راهنمای راننده

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

برای راندن ماشین در آمریکا باید گواهینامه رانندگی داشته باشید. برای دریافت گواهینامه باید در آزمون اداره حمل ونقل ایالت خود قبول شوید؛ این قبولی ثابت می کند قوانین رانندگی ایالت خود را درک می کنید.

To start driving in America, you must learn how to drive safely and to pass a test showing you know the US driving laws. Every state requires you to get a driver’s license if you plan on driving, and if you move to a different state you must exchange your old license for a new license in that state. You may need to drive to work or for work. Here are some important things to know about how to drive in the USA.

راهنمای راننده توسط اداره حمل و نقل کالیفرنیا ترجمه شده است.

How do learn to drive

به یاد داشته باشید که هر ایالتی در آمریکا قوانین رانندگی متفاوتی دارد. وقتی در آزمون رانندگی شرکت کردید، باید از قوانین ایالتی نیز پیروی کنید. با این حال، بسیاری از پناهجویان و مهاجران معتقدند مطالعه دفترچه راهنمای راننده به زبان مادری خودشان درک قوانین و قبول در آزمون رانندگی را برای شان آسان می سازد.

 

نحوه دریافت گواهینامه رانندگی

Getting a driver’s license

وقتی قوانین را درک کردید، باید در آزمون کتبی و رانندگی قبول شوید تا بتوانید گواهینامه رانندگی دریافت کنید.

It is illegal to drive without a driving license. Each state in the US has different driving laws. you can learn these laws by reading a US driver’s manual in many languages. You will also need to read the actual driver’s manuals for your state. Once you have read and understood the laws, you will need to take both a written test and a driving test to get your license. You will need to schedule this test ahead of time, You can go online or visit or call the DMV office that is closest to your home. You have to pay a fee to take your test and get your license.

اکثر اوقات، باید زودتر برای این آزمون بصورت آنلاین یا با تماس با نزدیکترین شعبه اداره DMV برنامه ریزی کنید. برای دریافت گواهینامه رانندگی باید هزینه پرداخت کنید.

Car insurance

برای رانندگی به بیمه هم نیاز دارید. حتی درصورتی که ماشین دوست خود را می رانید، وظیفه دارید مطمئن شوید که ماشین دارای بیمه باشد.

Car insurance covers costs in the event of an accident or injury. The law requires basic insurance on all cars in case the driver injures someone or damages someone else’s property. You can also get insurance to cover the cost of damage to your own car, and for car theft.

You must have at least basic car insurance in order to drive legally. Even if you are driving a friend’s car, it is your responsibility to make sure that the car you are driving is insured. The insurance document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

Farsi Driver's Manual

Car registration

 

Car registration is a tax paid every year to the state. It allows you to take the car on the road and pays for your license plates. It is not legal to drive a car that is not registered. The registration document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

قوانین ایمنی برای یادگرفتن رانندگی

Safety and driving tips

آمریکا برای محافظت از شما در حین رانندگی قوانینی دارد. باید همیشه این قوانین را رعایت کنید. این قوانین ممکن است در وطن شما متفاوت باشد. باید قوانین خاص ایالت خود را یاد بگیرید. برخی از قوانین ایمنی مشترک اکثر ایالت ها:

The USA has laws to protect you while you are driving. You must always follow these laws. These laws may be different than in your home country. You will need to learn the specific laws for your state. Here are some important safety rules that most states require:

صندلی های ماشین

• Car seats

نوزادان و کودکان باید در صندلی مناسب اندازه خودشان بنشینند. کودکان خردسال بسته به ایالت شاید مجبور شوند از صندلی ماشین استفاده نکنند. اگر مطمئن نیستید، با اداره DMV محل خود تماس بگیرید. هرگز موقع رانندگی یا سواری در ماشین کودک را در دامن خود ننشانید؛ این کار خطرناک و غیرقانونی است.

