ارتباطات

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

ارتباطات این است که چگونه ما اطلاعات و ایده ها را با افراد دیگر به اشتراک می گذاریم. ما این کار را با صحبت کردن ، نوشتن ، و حتی با دست ، صورت و بدن ما انجام می دهیم. در یک کشور جدید ، ما باید راه های جدیدی برای برقراری ارتباط یاد بگیریم. در اینجا چند راهنمایی برای کمک به شما در ایالات متحده آمریکا ارتباط برقرار کنید.

Communication is how we share information and ideas with other people. We do it by speaking, by writing, and even with our hands, face, and bodies. In a new country, we need to learn new ways of communicating. Here are some tips to help you communicate in the USA.

 

 

communication between cultures

communication between cultures

در طول ماه اول خود را در ایالات متحده آمریکا, وجود خواهد داشت چند بار زمانی که شما مردم و شرایط را درک نمی. این بسیار دشوار است ، اما آن را نیز طبیعی است. سعی کنید به دلسرد نمی شود! ارتباطات خواهد شد با گذشت زمان بهتر است. شما می توانید به فرهنگ جدید استفاده می شود و شروع به درک زبان.

During your first months in the USA, there will be many times when you do not understand people and situations. This is very difficult, but it is also normal. Try not to be discouraged! Communication will get better with time. You will get used to the new culture and start to understand the language.

زبان

Language

ارتباطات با مردمی که از یک فرهنگ متفاوت می باشند برای هر شخصی که در یک کشور جدید زندگی می کند مشکل بزرگ می باشد. بعنوان یک مهاجر، شما مجبور به ترک کشور خود شده اید،‌ و نیاز دارید تا بیاموزید که چطور در آمریکا ارتباطات برقرار نمایید. در اینجا چند موضوع مربوط به ارتباطات بین فرهنگ ها اشاره شده است.

When you arrive in a new country, not knowing the language makes everything difficult. Here are some useful things to know about communicating with Americans.

سوء تفاهم

در طول چندین ماه اولی که در آمریکا زندگی می کنید احتمالا بسیاری از چیزها را درست نخواهید فهمید. این یک امر معمول بوده و اشتباه شما نمی باشد.

یکی از موضوعات مهمی را که باید در هنگام ارتباطات با افرادی از فرهنگ های دیگر مد نظر داشته باشید این است که هر مشکی که پیش می آید می تواند به دلیل تفاوت های فرهنگی باشد. سعی کنید که مثبت اندیش باشید . اگر کسی گستاخ بنظر می رسد از خودتان پرسان کنید که آیا این بخاطر تفاوت های فرهنگی است.

اگر حرف هایی را که به شما گفته می شوید متوجه نشدید از آن شخص بخواهید که تکرار نماید. و از آن بخواهید که به صورت آسانتر به شما تکرار نماید. از سوال کردن نترسید.

موضوعات حساس

Misunderstandings

بسیاری از آمریکایی ها در مورد موضوعات خاص حساس هستند. برای مثال:

During the first several months you are in the United States, you will probably misunderstand lots of things. This is normal and not your fault. Try your best to be positive – if someone appears rude or mean, remind yourself that it may be because of a cultural difference. Do not assume they are a bad or rude person.

اکثر آمریکایی ها نسبت به بعضی از موضوعات حساس می باشند. این افراد به عنوان ”از لحاظ سیاسی درست“ شناخته می شوند. این به این معنا است که این افراد سعی میکنند از صحبت کردن در مورد موضوعاتی که منجر به اهانت به گروه خاصی می شود خودداری نمایند. بعنوان مثال آنها جوک های نژادی و جنسیتی را تحمل نمی کنند. این کمک می کند تا یک جامعه مختلط بوجود آید. اگر آنها فکر کنند که دیگران رفتار بی ادبانه دارند این موضوع می تواند مشکل ساز شود.

If you don’t understand something that is said to you, ask the person to repeat what they said. Or ask them to say it again more simply. Do not be afraid to keep asking.

