دوباره بهم پیوستن خانواده ها- خانواده خود را به آمریکا بیاورید

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

Family reunification, photo copyright Michael Swan, CC.
عکس از مایکل سوان, CC.

There are several different ways you can apply to have your family members come to the United States to join you after you have been resettled. This is called family reunification.

بعد از این که شما در آمریکا مستقر شدید راه های بسیار زیادی برای آوردن اعضای فامیلتان به آمریکا و پیوستن به شما وجود دارد. این پروسه بنام یک جا شدن خانواده یاد می شود.

Family reunification, photo copyright Michael Swan, CC.
Photo courtesy of Michael Swan, CC.
 • اگر شما در جریان دو سال گذشته به حیث مهاجر وارد آمریکا شده اید و یا در جریان دو سال گذشته پناهندگی دریافت نموده اید،‌ شاید بتوانید برای بعضی از اعضای خانواده درخواست مهاجرت فامیلی بدهید. این به این معنا است که آنها می توانند به عنوان مهاجر به آمریکا بیایند چرا که اعضای خانواده شما هستند. تنها اعضای خاصی می توانند تحت این برنامه به شما ملحق شوند: همسر شما (شوهر و خانم) و اطفال (مجرد و زیر 21 سال در زمانی که شما برای پناهندگی درخواست نموده اید).
 • شما همچنان می توانید برای اعضای فامیلی که از قبل به عنوان مهاجر شناخته شده اند نیز درخواست نمایید تا به شما در آمریکا ملحق شوند.
 • اگر شما واجد شرایط هیچکدام از این دو برنامه نیستید و هم اکنون تابعیت آمریکا را بدست آورده اید،‌می توانید درخواستی عادی برای مهاجرت اعضای فامیل خود به آمریکا بدهید.

How does family reunification work?

چه کسی واجد شرایط است تا به برنامه بهم پیوستن خانواده ها درخواست نماید؟

 • If you entered the United States as a refugee within the past 2 years or were granted asylee status within the past 2 years, you may apply for certain family members to obtain “derivative” refugee or asylee status. This means that they can become a refugee in the USA because they are a part of your family. Only certain family members can become “derivative” refugees: your spouse (husband or wife) or your children (unmarried and under 21 when you first applied for asylum or refugee status).
 • You can also apply to have family members who are already identified as refugees join you in the USA.
 • If you do not qualify for either of those programs and are now a US citizen, you can also complete a regular application to have your family immigrate to the USA.

برنامه بهم پیوستن خانواده ها

Who is eligible to apply for family reunification?

برای درخواست آوردن همسر و یا اطفال خود به آمریکا از طریق برنامه بهم پیوستن خانواده ها، شما باید پناهنده یا مهاجر اصلی (Principle) باشید. این به این معنا است که شما شخصی هستید که پناهندگی دریافت نموده و از طریق اداره اسکان مجدد آمریکا وارد این کشور شده اید. شما باید به عنوان مهاجر در جریان دو سال گذشته به آمریکا آمده باشید و یا در جریان دو سال گذشته پناهندگی دریافت نموده اید. شما یا باید هنوز مهاجر و یا پناهجو بوده و یا اینکه باشنده دائمی شده باشید (گرین کارت گرفته باشید).

In order to request to have your spouse or children join you in the USA under the Family Reunification Program, you must be what is called a “principal” refugee or asylee. This means that you were the person that received official refugee status and came to the USA through the US Office of Resettlement. You must have entered the United States as a refugee within the past 2 years or have been granted asylum within the past 2 years. You must remain in refugee or asylee status or have become a lawful permanent resident (received a green card).

برنامه فامیلی اقرار نامه (Affidavit)

Affadavit of Relationship Program

شما شاید واجد شرایط باشید تا همسر،‌ اطفال (مجرد و زیر 21 سال) و والدین خود را به برنامه فامیلی اقرار نامه ثبت نام نمایید. برنامه فامیلی اقرار نامه فرمی است که برای بهم پیوستن اعضای نزدیک فامیل مهاجرین و پناهجویان استفاده می شود. این اعضا نیز باید به عنوان مهاجر که در خارج از آمریکا سپری می نمایند تثبیت شده باشند. برنامه فامیلی اقرارنامه معلومات اعضای فامیل مهاجرین را ثبت می نماید. فرم اقرارنامه باید تکمیل باشد تا پروسه درخواستی را برای اعضای فامیلی که واجد شرایط آمدن به آمریکا بعنوان مهاجر از طریق برنامه مهاجرت آمریکا هستند را شروع نمایید. شما باید این فرم را در جریان 5 سالی که به آمریکا آمده اید تکمیل نمایید. برای معلومات در مورد ملیت هایی که واجد شرایط این برنامه هستند به وبسایت زیر مراجعه کنید:‌ ایالات متحده قرار گرفت. وزارت امور خارجه, اداره جمعیت, پناهندگان & مهاجرت.

You may also be eligible to file an Affidavit of Relationship for your spouse, child (unmarried, under 21), or parents. The Affidavit of Relationship is the form used to reunite refugees and asylees with close relatives who are already determined to be refugees but are outside the United States. The Affidavit of Relationship records information about family relationships. The Affidavit must be completed in order to begin the application process for relatives who may be eligible to enter the United States as refugees through the US Refugee Admissions Program. You must complete this application within five years of coming to the USA. For information on the current nationalities eligible to file, see the US Department of State, Bureau of Population, Refugees & Migration.

