استخدام در USAHello

فرصت های شغلی

فرصت های شغلی در USAHello – دهانه های کنونی

ارسال شده در دسامبر 20, 2019: مدیر ارتباطات & بازاریابی

USAHello به دنبال یک کارشناس ارتباطات مبتنی بر ماموریت با سابقه موفقیت برای رهبری یک استراتژی توسعه ملی است که میلیون ها پناهنده را متصل می کند, پناهجویان, مهاجرین و دریافت اعضای انجمن به پلت فرم ما.

به عنوان مدیر ارتباطات & بازاریابی, شما روایت سازمان ما هدایت و به طور چشمگیری گسترش برنامه برنامه ما. شما در اجرای یک استراتژی ارتباطات ملی موثر ، مدیران توسعه و بازاریابی دیجیتال را هدایت خواهید کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد موقعیت و نحوه اعمال.

اطلاعات بیشتر در مورد کار ما