اکثر آمریکایی ها دوست ندارند در مورد وزن، سن و میزان در آمد خود صحبت نمایند. اگر شما به کسی در مورد وزن، سن و یا اینکه چقدر پول دار و یا فقیر هستند صحبت کنید ممکن است ناراحت شوند.

Sensitive topics

مردم همچنان شاید نخواسته باشند به شما در مورد اینکه کجا می روند و یا کجا زندگی می کنند معلومات بدهند. اگر شما از کسی پرسان کنید که کجا می روید شاید فکر کند که نیت بدی دارید.

Many Americans are sensitive about certain subjects. For example:

محققان به این نتیجه رسیده اند که موضوعاتی وجود دارد که صحبت کردن در مورد آنها آسانتر بوده و مشکلات ارتباطی نخواهد داشت. موضوعات مشترک بین فرهنگها، اطفال و ورزش می باشد. اگر صحبت کردن با کس دیگر برای شما مشکل می باشد می توانید در مورد موضوعات زیر صحبت نمایید.

They may be “politically correct.” Being politically correct means trying not to say things that will offend a particular group of people. For example, many Americans do not tolerate racist or sexist jokes. This correctness helps to create an inclusive society. But it will cause problems if others are disrespectful.

گفتگوهای معمول

Most Americans do not like to talk about their weight, their age, or how much money they make. If you say something about someone’s weight, how old they are, or how rich or poor they are, they might be upset.

اکثر آمریکایی با شما گفتگوهای معمول خواهند داشت. آنها از شما می پرسند که چطور هستید و یا در مورد آب و هوا صحبت می کنند. این مودبانه می باشد. اگر کسی بگوید چطور هستید شخص دیگر تقریبا همیشه می گوید خوب و یا اوکی هستم حتی اگر شخص ناراحت باشد.

People also may not want to tell you where they are going or where they live. If you ask someone, “Where are you going?” they may think you have a bad intention.

لطفا و تشکر

There are some topics that are easier to talk about without having a communication problem. Common areas across cultures are children and sports. If you are having a hard time talking to someone, talk about these topics!

در آمریکا مردم وقتیکه چیزی درخواست می کنند از کلمه ”لطفا“ و وقتیکه چیزی و یا کمکی دریافت می کنند از کلمه ”تشکر“ استفاده می کنند. آمریکایی ها تمایل به تشکر کردن حتی در مقابل کارهای کوچک دارند. اگر کسی دروازه را برای شما باز نگه می دارد این مودبانه است که تشکر کنید. اگر کسی برای شما تحفه نیز می دهد باید تشکر کنید.

Small talk

انگلیسی به عنوان زبان دوم

Most Americans will talk “small talk” with you. They will ask how you are or talk about the weather. This is considered polite. If someone says, “How are you?” the other person almost always says,”Good,” “Fine,” or “OK,” even if he or she is sad or unwell.

آموزش زبان انگلیسی یکی از مهمترین چیزهایی می باشد که برای سازگاری با زندگی در آمریکا می توانید انجام دهید. بعضی از مهاجران هنگام ورود به آمریکا می توانند کمی انگلیسی صحبت کنند. اگر شما انگلیسی صحبت نمی کنید می توانید کلاس های رایگان آنلاین و یا حضوری در محله خود پیدا نمایید. به صفحه منابع آموزش زبان انگلیسی مرکز آنلاین مهاجرین مراجعه کنید تا منابع آنلاین را پیدا کنید و یا به بخش FindHello App رفته و کلاس های زبان را در محل خود پیدا نمایید.

Please and thank you

تحقیق نشان داده است که یکی از بهترین روش های آموزش زبان این است که اول به آن کاملا توجه و گوش نمایید. سعی کنید هر چقدر می توانید به انگلیسی گوش و تمرین نمایید. تلفظ یکی از بخش های مشکل آموزش زبان جدید می باشد. لحن و تمرکز شما بر روی کلمات نیز مهم می باشد. شما شاید احساس ناامیدی کنید چرا که چیزی را درست بیان می کنید اما آمریکایی ها صحبت های شما را متوجه نمی شوند. تمام آمریکایی به لهجه های خارجی عادت ندارند.

