اشتراک

طریقه محاسبه و پرداخت فیس USCIS

برای تسلیم زیادتر فورم های مهاجرت ایالات متحده باید فیس پرداخت کنید. بیاموزید که چه رقم درخواست خود را تسلیم نمایید و مطمئن شوید که مبلغ صحیح را پرداخت می کنید. معلومات مفیدی در مورد طریقه درخواست معافیت فیس را یافت کنید برای وقتی که قادر به پرداخت فیس نمی باشید.

به اساس تاریخ آوریل 1, 2024

فیس ثبت USCIS

برای بسیاری فورم های مهاجرت باید فیس ثبت درخواست، پرداخت کرد. فیس ثبت درخواست می تواند برای هر درخواست مختلف باشد. برای برخی از درخواست ها باید فیس خدمات بیومتریک را هم پرداخت نمود.

چند راه وجود دارد که می توانید فیس را در ویب سایت سازمان خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) یافت کنید:

تبدیلات فیس

برخی فیس های USCIS بتاریخ 1 اپریل 2024 تبدیل شد. اگر قصد دارید یک فرم USCIS را تسلیم کنید، مطمئن شوید که آیا فیس نو وجود دارد یا نخیر. اگر فیس صحیح را پرداخت نکنید، USCIS درخواست شما را قبول نمی کند.

فیس های نو می تواند به شمول تخفیف 50 دالری باشد اگر به جای ثبت کاغذی به طور آنلاین درخواست ثبت کنید. در اینجا برخی از تبدیلاتی ارائه شده است که می توانید انتظار داشته باشید:

فرم USCIS
فیس سابق
فیس نو
درخواست I-130 برای خویشاوند خارجی (ثبت درخواست آنلاین)
$535
$625
درخواست I-130 برای خویشاوند خارجی (ثبت درخواست کاغذی)
$535
$675
درخواست I-131 برای سند سفر
$575
$630
درخواست I-360 برای نفرات آمریکایی-آسیایی، بیوه یا مهاجر ویژه
$435
$515
درخواست I-485 برای ثبت اقامت دائم
$1,140
$1,440
درخواست I-765 برای جواز وظیفه (ثبت درخواست آنلاین)
$410
$470
درخواست I-765 برای جواز وظیفه (ثبت درخواست کاغذی)
$410
$520
درخواست N-400 برای تابعیت (ثبت درخواست آنلاین)
$640
$710
درخواست N-400 برای تابعیت (ثبت درخواست کاغذی)
$640
$760

طریقه پرداخت

اگر در ایالات متحده آمریکا هستید، می توانید به طور آنلاین، از طریق پوست یا حضوری پرداخت را انجام دهید.

پرداخت آنلاین

اگر فورم خود را به طور آنلاین تسلیم می کنید، می توانید فیس خود را با استفاده از یکی از طرق زیر پرداخت کنید:

 • کارت کریدت، دبیت یا پیش پرداخت شده : شما می‌توانید از کارت‌های ویزا، مستر کارت، امریکن اکسپرس یا دیسکاور استفاده نمایید.
 • برداشت بانکی : می توانید مستقیماً از حساب بانکی خود مبلغ را برای USCIS تادیه کنید.

هر وقت که آماده تسلیم فورم خود باشید، سیستم شما را به pay.gov می فرستد تا فیس خود را آنلاین پرداخت کنید.

از طریق پوست پرداخت کنید

با استفاده از یکی از طرق زیر می توانید فیس خود را از طریق پوست پرداخت کنید:

 • چک: می توانید با سفته بانکی، چک صندوق، چک تایید شده و چک شخصی پرداخت کنید. چک خود را برای دیپارتمنت امنیت ملی ایالات متحده نوشته کنید. 
 • حواله: شما می توانید با یک حواله که توسط بانک یا اداره پوست صادر شده است، پرداخت کنید.
 • کریدت کارت : برای تأیید پرداخت با کریدت کارت باید فورمه-G-1450 را تسلیم نمایید.

هر وقت آماده تسلیم فورم خود هستید، درخواست خود و فیس ثبت را برای مرکز بکس پوستی محلی USCIS خود می توانید پوست کنید. یک بکس پوستی یک مرکز امن است که درخواست ها و فیس های USCIS را دریافت می کند. آن بکس پوستی سپس درخواست ها را برای پروسس به مراکز خدمات یا دفاتر میدانی USCIS روان می کند.

به طور حضوری پرداخت کنید 

برای برخی از فرم ها اجازه دارید که فیس را به طور حضوری در یک دفتر میدانی USCIS تادیه کنید. برخی از دفاتر ممکن است حواله یا چک صندوق قبول نکنند. 