Infants and children must ride in car seats appropriate to their size that are strapped securely in the car. The age children can stop using car seats varies by state. If you are unsure, contact your local DMV office. Never hold a child in your lap while driving or riding in a vehicle; it is both dangerous and illegal.

کمربند ایمنی

• Seatbelts

در آمریکا، موقع رانندگی یا سواری در ماشین باید کمربند ایمنی ببندید. همه افراد سوار در ماشین باید کمربند ایمنی ببندند، چه راننده چه سرنشین. دلیلش این است که در صورت تصادفی کسی که کمربند نداشته باشد به هوا پرتاب می شود و خودش و سایرین را زخمی می کند.

You must wear a seatbelt while driving a car or riding in a car in the US. Everyone in the vehicle must wear a seatbelt, whether driving or riding as a passenger. The reason is that, in a crash, people without seatbelts could fly out of their seats, injuring themselves and others.

کلاه ایمنی

• Helmets

اگر موتور می رانید یا سوار موتور هستید، باید کلاه ایمنی بپوشید. تقریباً تمام ایالت های آمریکا استفاده از کلاه ایمنی را اجباری می دانند.

If you are riding or driving a motorcycle, you should wear a helmet. Almost every state in the USA requires motorcyclists to wear helmets.

نوشیدن الکل

• Drinking

قبل یا حین رانندگی اجازه ندارید الکل مصرف کنید، و برخی ایالت ها نوشیدن هر نوع نوشیدنی را موقع رانندگی ممنوع می دانند چون باعث حواسپرتی می شود. آین امر بسیار مهم است، چون گواهینامه خود را از دست خواهید داد؛ در صورت نوشیدن و رانندگی کردن باید جریمه های سنگین پرداخت کنید یا مدتی را در زندان بمانید. همچنین اگر بنوشید و رانندگی کنید ممکن است به سایرین آسیب بزنید یا کسی را بکشید.

You are not allowed to drink alcohol before or while driving. This is very important because you can lose your license if you drink and drive and be required to pay huge fines or even serve time in jail. You could also seriously injure or kill someone if you drink and drive.

شماره های تلفن

• Cellphones and other distractions

صحبت با موبایل یا پیامک دادن موقع رانندگی در اکثر ایالت های آمریکا غیرقانونی است. موبایل باعث منحرف شدن شما از جاده می شود. اگر مجبورید از موبایل استفاده کنید، کنار جاده توقف کنید.

It is illegal to talk on your phone while you are driving in some states in the US. Texting is banned in almost all states. Cell phones can distract you from the road. If you need to use your phone, you should pull over. A growing number of US cities are forbidding other distractions as well, such as eating, drinking coffee, or attending to pets.

کودکان در وسایل نقلیه

• Children in vehicles

بصورت کلی اجازه ندارید وقتی در ماشین نیستید، کودکان را در ماشین تنها رها کنید. برای مثال، وقتی به مغازه می روید باید فرزند خود را به همراه ببرید. اگر او را تنها رها کنید، ممکن است موقع بیرون آمدن آسیب ببیند، ترمز یا کلاچ را رها کند، دچار گرمازدگی یا سرمازدگی شود یا گم شود.

You are generally not allowed to leave your children in your car when you are not in the car. For example, if you go into a store, you must bring your children with you. If children are left alone, they could be injured trying to get out, release the brake or clutch, overheat or freeze, lock you out, or go missing.

رانندگی هنگام خستگی

• Driving when tired

اگر خسته هستید رانندگی نکنید. اگر در ماشین هستید و متوجه شدید خیلی خسته هستید، راهنما بزنید و ماشین را کنار جاده در محلی امن متوقف کنید، جایی که باعث ترافیک نشود و در خطر نباشید، ترجیحاً در محل مجاز ایستگاه استراحت. همیشه درها را قفل کنید و چرت کوتاهی بزنید.