In the USA, people say “please” when they ask for something and “thank you” when they receive something or someone helps them. Americans tend to thank others even for little things. If someone holds a door open for you, it is polite to say thank you. If someone gives you a gift, you should also say thank you.

ارتباطات غیر گفتاری

English as a second language

هنگامی که ما در گفتگو با افراد دیگر هستیم ، ما به دو روش مهم ارتباط برقرار می کنیم: بطور شفاهی (با استفاده از کلمات) و غیر شفاهی. ارتباط غیر کلامی به معنی روشی است که ما از بدن ما برای برقراری ارتباط استفاده می کنیم. این شامل:

Learning English is one of the most important things you can do to help you adjust to life in the USA. If you do not speak much English, you can find free classes online and in your community. You can find ways to learn English online or in your local community.

  • حالات صورت
  • حرکات دست
  • تماس با چشم
  • وضعیت (چگونه ما ایستاده و یا نشستن)
  • لحن صدا

One of the best ways to learn a new language is to immerse yourself in it and to listen to it a lot. Try to listen and practice English as much as you can. Pronunciation, or saying things correctly, is one of the most difficult parts of learning a new language. Your tone and which words you emphasize also matter. You might feel frustrated because you are saying something correctly, but Americans cannot understand you. Not all Americans are used to foreign accents.

بعضی از مردم فکر می کنند ارتباطات غیر کلامی مهم تر از کلمات واقعی است که ما می گوییم. این به مردم کمک می کند تصمیم بگیرند که آیا آنها دوست دارند و به دیگران اعتماد دارند.

Nonverbal communication

فرهنگ های مختلف از رفتارهای غیر گفتاری متفاوتی استفاده می کنند. در اینجا بعضی از روش هایی که آمریکایی برای رفتارهای غیر گفتاری استفاده می کنند ذکر گردیده است:‌

When we are in a conversation with other people, we communicate in two important ways: verbally (using words) and nonverbally. Nonverbal communication means the way we use our body to communicate. It includes:

تماس چشمی

  • facial expressions
  • hand gestures
  • eye contact
  • posture (how we stand or sit)
  • tone of voice
اکثر آمریکایی ها در هنگام گفتگوهای مهم تماس چشمی برقرار می کنند. اگر شما تماس چشمی برقرار نکنید مردم فکر می کنند که دروغ می گویید. اشخاصی که مستقیما در چشم شما نگاه می کنند معمولا به عنوان افراد قابل اعتماد، هوشیار و مهربان دیده می شوند. اگر شما از فرهنگی آمده باشید که مردم مستقیما تماس چشمی برقرار نمی کنند برای شما مشکل خواهد بود که این کار را انجام دهید.

Some people think nonverbal communication is more important than the actual words we say. It helps people decide if they like and trust others.

حرکات صورت

Different cultures use different types of nonverbal communication. Here are some of the ways Americans use nonverbal communication:

آمریکایی ها لبخند زیاد می زنند تا نشان دهند که خوشحال هستند و اینکه مودب می باشند. وقتیکه اشخاصی را برای بار اول میبینید از شما انتظار دارند که به آنها لبخند بزنید.

Eye contact

طرز ایستادن

Most Americans make eye contact during important conversations. If you do not make eye contact, people may think you are lying or something is wrong. People who look directly into your eyes are often viewed as more trustworthy, intelligent, and kind. If you come from a culture where people do not look into each other’s eyes, this may be very hard for you to do.

اگر شما راست بایستید مردم به شما بیشتر احترام می گذارند.

Smiling

تماس بدنی

Americans smile a lot to be polite and to show that everything is okay. When you meet someone new, they expect you to smile at them.

اکثر آمریکایی ها وقتیکه همدیگر را ملاقات می کنند دست می دهند. بعضی اوقات اگر همدیگر را از قبل بشناسند همدیگر را بغل می کنند. اگر شما احساس خوبی نسبت به دست دادن ندارید ،‌ مجبور نیستید که دست بدهید.

