شغل

A small 5-pointed star icon

چه چیزی را دوست دارید برای یادگیری در مورد?

پیدا کردن یک شغلسر کارتانشغلی را انتخاب کنیدیک مترجم شفاهی بشوید

چگونه می توان در ایالات متحده آمریکا کار پیدا کرد؟ بیاموزید که چگونه به دنبال کار و درخواست کار باشید. در مورد شغل های مختلف و آموزش شغلی بخوانید. اطلاعات لازم را برای موفقیت در کار یا شروع تجارت خود پیدا کنید.

آیا دنبال اطلاعات بیشتری در مورد کار می گردید؟

شما می توانید فهرستی از صفحات ما درباره کار را اینجا ببینید.