Do not drive if you are tired. If you are in your car and realize you are too tired to drive, signal and pull over to a safe location where you are not obstructing traffic and you are not in danger. On freeways there are designated rest areas. Always lock your doors while you nap.

بوق زدن

• Honking and other noise

در آمریکا مردم زیاد از بوق استفاده نمی کنند. تنها در صورتی از بوق استفاده کنید که مسئله ایمنی در کار باشد. در برخی نواحی، استفاده از بوق غیرضروری یا در ساعات خاص غیرقانونی است. استفاده از صدای بلند ممنوع و در برخی غیرقانونی است.

Avoid using your horn unless there is a concern for safety. In some areas, it is illegal to use the horn unnecessarily or during certain hours. The use of loud radios is also discouraged or illegal in some areas.

قفل ها و کلیدها

• Locks and keys

گرچه قانون اجباری در این خصوص ندارد، اما قفل کردن درها مهم است، حتی وقتی در ماشین هستید و وقتی از ماشین بیرون می روید کلیدها را با خودتان ببرید. اشیاء ارزشمند را از جلو دید بردارید. دزدی ماشین و دزدی وسایل از ماشین یکی از مشکلات برخی نواحی آمریکاست.

Vehicle theft and theft from vehicles is a problem in some areas. It is important to lock your car doors, even while in your car, and take your keys when you leave. Remove valuables from view.

حیوانات در ماشین

• Pets in vehicles

اگر هوا بسیار داغ یا سرد شود (بیشتر از 70 درجه فارنهایت یا کمتر از 40 درجه فارنهایت)، قراردادن حیوان خانگی (مثل سگ، گربه و غیره) در ماشین حتی با پنجره باز بسیار بد است چون این کار باعث مرگ آنها می شود. حیوانات و کودکان بارها درها را بروی راننده قفل کرده اند، بنابراین همیشه کلید همراهتان باشد.

If the weather is very hot or very cold typically above 70°F or below 40°F, it is a bad idea to leave pets in the car even with the windows open, because they could die. Pets have been known to lock a driver out of a car, so always keep a key on you.

تصادفات

Accidents

اگر حین رانندگی تصادف کردید، باید توقف کنید. صفحه حادثه را بدون توقف رها نکنید. اگر ماشین همچنان روشن است، سریع آن را به کنار جاده برانید. اگر کسی آسیب دید، سریعاً با 911 تماس بگیرید.

If you get in an accident while you are driving, you must stop. Do not leave the scene of the accident without stopping. If your car is still working, try to pull off of the road. If anyone is hurt, you should call 911 immediately.

اگر کسی آسیب ندیده، نام، شماره تلفن، آدرس، شماره گواهینامه راننده، شماره پلاک و اطلاعات بیمه شخص آسیب دیده یا کسی که به شما آسیب زده را یادداشت کنید. اگر شاهدی آنجا حادثه را دیده نام و شماره تلفن آنها را نیز یادداشت کنید. اگر دوربین دارید، از آسیب ها عکس بگیرید. همچنین محل دقیق حادثه را یادداشت کنید و از محل نیز عکس بگیرید.

If no one is hurt, you should write down the name, phone number, address, driver’s license number, license plate number, and insurance information of the person you hit or who hit you. If there were people who witnessed (saw) the accident, you should also collect their names and phone numbers. If you have a camera, you can take pictures of any damage. You should also write down the location of the accident and take pictures of the location as well.

بعد از حادثه آن را بلافاصله به شرکت بیمه اطلاع دهید.

After the accident, you should report the accident to your insurance company immediately.

رانندگی در آب و هوای بد

Driving in bad weather

بسته به محل اقامت خود در آمریکا، آب و هوای آن ممکن است با کشور خودتان متفاوت باشد. ممکن است اولین بار باشد در چنین شرایط حادی رانندگی می کنید.

Depending on where you are resettled in the US, the weather may be very different from that of your home country. It may be your first time driving in extreme conditions.