نکاتی برای پرداخت

 • مطمئن شوید که مبلغ صحیح فیس را تادیه کنید. اگر فیس را به غلط پرداخت کنید، USCIS درخواست شما را رد خواهد کرد.
 • مطمئن شوید که موجودی حساب بانکی یا کارت شما کافی است. اگر کریدت کارت شما رد شود، USCIS درخواست شما را رد خواهد کرد. USCIS مجدد چک‌های برگشتی را بررسی می‌کند، اما درخواستی هایی را که در آن چک‌ها دو نوبت به‌ حیث غیرقابل پرداخت برگشت داده شده باشند را رد می‌کند.
 • مطمئن شوید چک شما معتبر است. تاریخ چک شما باید برای 365 روز قبل باشد.
 • از روش پرداخت تایید شده استفاده کنید. اگر از روش پرداخت تایید شده استفاده نکنید، USCIS درخواست شما را رد خواهد کرد. پیسه نقد از طریق پوست ارسال نکنید.
 • برای هر درخواستی که تسلیم می کنید، فیس ثبت درخواست را جداگانه تادیه کنید. شما می توانید فیس ثبت درخواست و فیس خدمات بیومتریک را یکجا پرداخت کنید.
 • از یک روش پرداخت برای پرداخت فیس چندین درخواستی، استفاده کنید .
 • اگر آنلاین پرداخت می کنید، آدرس ویب سایت را چیک کنید. USCIS فقط از pay.gov برای پروسس فیس ها استفاده می کند.

معافیت فیس

USCIS برای برخی اشکال و منافع معافیت فیس ارائه می کند. همچنان،همچنان، USCIS معافیت فیس کاهش یافته را برای درخواست های تابعیت ارائه می نماید.

اگر نمی توانید فیس را پرداخت کنید، برای معافیت فیس یا کاهش فیس به USCIS درخواست داده می توانید. شما برای درخواست معافیت باید درخواست خود را از طریق پوست ارسال کنید. شما نمی توانید به طور آنلاین درخواست معافیت فیس کنید.

شما می توانید به اساس اندازه خانواده و معاش خانواده خود معافیت دریافت کنید.

 • اندازه خانواده به شمول شما، سرپرست خانواده، همسر، اطفال زیر 21 سال، بخش های قانونی، اطفال 21 تا 23 ساله در مکتب، اطفال بالای 21 سال با معلولیت های خاص، والدین، و هر شخص وابسته سایری می باشد که در اظهارنامه مالیاتی فدرال خود لست می کنید. دیگر خویشاوندان یا هم اتاقی ها در اندازه خانواده به حساب نمی آیند.
 • معاش خانواده کل مقدار پیسه ای است که هر شخصی در خانواده شما در یک سال به دست آورده است.

چه کسی می تواند درخواست دهد

برای درخواست معافیت فیس باید یکی از معیارهای زیر را داشته باشید:

 • شما، همسرتان یا سرپرست خانواده از منافع عامه مستفید استید. Medicaid، SNAP، TANF و SSI منافع عامه هستند که می توان برای این موضوع در نظر گرفت.
 • به دلیل مواردی مانند بل های طبی غیرمنتظره یا وضعیت های امرجنسی، در پرداخت‌ها دچار مشکل شده اید.
 • معاش سالانه وار خانواده شما در زمان ثبت درخواست مساوی یا کمتر از 150% طرزالعمل فقر فدرال است.
اندازه خانواده
معاش کمتر از
1
$22,590
2
$30,660
3
$38,730
4
$46,800
5
$54,870
6
$62,940
7
$71,010
8
$79,080
9+
برای هر شخص اضافی $8,070 اضافه کنید

چه رقم درخواست کنید

می توانید به یکی از این دو روش درخواست معافیت فیس کنید:

 • می توانید فرم I-912 را خانه پری کرده و روان کنید .
 • می توانید یک نامه نوشته کنید و توضیح دهید که چرا قادر به پرداخت فیس نمی باشید. شما باید کل اسناد درخواست شده در طرزالعمل فورم را ارسال کنید. این اسناد به شمول اثبات درآمد خانواده و منافع عامه شما است.  

نکاتی برای درخواست معافیت

 • طرزالعمل های از فورمی را خوانده کنید که آن را خانه پری می کنید و همگی اسناد درخواست شده را ارائه نمایید.
 • درخواست خود را برای معافیت فیس را همراه با درخواست خود ارائه کنید. درخواست خود را جداگانه روان نکنید.
 • حتماً فورم را امضا کنید. اگر شما آن را امضا نکرده باشید، USCIS ممکن است درخواست شما را رد کند.
دو خانم در جلوی یک دیوار آجری مشورت می کنند
وکیل حقوقی ارزان یا رایگان پیدا کنید

اگر میخواهید گرین کارت و یا شهروندی دریافت کنید و خویشاوندی را به امریکا بیاورید و یا اگر قضیه دیگر مهاجرتی دارید به یاد داشته باشید که شما در طی مراحل ان تنها نیستید. موسسات و یا وکیلانی به صورت رایگان و یا هزینه کم اماده کمک به شما هستند. چگونه میتوان یک وکیل برای کمک دریافت کرد.

کمک حقوقی دریافت کنید

معلومات این صفحه از USCIS و دیگر منابع معتبر بدست می آید. هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک