الزامات شهروندی ایالات متحده چیست؟?

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

Are you ready to become a US citizen? اولین, make sure you are eligible to apply. Learn about the basic US citizenship requirements. Read details about requirements for spouses and family members.

Are you ready to become a US citizen? First, make sure you are eligible to apply. Learn about the basic US citizenship requirements. Read details about requirements for spouses and family members.

US Citizenship ceremony Refugee Tech Survey: More Refugees and Immigrants rely on technology for resources to help them build new lives in America

US Citizenship ceremony Refugee Tech Survey: More Refugees and Immigrants rely on technology for resources to help them build new lives in America

US citizenship requirements

US citizenship requirements

به منظور درخواست برای شهروندی, شما به طور کلی باید تامین کند تیاو پس از الزامات:

In order to apply for citizenship, you must generally meet the following requirements:

 • شما باید حداقل باشد 18 ساله.
 • You must be at least 18 years old.
 • For most people, you must have lived in the United States for at least five years as a resident. However, if your husband or wife is a citizen, you may be able to apply after three years. Read more about eligibility for spouses.
 • شما باید برای سه ماه گذشته در همان محل زندگی.
 • You must not have had significant trips outside of the USA. Vacations and short trips to see family overseas are okay, but if you have had long trips, it might be a good idea to speak to a lawyer before applying to make sure you qualify. تو می توانی read more about physical presence and continuous requirements.
 • You need to have lived in the same location for the past three months.
 • You must not have had significant trips outside of the USA. Vacations and short trips to see family overseas are okay, but if you have had long trips, it might be a good idea to speak to a lawyer before applying to make sure you qualify. You can read more about physical presence and continuous requirements.
 • شما باید بدون عمده فعالیت های جنایی. Small offenses, such as a traffic ticket, are okay, اما شما نمی توانید از هر جنایت بزرگ محکوم. Always be honest about this because most small crimes are okay, but if you lie on your application, این باعث می شود درخواست شما را رد کرد. شما حتی تبعید کنید ممکن است. اگر شما از جرم محکوم شده باشد, بسیار مهم است به صحبت کردن با یک وکیل. آنها را به شما می دانید که چه می دهید.
 • You must have no major criminal activity. Small offenses, such as a traffic ticket, are okay, but you cannot be convicted of any major crimes. Always be honest about this because most small crimes are okay, but if you lie on your application, this can make your application get rejected. You might even get deported. If you have been convicted of a crime, it is very important to talk to a lawyer. They will let you know what to do.
 • شما باید به مطالعه و یادگیری در مورد دولت ایالات متحده آمریکا, اقتصاد, و طوری که شما می توانید امتحان تعلیمات مدنی عبور.
 • You must study and learn about the United States government, economy, and history so that you can pass the Civics exam.

نحوه درخواست

How to apply

There are many steps in the naturalization process:

There are many steps in the naturalization process:

 • Complete and mail the required paperwork.
 • Complete a background check.
 • Complete an interview with the United States Citizenship and Immigration Officer.
 • Take a short English language test where you read and speak a sentence in English.
 • Take a Civics Exam on US history and government. در این آزمون, شما باید پاسخ 6 بیرون از 10 سوال در مورد درستی تعلیمات مدنی ما, تاریخ و دولت.
 • Take the Oath of Allegiance where you pledge loyalty to the USA.
 • Complete and mail the required paperwork.
 • Complete a background check.
 • Complete an interview with the United States Citizenship and Immigration Officer.
 • Take a short English language test where you read and speak a sentence in English.
 • Take a Civics Exam on US history and government. On this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly about US Civics, History and Government.
 • Take the Oath of Allegiance where you pledge loyalty to the USA.

You can find more details about all these steps when you are ready to learn how to برای درخواست تابعیت.

You can find more details about all these steps when you are ready to learn how to apply for citizenship.

بیشتر بدانید

Learn more

تصویب test شهروندی!

کلاس آمادگی شهروندی آنلاین رایگان

شروع کلاس در حال حاضر

 

 

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!