جستجو کردن فرصت های شغلی

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

job opportunities

Do you need to know where to look for a job? Learn where to look for job opportunities online and in your community. Find out how to understand a job description.

در اینجا بعضی از روشهایی را که می توانید فرصت های شغلی را جستجو نمایید ذکر گردیده است:


 • به مغازه ها و تجارت های محل زندگی خود نگاه کنید
job opportunities

شما می توانید در اطراف محل زندگی خود قدم بزنید و به شیشه های مغازه ها و تجارت های نزدیک خود نگاه کنید تا اطلاعیه های "نیاز به کارمند" را پیدا کنید. این اطلاعیه یعنی اینکه این تجارت نیاز به کارمند دارد.

There are many ways to look for jobs. You can use one or all of these ways to look.

 • به اداره کاریابی ثبت نام نمایید

Look for job opportunities in your neighborhood

تمام شهرها اداره های کاریابی دارند که برای جستجوی شغل به شما کمک می کنند. اداره اسکان مجددی که با شما کار می کنید نیز در قسمت پیدا نمودن اولین شغل به شما کمک می نماید. اگر آنها قبلا در پیدا نمودن وظیفه اول به شما کمک کرده اند می توانید به آنها بگویید که دنبال یک وظیفه جدید هستید. آنها شاید بتوانند مجددا به شما کمک کنند.

You can walk around your neighborhood and look in the windows of the businesses near you for signs that say “Help Wanted.” This means the business is looking for employees.

 • از طریق اینترنت جستجو نمایید

Sign up at an employment center

امروزه اکثر وظیفه ها آنلاین اعلان می شود. فایده جستجو نمودن آنلاین این است که شما می توانید در قسمت جستجوی شغل خود دقیق تر باشید. شما می توانید یک شغل خاصی را که در نظر دارید جستجو نمایید. می توانید وظیفه، موقعیت و ساعات کاری که برای شما مناسب است را جستجو کنید. اگر کامپیوتر ندارید میتوانید به صورت رایگان از کامپیوتر های کتابخانه های عمومی استفاده نمایید.

All cities have employment centers that help you search for work. Find your nearest employment center. If you are a refugee, you resettlement agency also will help you look for your first job. If they helped you to find your first job, you can tell them you are looking for a new job. They may be able to help you again.

جستجوی آنلاین شغل می تواند برای افرادیکه تازه کامپیوتر آموخته اند مشکل باشد. به یاد داشته باشید که هیچ کس استفاده از کامپیوتر را مادرزاد نیاموخته است. هر کسی مجبور به یادگیری بوده است. شما هم همچنان می توانید بیاموزید. با تمرین نمودن برای شما آشنا تر خواهد شد. کتابخانه ها، مدارس و مراکز کاریابی در محل زندگی شما کلاس های آموزش کامپیوتر دایر می نمایند. برای پیدا نمودن این کلاس ها به لینک مرکز آنلاین مهاجرین مراجعه نمایید.

Search for job opportunities online

در اینجا بعضی از وب سایت های جستجوی آنلاین شغل را معرفی نموده ایم.

The advantage of looking online for work is that you can be specific with your job search. You can look for the exact kind of jobs and careers opportunities you want. Research the work, location, and hours that are best for you. If you don’t have a computer, you can use free computers at the public library.

تمام این وب سایت ها گزینه اطلاع رسانی دارند که می توانید به آن ثبت نام نمایید. اگر شما ایمیل آدرس خود را به آنها بدهید در صورت اعلان شغل مورد علاقه شما اطلاع رسانی خواهند کرد.

Learning computer skills

Looking online for work can be difficult for people new to using computers. You can learn basic computer skills or you can search FindHello for computer classes in your town or city.

، این یک وب سایت خوب برای جستجوی شغل در شهر شما می باشد. نام شهر خود را بنویسید تا وظیفه های جدید را جستجو نماید.

Using employment websites

There are some websites you can use to search for job opportunities online. All of these job search websites have the option for you to sign up for job alerts. If you enter your email address, you will receive updates when jobs become available in your area of interest.

،این وب سایت وظیفه های مربوط به دفاتر غیر انتفاعی را بیشتر به اعلان می گذارد. مهاجرین بعضی اوقات وظایفی را میتوانند پیدا نمایند که به سایر مهاجرین کمک می کنند، مخصوصا اگر به بیشتر از یک زبان بتوانید صحبت نمایید.

 • Indeed is a good website to search for job postings in your city. Enter your city to search for new jobs in your area.
 • Idealist is a website has lots of nonprofit jobs. Refugees can sometimes find jobs working to help other refugees, especially if you speak more than one language.
 • Monster lets you sign up for email updates listing new jobs. If you are looking for a job, it is a good idea to become a member of a website like Monster.
 • LinkedIn can be used on a computer or on your phone to apply for jobs. Search for the title you want and apply for any position that matches your qualifications.

Learn how to make a LinkedIn profile that will help you with job opportunities

، در این وب سایت می توانید ثبت نام نمایید تا در مورد وظایف اعلان شده جدید ایمیل دریافت نمایید. اگر در جستجوی کار هستید بهتر است که در وب سایت های از این قبیل عضو شوید.

 • CareerBuilder lets you create an account to access job postings and share your resume. You can get advice on your job search and professional development.
 • Glassdoor lets you find the most recent job opportunities in your field of interest. You can also find information about salaries as well as reviews of potential employers.
 • USjobs is a website where you can look for state government jobs. Be sure to check every posting before applying to see if the job requires citizenship.
 • USAjobs is for those who have US citizenship. This is a good resource for federal (US government) jobs. You can access and apply for job postings from all federal agencies.
 • ZipRecruiter is another resource you can use on a computer or on your phone. You will have to complete a profile, which includes your professional background and interests. You can choose to receive updates when jobs become available. This way, career opportunities come directly to you.

، شما با استفاده از کامپیوتر و یا موبایل می توانید از LinkedIn استفاده کنید و به وظیفه ها درخواست نمایید. نام شغلی را که می خواهید جستجو کنید و به شغلی که مطابقت با توانایی های شما دارد درخواست نمایید.

Understanding a job description

برای یادگیری چگونگی درست کردن پروفایل LinkedIn به این لینک مراجعه نمایید.

As you look for job opportunities, you will need to understand the job descriptions. To know if you are a good fit for the job, you will want to find the qualifications for the job.

Look for words and phrases such as minimum, must be, must have, must be able to, needed, necessary, required, requirements, and at least. This will help you find what skills, experience and education are needed to get the job.

، این وب سایت به شما اجازه می دهد تا برای دسترسی به وظایف به خود حساب کاربری درست نمایید، خلص سوانح خود را شریک سازید و در مورد جستجوی وظایف و انکشاف مهارت های خود رهنمایی بگیرید.

It is very important that you have a good understanding of the qualifications for the job. You should make sure you have the qualifications before applying. If you can show that you understand and have the qualifications for the position, you will have a good chance to get an interview and get the job.

، در این وب سایت می توانید جدیدترین فرصت های شغلی مورد علاقه خود را پیدا نمایید. شما همچنان می توانید در مورد حقوق این وظایف و نظریات سایر کارمندان معلومات بدست آورید.

Start your job search

Learn how to find a job and make a great resume.

Find job help now

،‌در این وب سایت می توانید وظایف دولتی ایالتی را جستجو نمایید. حتما قبل درخواست به وظیفه ها دقت نمایید که آیا باید تابعیت آمریکا داشته باشید یا نه.

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!