اگر جاده یخی یا برفی هست، از رانندگی اجتناب کنید. اگر مجبور هستید رانندگی کنید، آرام برانید و از زنجیر چرخ استفاده کنید. زنجیرچرخ به شما کمک می کند در یخ یا برف راحت تر متوقف شوید.

  • If the road is icy or snowy, you should avoid driving. If you must drive, go slowly and use snow tires or chains on your tires. They can help you stop better in ice or snow.
  • Pack an emergency kit in your car that contains safety items, such as a first aid kit, extra warm clothing, water, chains, a snow shovel, and a flashlight.

یک جعبه کمک های اضطراری به همراه لوازم ایمنی مثل جعبه کمکهای اولیه، البسه بسیار گرم، آب، زنجیرچرخ و چراغ قوه همراه داشته باشید.

Road rage

دیوانه جاده ای

Road rage is a term to describe the anger people feel when they drive. People may yell or honk or drive to close to you if they are angry about your driving. If you realize you made a mistake when you are driving, you can wave to show the person you are sorry. If someone has road rage and is angry at you, do not respond. Try to just keep driving as calmly as possible and get out of their way. Do not confront or challenge an angry driver, and do not drive when you are angry or upset. Driving takes a lot of concentration and patience.

دیوانه جاده ای به افرادی اشاره دارد که حین رانندگی عصبی می شوند. افرادی که از راندن شما عصبی هستند، فریاد می کشند یا بوق می زنند یا نزدیک ماشین شما می رانند. اگر متوجه شدید اشتباهی حین رانندگی کرده اید، می توانید دست تکان دهید و به شخص مقابل نشان دهید متأسف هستید. اگر شخصی در جاده عصبی شده و با شما بدرفتاری کرد، به او پاسخ ندهید. سعی کنید تاجای ممکن به آرامی رانندگی کنید و از راه آنها کنار بروید. با راننده عصبی مقابله یا مبارزه نکنید و وقتی خودتان هم عصبانی یا ناراحت هستید رانندگی نکنید. رانندگی به تمرکز و صبر زیادی نیاز دارد.

Buying a car

اینها صرفاً پیشنهاداتی برای کمک به پناهجویان در درک بهتر شرایط رانندگی در آمریکا هستند. هیچ کدام از این اطلاع توصیه قانونی نیست. هر سؤالی درباره رانندگی را باید از اداره ایالتیDMV یا پلیس محلی بپرسید.

Is it your first time buying a car in the USA? Buying a car is a serious commitment. We recommend that you have an American friend or mentor help you the first time you buy a car. You can sometimes get a loan from the bank or credit union to purchase a car. But if you get a loan, you will pay interest on it every month so the car will cost more than if you saved money to buy it with cash.

When you have paid for your car or paid off your loan completely, you will get the “title” to your car – the official document proving you own it.

How to buy a car

It is generally cheaper to buy a used car than a new car. You can buy a used car from the owner or from a car dealer. You can negotiate on the price. If you are buying a used car, it is a good idea to have a mechanic look at the car before you buy it to make sure that nothing is wrong with the car. You will also want to test drive the car. This means you will take it for a drive and check to make sure everything is working before you buy it.

When you buy a used car, you need to make sure that the car “title” (which shows proof that the person you are buying it from owns it) is clear. You should get the car title notarized (officially signed) and make sure you get a receipt, even if it is hand-written, from the owner of the car.

Requirements for buying and owning a car

  • To buy a car, you will need a driver’s license.
  • You will have to register the car with the department of motor vehicles in your state to get license plates, which are required.
  • You will also have to pay for monthly insurance to drive the car and gas and maintenance for the car.

Learn more

These are all just suggestions to help you better understand driving in the USA. None of this information is intended as legal advice. Any questions about driving should be directed to state DMV offices or local police.

Find help near you

Use FindHello to search for services and resources in your city.

Start your search
این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!