تعداد پناهجویانی که در سال 2019 اجازه اسکان در ایالات متحده دارند

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

number of refugees - family of refugees

Every year, the president of the United States decides how many refugees can come to the USA. An announcement was made that the number of refugees allowed to come to the USA in 2019 is 30,000. Here are the things you should know if you are a refugee who is already here in the USA.

خبرنامه ای نشر گردید که به اساس آن تعداد پناهجویانی که در سال 2019 اجازه دارند به آمریکا بیایند به 30000 نفر محدود شده است. اگر شما پناهجویی هستید که همین حالا در ایالات متحده زندگی میکنید، سه مورد پایین را بدانید.

number of refugees - family of refugees

بتاریخ 17 سپتامبر قصر سفید تعداد پناهجویانی را اعلان کرد که طی سال مالی پیشرو اجازه دارند به ایالات متحده بیایند. در صورتی که کانگرس آمریکا آنرا تغییر ندهد، برای یک سال، الی سپتامبر 2019 همین رقم خواهد بود. قصر سفید گفته است که تنها به 30000 پناهجو اجازه اسکان خواهد داد.

The number of refugees for the fiscal year 2019–2020

از زمانی که برنامه اسکان پناهجویان آغاز گردیده، این پایینترین رقمی است که اجازه دارند به ایالات متحده بیایند و زندگی نوی را آغاز کنند. با این تعداد کمی از پناهجویان احتمال دارد که چندین آژانس اسکان پناهجویان دفاتر خود را ببندند.

July 19, 2019, update:

این برای شما چی معنی دارد؟

There are rumors that the number of refugees allowed into the USA in the fiscal year October 2019 to October 2020 is zero. These are rumors. There has been no official announcement. As soon as there is an official announcement, we will update this page.

 • اگر کسانی از خانواده شما در انتظار اسکان در ایالات متحده اند، آمدن به ایالات متحده برایشان دشوارتر خواهد شد.
 • شما شاید احساس ترس و ناخوشآمد کنید. ولی بیاد داشته باشید که حقوق خود را دارید و خیلی از مردم آمریکا خوشحال اند که شما اینجا هستید. دلسرد نشوید.
 • شاید یک تعداد از برنامه های اسکان پناهجویان و موسسات غیر انتفاعی نتوانند در حمایت از پناهجویان به خدمات شان ادامه دهند.

The number of refugees for the fiscal year 2018–2019

مهاجرین و پناهجویانی که در ایالات متحده اند چی میتوانند بکنند:

On October 4th, 2018, the White House announced the maximum number of refugees that will be allowed to come to the United States for the next fiscal year. The fiscal year runs from October 1, 2018, until the end of September 2019. The White House said it will only allow 30,000 refugees to be resettled.

شهروند شوید

The number of refugees will be divided up by different regions. This is how the numbers are divided:

مهمترین کاری که میتوانید انجام دهید اینست که شهروند ایالات متحده شوید. بعضی پناهجویان و مهاجرین از درخواست دادن برای شهروند شدن هراس دارند. ولی شهروند شدن بهترین راه حفاظت از خودتان است. و برای یکجا شدن به اعضای خانواده تان کمک می کند.

 • Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
 • Near East/South Asia . . . . . . . . 9,000
 • East Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000
 • Europe and Central Asia . . . . . . 3,000
 • Latin America/Caribbean . . . . . 3,000

Since the refugee program began, this is the smallest number of refugees allowed by the government to come to the USA to build new lives. A number this low will probably cause several of the refugee resettlement agencies to close their offices.

خانواده و دوستان خود را تشویق کنید تا شهروند شوند

Important note: 30,000 is the maximum number allowed. It does not mean that 30,000 will be let in as refugees. By April 1, 2019, halfway through the fiscal year, only about 12,000 refugees had been admitted to the USA.

اگر قبلن شهروند ایالات متحده شده اید برایتان تبریک میگوییم – خوشحال هستیم که شما را با خود داریم!

What does this mean for you?

حال شما می توانید دیگران را کمک کنید:

There are 3 things refugees in the USA should know about the number of refugees:

 • خانواده و دوستان خود را که هنوز شهروند نیستند کمک کنید تا دریابند که آیا برای شهروند شدن واجد شرایط هستند و یا نه.آنها را تشویق کنید تا مراحل بالا را آغاز کنند.
 • اگر دوستان و خانواده شما برای درخواست دادن به کمک ضرورت دارند می توانند خدمات حقوقی رایگان جستجو کنند و یا درخواستی شهروند شدن را شروع کنند.
 • به هر قدر انسان بیشتر می توانید کمک کنید!

1 ) If you have family waiting to be resettled, it is will be harder for them to come to the USA.

در شهر خود منابع و خدمات لازم را دریابید

2 ) You may feel afraid or unwelcome right now. However, remember you have rights and many Americans are glad you are here. Do not be discouraged!

بعضی از آژانس های کمک کننده بخاطر کم شدن تعداد پناهجویان به خدمات خود پایان خواهند داد. درباره آژانس اسکان خود معلومات بگیرید که آیا به خدمات خود ادامه می دهند و یا نه. اگر به خدمات خود پایان می دهند منابع دیگری را در نزدیکی خود بیابید. از لینک “در شهر تو” این ویب سایت استفاده کنید. از اینجا شما می توانید دربارده کمک های حقوقی، خدمات کاریابی، مراقبت های بهداشتی و مکان های توضیع غذا معلومات دریابید.

3 ) A number of resettlement programs and non-profit organizations may not be able to provide their services to help support refugees and immigrants.

ازینکه در سال جاری دولت تنها به 30000 پناهجو اجازه آمدن به ایالات متحده را می دهد خیلی اندوهگین هستیم. برای محاجران و پناهجویانی که از قبل در ایالات متحده اند خدمات خود را از طریق ویب سایت رایگان خود ادامه خواهیم داد.

What can you do as a refugee or immigrant in the USA?

اگر نظریات و پیشنهاداتی دارید که می خواهید حالا در ویب سایت ما گذاشته شود، به ایمیل ذیل بفرستید. Info@usahello.org

Become a citizen

Find help near you

Use FindHello to search for services and resources in your city.

شروع جستجوی خود را

The most important thing you can do right now is to become a citizen. Some refugees or immigrant are afraid to apply for citizenship. But becoming a citizen is the best way to protect yourself. Once you are a citizen, you have more rights. It will also make it more possible to reunite with your family.

First find out if you are eligible to become a US citizen. Then, if you qualify, learn how to apply for citizenship. While you wait for your application to be processed, you can prepare for the citizenship test with our free online citizenship class.

Encourage your family and friends to become citizens

If you are already a US citizen, congratulations – we are happy to have you!

Now you can help others:

 • Help your friends and family members who are not yet citizens to find out if they are eligible for US citizenship. Encourage them to start the process above.
 • If your friends or family need help with their application, they can search for free legal help or use the online Citizenshipworks program.

Help as many people as you can!

Find resources and services in your city

Since the number of refugee is lower, some agencies will have to close or stop a part of their services. Find out if your resettlement agency near you will keep offering their services. If they are closing or stopping some services you need, you can find other services near you. Use FindHello it has legal help, job services, healthcare and places to find food.

We will continue to offer our free website to help you and other refugees and immigrants who are already here. If you have ideas or suggestions for information you would like us to add to our website at this time, please contact us.

Learn more


Information on this page comes from the Department of Homeland Security, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pass your citizenship test!

Free online citizenship preparation class

Start the class now
این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!