مدرسه برای کودکان

مدرسه در ایالات متحده آمریکا

آشنایی با مدرسه در ایالات متحده آمریکا. مدارس دولتی در امریکا برای تمام کودکان در سن شروع آزاد است 5. اکثر کودکان پایان مدارس دولتی در سن 18. ادامه مطلب

ثبت نام فرزند شما

یاد بگیرید چگونه برای شروع فرزند شما در مدرسه. هنگامی که شما برای اولین بار در ایالات متحده آمریکا می رسند, شما نیاز به شروع فرزند شما در مدرسه. ادامه مطلب

کمک به کودک شما

شما می تواند کمک به کودک خود را در مدرسه. حتی اگر شما زبان انگلیسی صحبت نمی کنم, شما می تواند کمک به کودک خود را در مدرسه موفق باشد. ادامه مطلب