درک قوانین و حقوق آمریکایی در آمریکا

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

درباره قوانین آمریکا برای مهاجران افغان دسترسی اطلاعات کسب کنید. در مورد اقدامات در شرایط خطرناک و نحوه تعامل با پولیس اطلاعات کسب کنید.

کپی و بازنشر مطالب USAHello تحت لیسانس Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 مجاز است. برای ذکر منبع صحیح، از شما درخواست می کنیم هنگام استفاده از این مطالب به وب سایت ما لینک بدهید.