Posture

حریم شخصی

If you stand up straight, people tend to give you more respect.

در آمریکا مردم حریم شخصی بیشتری دارند. این به این معنا است که اگر شما با کسی صحبت می کنید آنها معمولا به اندازه یک فیت از شما دورتر قرار می گیرند.

Touch

بحث و استدلال

Most Americans shake hands when they meet. Sometimes people will hug each other if they already know each other. If you feel uncomfortable shaking hands, you do not have to shake hands.

مردم در آمریکا آموزش دیده اند که به عقاید و باورهای خود بایستند. این به این معنا است که اگر کسی با شما مخالف باشد شاید با شما بحث و استدلال کند تا نظریه خود را به شما ثابت نماید. اگر شما از کشوری آمده باشید که بحث و استدلال رایج نمی باشد شاید این رفتار برای شما خوشایند نباشد. در بعضی از کشور ها بحث و استدلال شاید نشان از بی حرمتی باشد.

Space

دلیل بحث و استدلال آمریکایی ها عصبانیت و یا جنگ نمی باشد، بلکه آنها می خواهند به شما نشان دهند که چرا آنها درست فکر می کنند. بحث نمودن در جریان محاوره قابل قبول می باشد مگر اینکه با صدای بلند و یا کلمات نامناسب همراه باشد. دانش آموزان اجازه دارند و حتی تشویق می شوند تا با معلمان خود بحث نمایند. دانش آموزان همچنان شاید با والدین خود بحث کنند. کارمندان نیز می توانند با کارفرمایان خود بحث کنند اما باید مودبانه باشد.

In the USA, people have more “personal space.” This means if you are talking to someone, they will probably stand at least a foot away from you.

بعضی از اوقات ،مخصوصا در سیاست آمریکا، مردم آنچنان بحث می کنند که هیچ کاری نمی شود انجام داد. یک پروفیسور مشهور ،بنام دبورا تنین، آمریکایی ها را بخاطر انجام دادن هر کاری بین دو طرف بحث مورد انتقاد قرار داده است. اگر شما در یک بحث احساس ناراحتی می کنید می توانید توضیح دهید که شما با این بحث راحت نیستید. اما شما باید یاد بگیرید که به مردم بگویید که با آنها موافق نیستید در غیر این صورت آنها فکر خواهند کرد که با گفته های آنها موافق هستید.

Arguments

طنز

People in the United States are taught to “stand up” for their beliefs. This means if someone disagrees with you, they may argue with you to try to prove their point. This can be very uncomfortable if you come from a culture that values “saving face.” In some countries, getting into an argument may mean you have lost face.

آزادی بیان در آمریکا توسط قانون اساسی پشتیبانی می گردد. بخاطر این، رسانه های آمریکا در مورد چیزهایی جوک می گویند که مردم در کشورهای دیگر در مورد آن جوک نمی گویند. بعنوان مثال، روزنامه هایی در آمریکا وجود دارد که روزنامه جوک نامیده می شود و اخباری می نویسند که طنز و یا خنده دار می باشد اما حقیقت ندارد. مثلا، یک روزنامه طنز آمریکایی بنام پیاز داستانی در مورد رئیس جمهور کوریای شمالی نوشت. این روزنامه نوشته بود که مردم رای دادند که او زیبا ترین مرد در جهان است. بعضی از مردم در کوریای شمالی و چین فکر کردند که این یک داستان واقعی است. اما این تنها یک جوک بود.

Americans argue not out of anger or to fight, but to show you why they believe they are correct. Arguing is generally accepted as part of the conversation, unless you are speaking very loudly (screaming) or using bad or rude language. Students are allowed and even encouraged to disagree with their teachers. Children may argue with their parents. Workers can disagree with their bosses, but politely. Sometimes, especially in American politics, people argue so much that nothing can get done!

شوخی

If you feel uncomfortable in an argument, it is okay to explain that you do not feel comfortable arguing. However, you may need to learn to tell people that you disagree with them or else they might think you agree with what they say.