برنامه Petition for Alien Relative

Petition for alien relative

مهاجرانی که اکنون باشنده دائمی آمریکا هستند و یا بیشتر از 5 سال در آمریکا زندگی کرده اند می توانند برای همسر، اطفال،‌والدین و خواهران و برادران خود با استفاده از فرم I-130 درخواستی نمایند. این پروسه شاید نسبت به پروسه هایی که در بالا ذکر کردیم بیشتر وقت بگیرد و مشکل تر باشد. برای معلومات بیشتر به لینک خانواده آمریکایی. شهروندان مراجعه نمایید.

Refugees with Permanent Resident Alien status or who have been in the US more than five years can apply on behalf of spouses, children, parents, and siblings using Form I-130. This process may take more time and be more difficult than the above two programs. Please read the USCIS Family of US Citizens page for more information.

همچنان برنامه خاصی برای اعضای فامیل ایرانی ها که بخاطر مذهب خود مورد آزار و اذیت هستند وجود دارد.

There is also a special program for family members of Iranians who are experiencing religious persecution.

کدام اعضای فامیل واجد شرایط آمدن به آمریکا هستند؟

Which family members are eligible to come to the USA?

رابطه فامیلی باید قبل از آمدن فرد مهاجر یا پناهنده به آمریکا وجود داشته باشد. ای یعنی:

The family relationship had to exist before you came to the United States as a refugee or were granted asylum. This means:

 • اگر شما می خواهید تا اسناد مربوط به همسر خود را برای آمدن به آمریکا تکمیل نمایید باید قبل از آمدن به آمریکا ازدواج کرده باشید. لطفا به لینک زیر برای معلومات بیشتر مراجعه نمایید:‌مهاجر & همسران Asylee
 • قبل از آمدن شما به حیث مهاجر یا پناهنده باید خانم شما حامله بوده و یا طفل شما تولد شده باشد. لطفا به لینک زیر برای معلومات بیشتر مراجعه نمایید: مهاجر & کودکان Asylee
 • شما یا باید هنوز به عنوان یک مهاجر یا پناهنده باقی مانده و یا هم باشنده دائمی آمریکا شده باشید. اگر شما تابعیت آمریکا را بدست آورده اید نمی توانید از برنامه فامیلی اقرار نامه (Affidavit) استفاده نمایید. با وجود این هنوز شاید بتوانید به اعضای فامیل خود کمک کنید به آمریکا مهاجرت نمایند.
 • تحت برنامه فامیلی اقرار نامه (Affidavit) شما می توانید برای اطفال، همسر و والدین خود درخواستی آمدن به آمریکا را بدهید.
 • If you want to complete papers to have your spouse come to the US, you had to be married before you came to the US as a refugee or were granted asylum in the US. Please visit the USCIS Refugee & Asylee Spouses page for more information.
 • Your child had to be conceived (this means the mother was already pregnant) or born before you entered as a refugee or were granted asylum. Please visit the USCIS Refugee & Asylee Children page for more information.
 • You remain in refugee or asylee status or have become a permanent resident (received a green card). If you have already become a U.S. citizen through naturalization, you cannot petition to obtain derivative refugee or asylee status for a relative. However, you may still be able to help family immigrate to the United States.
 • Under the Affidavit of Relationship program, you can apply for your children, spouse, or parents to come to the US.

چطور به برنامه بهم پیوستن خانواده ها درخواست نماییم؟

How do I apply for family reunification?

برای آمدن همسر و اطفال خود به عنوان مهاجر به آمریکا شما باید فرم I-370 درخواست مهاجرت بستگان را تکمیل کنید.درخواستی برای این فرم رایگان می باشد. لینک فرم I-730. شما باید چندین اسناد مهم قانونی را در هنگام درخواستی به آنجا بفرستید. تکمیل نمودن اسناد قانونی می تواند مشکل باشد. مرکز آنلاین مهاجرین پیشنهاد می کند که شما از اداره اسکان مجددی که با شما کار می کند درخواست کمک نمایید و یا هم درخواست یک وکیل کنید. برای معلومات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید:‌ راهنمای برای این فرم.

In order to apply for your spouse or children to come to the US as refugees, you must complete Form I-730, or Refugee/Asylee Relative Petition. This form is free to file. You will have to include several important legal documents when you apply. When you download Form I-730, be sure also to read the official USCIS Form I-730 information and the instructions for filing Form I-730.

فرم تکمیل شده را برای برنامه بهم پیوستن خانواده ها به کجا باید بفرستم؟

شما باید بسته درخواستی و تمام اسناد ضروری خود را از طریق اداره پست به USCIS بفرستید. با توجه به ایالتی که زندگی می کنید باید به آدرس متفاوتی این اسناد را پست کنید.

Completing legal forms can be very difficult. Ask for help from your resettlement agency or find a lawyer or legal organization that helps immigrants. Learn more about reunification in several languages through IRAP.

اگر در ایالت های AK, AZ, CA, شرکت, گوام, سلام, شناسه, IL, که در, IA, KS, MI, MN, MO, MT, NE, NV, ND, OH, یا, SD, OUT, WA, WI ,WY زندگی می کنید باید اسناد را به آدرس زیر بفرستید:

Learn more

P.O. جعبه 87730


لینکلن, NE 68501-7730

We cannot and do not provide legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for free or low-cost lawyer or legal help, please visit our page about how to find legal help for immigrants.

اگر در ایالت های AL, با, CT, ناحیه کلمبیا, FL, GA, KY, LA, ME, MD, MA, خانم, NH, NJ, NM, NY, NC, SC, خوب, PA, پورتوریکو, RI, TN, TX, VT, VA, ایالات متحده آمریکا. جزایر ویرجین یا WV,زندگی می کنید باید اسناد را به آدرس زیر بفرستید:

Find help near you

Use FindHello to search for services and resources in your city.

Start your search

مرکز خدمات تگزاس

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!