چطور در آمریکا مالیات بدهیم

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

مالیات ها مقدار پول مردم کمک به هزینه های در حال اجرا یک کشور یا جامعه است. به عنوان مثال ، مالیات پرداخت هزینه برای مدارس ، بیمارستان ها ، و جاده ها است. هنگامی که شهروندان و دارندگان کارت سبز پرداخت مالیات ، آنها پرداخت سهم خود را از برنامه های که به نفع آنها.

Taxes are amounts of money people contribute to the costs of running a country or community. For example, taxes pay for schools, hospitals, and roads. When citizens and green card holders pay taxes, they are paying their share of programs that benefit them.

How to pay taxes in the US: understanding the forms and process

How to pay taxes in the US: understanding the forms and process

مالیات چیست؟

What is a tax?

مالیات یک مقدار پولی است که ما به دولت پرداخت می نماییم. دولت عبارت است از دولت فدرال، دولت ایالتی و بخش های کوچکتر و دولت های محلی که شهر ها و بخش ها را اداره می نمایند. اگر شما پول بدست بیاورید،‌پول مصرف کنید و یا در آمریکا ملکیت داشته باشید شما مالیات پرداخت خواهید نمود. این مهم است که بدانید چطور مالیات خود را به درستی پرداخت نمایید. وقتیکه اتباع و باشنده گان دائمی مالیات پرداخت می کنند در واقع به برنامه هایی که خود و محل آنها استفاده می کنند پول پرداخت می نمایند. مثلا، مالیات برای پرداخت هزینه های مدارس،‌بیمارستان ها و جاده ها استفاده می شود.

A tax is an amount of money we pay to governments. Governments include federal government, state governments, and the smaller, local governments that run counties and cities. If you earn money, spend money, or own property in America, you will pay taxes of one kind or another. It is important to understand how to pay taxes in the right way.

مالیات بر درآمد چیست؟

What is income tax?

How do I pay taxes

Income tax is a tax on your income (what you earn or receive every year). People pay income tax to the federal government and to most state governments. (Some states, such as New Hampshire and Florida, do not charge income tax.) Federal income tax is collected by the Internal Revenue Service (IRS) and goes to the US Treasury. State income tax goes to state revenue departments.

مالیات بر درآمد عبارت از مالیات عواید شما است (پولی که شما هر ساله بدست می آورید). مردم مالیات بر درآمد را به دولت فدرال و دولت های ایالتی پرداخت می نمایند. (بعضی از ایالت ها مانند نیوهمشایر و فلوریدا مالیات بر درآمد ندارند). مالیات بر درآمد فدرالی توسط اداره مالیات بردرآمد (نمایندگان مستقل) جمع آوری می شود و به حساب خزانه داری آمریکا می رود. مالیات بر درآمد ایالتی به دیپارتمنت های مالیاتی ایالتی فرستاده می شود.

The rate, or amount, of income tax you pay depends on how much you earn and what your expenses are. People who earn or receive more money pay more in taxes than people who get less money.

مقدار پولی را که بابت مالیات بر درآمد پرداخت می نمایید مرتبط با مقدار عواید و مصارف شما می باشد. افرادی که پول بیشتری دریافت می کنند مالیات بیشتری نسبت به افراد کم درآمد پرداخت می نمایند.

Other things affect how much you pay. If you have children, you get a large tax credit to help you with the costs of raising a family. A tax credit means you pay tax on less of your income.

بعضی چیزهای دیگر نیز به مقدار مالیاتی که پرداخت می کنید تاثیر دارد. اگر شما طفل داشته باشید شامل یک مقدار معاف از مالیات می شوید تا در قسمت حمایت فامیل به شما کمک کند. معاف از مالیات یعنی که مقدار مالیات بر درآمد کمتری پرداخت می نمایید.

Getting married can affect how much tax you pay, too. Single people get a lower tax credit than a married couple, so they may pay more tax. But married couples who both work may pay more tax together than when they were single.

ازدواج نمودن نیز به مقدار مالیات شما تاثیر می گذارد. افراد مجرد معافیت مالیاتی کمتری نسبت به افراد متاهل دارند و بنابراین مالیات بیشتری می پردازند. اما افراد متاهلی که هر دوی آنها کار می کنند نسبت به زمانی که مجرد بودند مالیات بیشتری پرداخت می کنند. معلومات بیشتر در مورد مالیات افراد متاهل و مجرد

How do I file a tax return?

چطور فرم برگشت مالیات را تهیه نماییم؟

Every year, workers and businesses have to calculate their income for the year before. Then they figure out how much tax they owe and send their figures to the government. This process is called “filing a tax return.” Many people have already paid their taxes by the time they file their tax return. This is because an amount for taxes is taken from their regular paychecks before they get paid. Sometimes, your tax return may show you’ve already paid too much tax, and the government owes you a refund!

هر ساله،‌ کارگران و تجارت ها باید عواید خود را در آن سال محاسبه نمایند. سپس آنها محاسبه می کنند که چقدر بدهکار هستند و این ارقام را به دولت می فرستند. این پروسه به نام تهییه نمودن فرم برگشت مالیات یاد می شود. اکثر مردم قبلا مالیات خود را در زمان تهییه نمودن این فرم پرداخت نموده اند. یک مقدار پول هر ماه از عواید این افراد بابت مالیات برداشته شده است. بعضی اوقات شاید شما پول زیادی بابت مالیات پرداخت کرده باشید و دولت باید به شما این پول را برگرداند.

