افسردگی سراسر مردم دنیا شد.

مهاجرین و پناهندگانی که سوء استفاده،خسارت و جنگ را تجربه کرده اند دارای مشکلات سلامت ذهنی میباشند. این قابل فهم است. عدم دسترسی به تحصیلات، کار، مسکن،منابع صحی و حمایت اجتماعی میتواندبدسلامتی ذهنی شما تاثیر بگذارد.

نشانه های از بیماری ذهنی

انواع رایج بیماری سلامت ذهنی شامل نگرانی،افسردگی و ضربه روحی پس از حادثه میباشد. بیماری های ذهنی میتواند سبب دردهای فیزیکی و احساسی همچنین باعث تغییر در رفتار و اخلاق شود. اینها میتواند برای شما در انجام فعالیت های معمول روزمره مشکل بسازد.

علائم میتواند برای هر شخص متفاوت باشد اما نشانه های مشترک شامل:

 • حس شدید غمگینی، خشم یا ترس
 • افزایش گرسنگی یا از دست دادن اشتها
 • خواب های وحشتناک
 • نداشتن یا پایین بودن انرژی
 • داشتن دردهای مزمن
 • مشکلات تمرکز کردن
 • فکر آسیب رساندن به خود
 • فکرها یا خاطرات ناخواسته
 • از دست دادن علاقه در انجام فعالیت ها
 • تغییرات در مکتب، کار،یا فعالیت های اجتماعی

اگراین علائم را تجربه میکنید میتوانید کمک بگیرید. این چیزی نیست که شما احساس شرمندگی کنید. این برای بعضی از مردم میتواند سخت باشد که درباره سلامت ذهنی صحبت کنند مخصوصا اگر این موضوعی باشد که شما در وطن خود انجام نداده باشید. 

سلامت ذهنی به اندازه سلامت فیزیکی شما مهم میباشد. صحبت کردن درباره سلامت ذهنی اولین گام در شفایابی میباشد. تداوی شدن میتواند به شما کمک کند تا احساس بهتری داشته باشید و کیفیت زندگی تان را بهبود بخشید.

انواع تداوی

نوع تداوی که شما دریافت میکنید بستگی به تجارب خاص و نیازهای شما خواهد داشت. دو نوع از رایج ترین تداوی سلامت ذهنی هست:

درمان
روان درمانی یا صحبت درمانی از رایج ترین نوع درمان میباشد. شما میتوانید با درمانگر خودتان یا در یک گروه صحبت نمائید. دیگر اشکال درمان شامل هنر، موزیک و رقص درمانی میباشد.

تجویز دوا
تجویز دوا اغلب ترکیبی تجویز شده همراه درمان است.

چه کسی میتواند خواستار درمان شود

ارائه دهندگان خدماتی که آموزش دیده اند تا علائم بیماری ذهنی را در ایالات متحده تداوی کنند شامل:

 • ارائه دهندگان مراقبت های اولیه اجازه دارند که برای درمان مشکلات عمومی سلامتی نسخه تداوی تجویز کنند. 
 • روانپزشک ها داکتران طبی هستند که اجازه رسیدگی به مشکلات سلامت ذهنی را دارند، درمان را مهیا میکنند و نسخه دارویی تجویز میکنند. 
 • روانشناس ها، حرفه هایی هستند که اجازه داده شده اند تا مشکلات سلامت ذهنی را تست و درمان بدهند. روان شناس ها نمیتوانند دارو تجویز کنند. 
 • مددکاران اجتماعی اجازه دارند تا ارزیابی کرده و مشکلات سلامت روان را درمان کنند. 
 • مشاوران و درمانگران اجازه داده شده اند که درمان را فراهم کنند.
 • متخصصان همتا ،حرفه ایی های هستند که در زمینه سلامت روان تجاربی دارند و آموزش دیده اند که حمایت های عاطفی ارائه کنند.

حرفه ای های سلامت روان میتوانند همراه گروه های خاص، شامل مهاجرین، پناهندگان، کودکان و فامیل ها کار کنند. آنها در حوزه خاصی ممکن است آموزش دیده باشند و میتوانند روی افسردگی، الکل، اعتیاد به مواد مخدر یا آسیب های روحی روانی متمرکز شوند.

چگونه خدمات سلامت روان را بیابیم

راه های متفاوتی است که شما میتوانید خدمات سلامت روان را جستجو کنید.

اگر شما داکتر مراقبت های اولیه دارید با تماس گرفتن به آن شروع کنید. آنها میتوانند برای اختلالات روانی غربالگری کنند و شما را به متخصص سلامت روان ارجاع دهند.

