یادگیری مهارت های پایه کامپیوتر

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

در جهان امروز, همه ما نیاز به استفاده از رایانه و دیگر فناوری. رایانه می تواند کمک به شما در پیدا کردن کار و ارتباط با دوستان و خانواده. این صفحه شامل برخی از منابع برای به دست آوردن مهارت های اساسی کامپیوتر.

In today’s world, we all need to use computers and other technology. Computers can help you find work and connect with friends and family. This page includes some resources for gaining basic computer skills.

computer skills

computer skills

بسیار مهم است بدانید که چگونه به استفاده از کامپیوتر. اکثر شرکت ها می خواهم به شما درخواست برای کار آنلاین. صحبت می توانید دوستان و خانواده از طریق ایمیل, چت, و تصویری. شما همچنین می توانید هر نوع اطلاعاتی که می خواهید. بسیاری از مکان ها در اینترنت که در آن شما می توانید مهارت های اساسی کامپیوتر رایگان یادگیری وجود دارد.

It is very important to know how to use a computer. Most companies want you to apply for jobs online. You can talk to your friends and family through email, chat, and video. You can also find any type of information you want. There are many places on the internet where you can learn basic computer skills for free.

Online classes

Online classes

These are the two best, رایگان, computer skills websites we have found online.

These are the two best, free, computer skills websites we have found online.

اطلاعات دیجیتال است کلاس های مختلف برای کمک به شما یاد اصول اولیه کامپیوتر و اینترنت مهارت. شما می توانید یادگیری در مورد نقاط مختلف کامپیوتر و سیستم عامل. سیستم عامل برنامه هایی که به کمک رایانه ی خود هستند. دوره های در مورد نحوه استفاده از ایمیل وجود دارد.

Digital Learn has several classes to help you learn computer basics and internet skills. You can learn about the different parts of a computer and operating systems. Operating systems are programs that help your computer run. There are courses about how to use email.

در اینترنت امن بودن مهم است. اگر شما مراقب باشید, اطلاعات شخصی شما می توانید در اینترنت سرقت رفته. کسی ممکن است استفاده از آن را خرید با پول خود را. شما می توانید کلاس برای یادگیری نحوه ی به حفظ محرمانگی اطلاعات شما و جلوگیری از کلاهبرداری. Other classes will teach you to connect with people and how to shop online.

Being safe on the internet is important. If you are not careful, your personal information can get stolen on the internet. Somebody might use it to make purchases with your money. You can take classes to learn how to keep your information private and avoid scams. Other classes will teach you to connect with people and how to shop online.

Digital Learn lessons are simple to follow. مثلا, می توانی learn how به stay safe on the internet. Or you can learn how to create and save documents in Microsoft Word.

Digital Learn lessons are simple to follow. For example, you can learn how to stay safe on the internet. Or you can learn how to create and save documents in Microsoft Word.

GCFLearnfree بسیاری از دوره های آنلاین بزرگ و فیلم برای کمک به شما در مورد کامپیوتر است. یادگیری نحوه تنظیم رایانه و قطعات مختلف چیست. بحث کلاس در مورد نحوه ذخیره اسناد و وقتی که به آنها بروید. کلاس های دیگر درباره نحوه استفاده از اینترنت و مراقبت از رایانه هستند. And they also have internet safety classes.

GCFLearnfree has many great online courses and videos to help you learn about computers. You can learn how to set up your computer and what the different parts are. The classes talk about how to save documents and where they go when you do. Other classes are about how to use the internet and take good care of your computer. And they also have internet safety classes.

Watch a GCFLearnfree.org video that explains the different parts of a computer

Watch a GCFLearnfree.org video that explains the different parts of a computer

Watch another video about how to use Gmail

Watch another video about how to use Gmail

Teach your children about internet safety

Teach your children about internet safety

بسیار مهم است برای کودک خود را در مورد اینترنت ایمنی. It will help them understand the dangers of talking to people they don’t know on the internet. Teach your children about internet safety with NetSmartz.org.

It is very important for your child to know about internet safety. It will help them understand the dangers of talking to people they don’t know on the internet. Teach your children about internet safety with NetSmartz.org.

پیدا کردن کلاس نزدیک شما

Find a class near you

Would you prefer to go to a class? اگر شما با داشتن یک زمان سخت یادگیری خود را, می توان آن را به یک معلم خوب! Most public libraries have free computer classes you can attend. پیدا کردن نزدیکترین کتابخانه or search FindHello to find computer classes for adults near you.

Would you prefer to go to a class? If you are having a hard time learning on your own, it can be good to have a teacher! Most public libraries have free computer classes you can attend. Find your nearest library or search FindHello to find computer classes for adults near you.

بیشتر بدانید

Learn more

پیدا کردن کمک در نزدیکی شما

FindHello استفاده از خدمات و منابع در شهر خود را جستجو کنید.

شروع جستجوی خود را
این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!