خدمات نزدیک خود با FindHello

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

FindHello برنامه رایگان است برای کمک به شما در یافتن خدمات محلی. فهرست بیش از 4000 منبع در بیش از 250 شهر در سراسر کشور. این منابع مخصوص افغان ها و دیگر مهاجران تازه وارد ایالات متحده است. از این برنامه در مرورگر خود استفاده کنید یا آن را در تلفن خود دانلود کنید تا خدمات اجتماعی، سازمان ها و سوپرمارکت های افغان، کلاس های انگلیسی، مراقبت های صحی، خدمات حقوقی و غیره را بیابید.

(https://www.youtube.com/watch?v=mtog9HLdzbw)