شوخی کردن یکی از بخش های مشکل سازگاری در ارتباطات در یک فرهنگ جدید می باشد. شما شاید یک شوخی انجام دهید که مردم اطراف شما متوجه نشوند. و یا شاید کسی یک شوخی انجام دهد که شما متوجه نشوید. از آنجایی که شوخی یک موضوع فرهنگی است بعضی اوقات شما شاید منظور شوخی را متوجه شوید اما به نظر شما خنده دار نباشد.

Humor

جوک (شوخی)

One part of communication that can be very hard when you are adjusting to a new culture is humor. You might make a joke that people around do not understand. Or someone might make a joke that you do not understand. Since humor is cultural, sometimes even if you understand the joke, you might not think it is funny.

اکثر آمریکایی ها دوست دارند جوک بگویند. بعضی اوقات جوک می تواند خنده دار باشد و همه بخندند. بعضی اوقات جوک می تواند توهین آمیز باشد. بعنوان مثال، شخصی شاید جوکی بر مبنای نژاد و جنسیت بگوید. رفتار این افراد و این جوک ها درست نمی باشد. اگر کسی به شما جوکی گفت که بنظر شما توهین آمیز بود، شما می توانید به او مودبانه بگویید که جوک شما توهین آمیز است و از او بخواهید که دیگر چنین جوک هایی به شما نگوید.

Jokes

کمدی

Many Americans like to tell jokes. Sometimes, jokes can be funny and everyone laughs. Sometimes, jokes can be offensive. For example, someone might tell a joke based on race or gender. These people and jokes are not politically correct! If someone tells a joke that offends you, you can politely say you find it offensive or disrespectful and ask them not to tell you any more jokes of that kind.

در آمریکا بعضی از مردم دوست دارند که برنامه های کمدی تماشا کنند. آنها همچنان دوست دارند که برنامه های زنده کمدی و یا مردمی که در کلاب ها و تئاتر ها جوک می گویند را تماشا کنند. بعضی وقت ها برنامه های کمدی می توانید نامناسب باشد.

Satire

پرنک یا گول زدن

Freedom of speech is protected by the United States Constitution. Because of this, the American media can make jokes about things that people in other countries may not joke about. For example, there are some US newspapers that are “joke” newspapers – they write news that is satirical or funny, but not true. For example, a US satirical newspaper paper called the Onion wrote a story about the President of North Korea. They said he was voted the most handsome man in the world. Some people in North Korea and China thought the story was true. But the story was just a joke.

بعضی از آمریکایی ها دوست دارند که به همدیگر کلک بزنند. در آمریکا، روزی بنام روز احمقانه اپریل که روز اول ماه اپریل است وجود دارد. در این روز بسیاری از مردم سعی می کنند که همدیگر را بازی دهند. مثلا شخصی در محیط کار، کاری می کند که شما باور کنید موضوعی حقیقت دارد در حالی که اینطور نیست. مردم این نوع جوک ها را پرنک یا گول زدن می گویند.

Comedies

قرارداد و قول دادن

In the USA, some people like to watch comedies on television. They might also like to watch professional comedians on TV or in theaters and clubs. Sometimes, American comedies and comedians can be offensive.

در آمریکا قراردادهای نوشتاری و قول دادن از لحاظ قانونی مهم می باشد و با هم مرتبط می باشند.

Pranks

قول دادن معمولا گفتاری می باشد. مثلا شخصی شاید از شما بخواهد که کدام کاری را انجام دهید و شما بله یا نخیر بگویید. این یک قول است. در آمریکا، قول دادن معمولا بسیار جدی گرفته می شود. بعضی اوقات، وقتیکه شما قول می دهید شاید دست هم بدهید. دست دادن نشانه ای از این است که هر دوی شما به قول خود وفادار خواهید بود.

Some Americans like to trick each other. In America, there is a holiday called April Fools’ Day. It is on the first day of April. On this day, many people like to try to play tricks. For example, someone at work might make you believe something is true when it is not. People call these jokes “pranks” or “pulling your leg.”