از نمایندگی اسکان مجدد محلی تان پرسان کنید. آنها میتوانند شما را همراه کمک سلامت روان در منطقه تان آشنا کنند. اداره اسکان مجدد پناهندگان حمایت و خدمات صحت روانی را به گروه های ذیل پیشنهاد میکند:

 • پناهندگان و پناه جویان
 • تازه‌واردان کوبایی/ هائیتی
 • دارندگان (SIV) ویزای مخصوص مهاجرین
 • آمراسیایی ها
 • قربانیان قاچاق
 • نجات یافتگان استبداد
 • اطفال بدون همراه

همراه مکتب خود صحبت کنید تا ببینید اگر ارائه کننده خدمات سلامت روان هستند.

خدمات سلامت روان آنلاین را جستجو کنید.

وب سایت
پشکش ها
فهرست منابع صحت روانی با کود زیپ یا شهری
فهرستی از خدمات کم هزینه یا رایگان برای مهاجرین در منطقه شما
فهرست مراکزی که خدمات صحی عمومی و روانی را فراهم میکند
به جوانان بدون مدرک کمک میکند تا حمایت سلامت روان را پیدا کنند
لیستی از خدمات مشاوره پاسخگوی فرهنگی 
فهرستی از سلامت روان و دیگر منابع برای LGBTQ+ مهاجرین
منابع برای مسلمانان آمریکایی
لیستی از کلینیکی که ارائه دهنده خدمات آزاد یا ارزان قیمت صحی است
لیستی از خدمات برای آمریکایی های آسیایی، هاوایی ها، جزیره نشین های اقیانوس آرام
لیستی از مشکلات کلینیک درمان کننده سلامت روان یا سوء مصرف مواد
لیستی از امکاناتی که سوء مصرف مواد و اعتیاد را درمان میکند
لیستی از خدمات مشاوره برای اجتماع آسیای جنوبی در ایالات متحده .
فهرستی از خدمات مشاوره برای اجتماع لاتینکس در ایالات متحده. 
فهرستی از خدمات رایگان یا کم هزینه برای مهاجرین بدون اسناد
خدمات سلامت روان و حمایت بازماندگان جنگ و شکنجه در آریزونا، گرجستان و مینه سوتا
فهرستی از خدمات سلامت روان در ایلینوی برای اجتماع مهاجرین
در نزدیکی خود کمک بیابید

کمک حقوقی، صنف های انگلیسی، کلینیک های صحی، حمایت مسکن و موارد دیگر را بیابید. با اپلیکیشن FindHello، نقشه محلی و لست خدمات برای مهاجران در ایالات متحده آمریکا را جستجو کنید.

جستجوی خود را شروع کنید

وضعیت مهاجرت شما بر توانایی شما جهت دریافت خدمات صحت روانی تاثیر نمیگذارد. شما ملزم نیستید که وضعیت مهاجرت خود را به ارائه کننده گان مراقبت های صحی گزارش دهید.

خطوط تلفن بحران

خطوط تلفن بحران حمایت رایگان را برای اشخاصی که بحران احساسی را تجربه میکنند ارائه میکند. آنها اطلاعات شما را با خود محرم نگهمیدارند و با کسی شریک نمیسازند. آنها معمولا تمام ساعات روز و هر روز هفته در دسترس میباشند. تمام این خطوط تلفنی با مشاورینی مجهز شده اند که آموزش دیده اند تا گوش بدهند و کمک ارائه کنند. بعضی ها به چندین زبان حمایت ارائه میکنند.

تماس
شماره 
988 (تماس یا پیام)
741741 (پیام)
985-5990(800) (تماس یا پیام)
422-4453(800) (تماس یا پیام)
(800) 799-7233 88788 (کلمه START را پیام کنید) 
373-7888(888) (تماس)233733 (پیام)
786-2929(800) (تماس یا پیام)
656-4673(800) (تماس)
برای پیدا کردن خدمات محلی SAMHSA National Helpline
(800) 662-4357
852-8336(800) (تماس)839863 (پیام)
پروژه TREVOR برای LGBTQ مردم جوان
488-7386(866) (تماس)678678 (پیام)
988 (تماس بگیرید و 1 را فشار دهید)838255 (پیام)

اغلب این خطوط یک گزینه ای برای گفتگوی آنلاین دارد. برای چک کردن به وب سایت آنها مراجعه کنید. اگر در حال ارسال پیامک به هر یک از این خطوط هستید، ارسال پیامک “سلام” باید شما را به کسی مرتبط کند.

به شماره 911 به تماس شوید اگر در خطرعاجلی هستید. به تلفن چی بگویید که شما به صحت روان اضطراری دارید. درباره چگونگی تماس به پولیس بیشتر بیاموزید.

پشتیبانی همتا

گروه های حمایت همتا همراه مردم هستند کسانی که تجارب مشابه داشته اند. در این گروه، مردم شانسی برای به اشتراک گذاشتن تجارب خود و حمایت از طرف مردم جامعه شان بدست می آورند.


معلومات این صفحه از mentalhealth.gov, NAMI, SAMHSA, و دیگر منابع معتبر بدست می آید. هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک