اطلاعات مهاجرت برای اتباع افغان

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

درباره مهاجرت به آمریکا برای اتباع افغان شامل انواع برنامه های ویزای مهاجرتی موجود بیشتر بدانید. درباره مزایا و خدمات اجتماعی اطلاعات کسب کنید. با مزایای مهم مهاجرت شامل تجدید دیدار با خانواده، نحوه درخواست گرین کارت و غیره آشنا شوید. برای هر وضعیتی از جمله ویزای ویژه مهاجرت (SIV)، پناهندگان و افراد دارای عفو مشروط بشردوستانه کمک بگیرید.

کپی و بازنشر مطالب USAHello تحت لیسانس Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 مجاز است. برای ذکر منبع صحیح، از شما درخواست می کنیم هنگام استفاده از این مطالب به وب سایت ما لینک بدهید.