جدیدترین

12 سپتامبر 2022

Citizenship Day 2022
Find helpful resources

مترجمین ما در حال ترجمه این صفحه به زبان شما می باشند. فعلاً می توانید از مترجم خودکار استفاده کنید. دستور العملهای مربوط به مرورگر خود را اینجا ببینید.xUSAHello launches Citizenship Guide In honor of Citizenship Day, USAHello is proud to announce our new multilingual Citizenship Guide. The guide offers updated and detailed information on ... بیشتر بخوانید

5 دسامبر 2023

همبستگی با جامعه آسیایی آمریکایی مان

هفته گذشته وقتی ۸ نفر که شش نفر از آنها خانمهای آسیایی آمریکایی بودند در اثر یک حمله کشته شدند، ما خسارت وحشتناکی را تجربه کردیم. متاسفانه، این فاجعه بخشی از تاریخ طولانی خشونت علیه آسیایی آمریکایی ها یا شهروندان جزیره اقیانوس آرام که اینجا در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند، می باشد. از ... بیشتر بخوانید

20 ژانویه 2022

Study for the GED ®, HiSET or TASC test with USAHello

مترجمین ما در حال ترجمه این صفحه به زبان شما می باشند. فعلاً می توانید از مترجم خودکار استفاده کنید. دستور العملهای مربوط به مرورگر خود را اینجا ببینید.xAt USAHello, we are proud to offer a free online GED preparation course to the thousands of students who are enrolled in our classroom. The USAHello classroom ... بیشتر بخوانید

27 آگوست 2021

The GED® can help you achieve your career goals

مترجمین ما در حال ترجمه این صفحه به زبان شما می باشند. فعلاً می توانید از مترجم خودکار استفاده کنید. دستور العملهای مربوط به مرورگر خود را اینجا ببینید.xWhy is a GED® important? In the United States, receiving your high school diploma means that you have met the basic qualifications after 12 years of formal ... بیشتر بخوانید