جدیدترین

3 می 2021

Rebuilding the refugee resettlement program

The refugee resettlement goal for 2021 increases On May 3rd the Biden Administration signed the Presidential Determination on Refugee Admissions, approving an admissions cap of 62,500 refugees to be resettled in fiscal year 2021. With this action, the US refugee resettlement program can now restart the processing of refugee cases, including scheduling travel for cases ... بیشتر بخوانید

23 مارس 2021

همبستگی با جامعه آسیایی آمریکایی مان

هفته گذشته وقتی ۸ نفر که شش نفر از آنها خانمهای آسیایی آمریکایی بودند در اثر یک حمله کشته شدند، ما خسارت وحشتناکی را تجربه کردیم. متاسفانه، این فاجعه بخشی از تاریخ طولانی خشونت علیه آسیایی آمریکایی ها یا شهروندان جزیره اقیانوس آرام که اینجا در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند، می باشد. از ... بیشتر بخوانید

18 فوریه 2021

The immigration bill has been introduced in the U.S. Congress

President Biden proposes a pathway to citizenship for undocumented immigrants. Here’s what you need to know. The U.S. Citizenship Act of 2021 was introduced in Congress on February 18, by Senator Bob Menendez and Representative Linda Sanchez. This immigration bill is the same proposal President Joe Biden presented in January to reform our immigration system. ... بیشتر بخوانید

3 فوریه 2021

دولت بایدن احکام اجرایی را امضا می کند

رئیس جمهور بایدن در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ به مقام خود سوگند یاد کرد. دولت وی قبلا فرمان‌های اجرایی زیادی را امضا کرده است که شامل واکنش به ویروس کرونا ، محیط زیست، امنیت محیط کار ، مقررات و مهاجرت است. فرمان اجرایی دستورالعملی است که توسط رئیس جمهور ایالات متحده صادر شده و از آژانس‌های ... بیشتر بخوانید