یکی از مشکلات قول دادن این است که بعضی اوقات می تواند منجر به سوء تفاهم گردد. مثلا شما به کسی قول می دهید که او را در ساعت 5 بعد از ظهر ملاقات خواهید کرد. اما آنها فکر کنند که منظور شما روز بعد باشد.

Contracts and agreements

اگر شما قبول می کنید که کدام کاری را انجام دهید، به آمریکایی ها مهم هست که شما این کار را حتما انجام داده و یا هم به آنها اطلاع دهید که نمی توانید این را تکمیل کنید. حتی برای کارهای کوچک هم این موضوع صدق می کند. مثلا اگر کسی شما را به ناهار دعوت می کند و شما قبول کنید، شما یا باید به برای ناهار به آنجا بروید و یا قبل از وقت ناهار به آنها تماس بگیرید و بگویید که نمی توانید.

In the US, written contracts and verbal agreements are important.

قرارداد موافقت نامه های نوشتاری است که نشان دهنده موافقت دو و یا بیشتر از چند نفر برای کاری می باشد. وقتیکه شما به یک آپارتمان نقل مکان می نمایید یک قرارداد امضا می کنید. وقتیکه شما یک وظیفه ای را شروع میکنید شاید قرارداد کاری دریافت کنید. اگر شما یک ماشین را توسط کارت کردیت خریداری کنید باید یک قرارداد قرضه را امضا کنید. تمام این ها قرارداد می باشد.

Agreements are typically verbal. For example, someone may ask you to do something and you say yes or no. This is an agreement. In America, verbal agreements are generally taken very seriously. Sometimes, when you make a verbal agreement, you may also shake hands. Shaking hands is a symbol that you are both going to fulfill the agreement.

اگر شما یک قرارداد را امضا می کنید احتمالا از لحاظ قانونی مجبور به انجام این قرارداد هستید. بنابراین بسیار مهم می باشد که قرارداد را با دقت مطالعه کنید. اگر قرارداد به زبان انگلیسی است می توانید برای ترجمه کمک بخواهید. برای قراردادهای ساده می توانید از دوست خود کمک بگیرید و یا به آدرس info@usahello.org ایمیل کنید و ما سعی می کنیم که به شما برای فهمیدن متن قرارداد کمک کنیم. اگر موضوعات پولی،‌ کاری و خدمات قانونی است می توانید از مترجمان های حرفه ای استفاده کنید و یا هم از مددکار اجتماعی خود کمک بگیرید.

One problem with verbal agreements is that sometimes people can misunderstand. For example, you may make a verbal agreement with someone that you will meet them at 5 pm that day. But, maybe they misunderstood and thought you meant the next day.

این موضوعات ذکر شده عمومیات در مورد فرهنگ آمریکا می باشد نه حقیقت. اینها نظریاتی هستند که به شما کمک می کند تا متوجه شوید چرا یک آمریکایی به طریقی رفتار می نماید که شما متوجه نمی شوید. بخاطر داشته باشید ، هیچ کدام از اینها نسبت به همدیگر برتری ندارند بلکه تنها متفاوت هستند.

If you agree to something, it is important to Americans that you either fulfill that agreement or that you let them know you can’t complete the agreement. This is true even for something small. For example, if someone asks you to have lunch and you say yes, you should either go to lunch or you should call them and tell them you can’t come before it is time for the lunch.

بیشتر بدانید

Contracts are written agreements that state what two (or more) people agree to. When you move into an apartment you sign a lease. When you start a job, you may receive an employment contract. If you buy a car on credit, you might sign a loan agreement. All of these are contracts.

If you sign a contract, you probably have a legal obligation to fulfill that contract. So it is very important that you read it carefully. If the contract is in English, you may want to ask for help translating it. For a simple contract, you can ask a friend or you can email us and we will try to help you understand the contract. If it concerns money, work, or legal services, you may want to use a professional translator or ask your caseworker for advice.

These are generalizations about American culture – not facts, just ideas to help you better understand why an American may be acting a way that is different to what you are used to. American ways and culture are not better or worse than other ways – just different.

Learn more

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!