وضعیت حفاظتی موقت: TPS معلومات تازه و منابع در باره DED

وضعیت حفاظتی موقت (TPS) و برنامه تعویق خروج اجباری (DED) از افرادی محافظت می کند که در ایالات متحده آمریکا هستند و نمی توانند به شکل مطمئن به کشور خود بازگردند. این می تواند برای مواردی مانند درگیری ها و مصیبت های طبیعی باشد. این برنامه برای آنها فقط برای مدت زمان موقت هست. دائمی نیستند. درباره انتخاب های خود با اطلاعات مربوط به هر کشور مطلع شوید.