Important note: You must tell the truth on your tax return. If you are not a US citizen, this is particularly important, because mistakes on your taxes return can get you deported. If you are a legal permanent resident (green card holder), make sure you declare all your income. Read the USCIS information about taxation of resident aliens.

آیا من ضرورت به تهییه فرم برگشت مالیات دارم؟

Do I need to file a tax return?

اعم از اینکه شما به دولت بدهکار باشید و یا دولت به شما، این مسئولیت شما است که بدانید چطور و چگونه هر ساله مالیات خود را پرداخت نمایید و فرم برگشت مالیات را تا قبل از تاریخ 15 اپریل تهیه نمایید. شما معلومات مالیاتی خود را در فرمی که توسط دولت تهیه شده می فرستید. این فرم ها بسیار طولانی بوده و جزئیات زیادی در مورد عواید و مصارف شما می پرسد.

Whether you owe taxes or the government owes you, it is your responsibility to know when and how to pay taxes. You must send your tax return for the previous year to the government before April 15 every year. You will send in your tax return on a form printed by the government. The forms are very long and ask for lots of details about your income and expenses.

چطور بخاطر پرداخت مالیات کمک بگیرم؟

What if I do not have a social security number?

اگر فهمیدن اینکه چطورباید مالیات بپردازید برای شما مشکل است نگران نباشید. شما می توانید کمک بخواهید. اکثر موسسات محلی و ادارات اسکان مجدد در این زمینه کمک ارائه می کنند. اگر شما اخیرا به عنوان مهاجر اسکان نموده اید از اداره اسکان مجددی که با شما در ارتباط است کمک بگیرید.

If you earn income in the United States, the law says you should pay taxes. You can pay taxes without a social security number. You can use an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). The Internal Revenue Service will give you an ITIN if you are not eligible for a social security number (SSN). Find out how to apply for or renew an ITIN in English or apply for or renew an ITIN in Spanish.

حتی اگر شما مهاجر هم نیستید دولت برنامه ای دارد که به شما کمک می نماید. برنامه کمک داوطلبی مالیات بر درآمد (ویتا) به افرادی که عواید آنها 54000 دلار و یا کمتر باشد،‌به افراد دارای معلولیت و افرادی که انگلیسی صحبت نمی کنند بطور رایگان کمک فراهم می کند. برای معلومات بیشتر در مورد این برنامه به این لینک مراجعه نمایید. شما می توانید خیلی سریع با استفاده از سرویس پیدا نمودن ویتا به مکان های نزدیک خود دسترسی پیدا نمایید. اکثر مکان ها به زبان های اسپانیایی، عربی، چینایی و سایر زبان ها کمک ارائه می کنند.

What if I am undocumented?

تهییه نمودن فرم برگشت مالیات به صورت آنلاین

If you earn income in the United States, the law says you should pay taxes even if you are not a legal resident. You use use an ITIN to pay taxes. Paying taxes when you are undocumented can help to show you have “good moral character.” Showing good moral character is important if you apply for a cancellation of removal and green card in the future. However, USAHello advises that you talk to an immigration professional before you apply for an ITIN. You can find free and affordable legal services in your area.

اگر شما می خواهید که خودتان فرم برگشت مالیاتی را تهیه نمایید چندین برنامه وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. یکی از مشهورترین این برنامه ها Turbo Tax می باشد. اما باید برای این برنامه پول پرداخت نمایید.

How do I get help paying taxes?

شما همچنان می توانید مستقیما به وبسایت IRS Freefile مراجعه کنید و این پروسه را در آنجا انجام دهید.

If you are having a hard time understanding how to pay taxes, do not worry. You can get help. Many community and resettlement organizations offer assistance. If you are a recently resettled refugee, ask for help at your resettlement office.

بیشتر بدانید

Even if you are not a refugee, the government has a program to help people who need it. The Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program offers free tax help to people who earn $54,000 a year or less, to people with disabilities, and to people with limited English. You can quickly find the nearest help by using the VITA locator. Many places offer help in Spanish, Arabic, Chinese and other languages.


If you prefer to file your own tax return, there are several programs you can use, including the most common one, Turbo Tax. But you do have to pay for Turbo Tax.

اطلاعات در این صفحه می آید از دولت ایالات متحده و دیگر منابع مورد اعتماد. این است که برای راهنمایی در نظر گرفته شده و به عنوان اغلب به عنوان ممکن است به روز شود. USAHello می کند مشاوره حقوقی نمی دهد, و نه هر یک از مواد ما در نظر گرفته شده به عنوان مشاوره حقوقی گرفته شود. اگر شما به دنبال یک وکیل رایگان یا کم هزینه و یا کمک حقوقی, ما می تواند کمک به شما در پیدا کردن رایگان و کم هزینه خدمات حقوقی.

You can also go straight to the IRS Freefile website and start the process there.

Find help near you

Use FindHello to search for services and resources in your city.

شروع جستجوی خود را

Learn more


The information on this page comes from the US government and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!