فرستادن پول به سایر کشورها

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

Woman at computer - send money internationally

It is easy to send money to people in other countries. There are several safe and quick ways to send money internationally. Learn how to send money to other countries quickly and safely.

چطور به سایر کشورها سریع و امن پول بفرستیم

Woman at computer - send money internationally

فرستادن پول به افراد در سایر کشورها آسان می باشد. چندین روش امن و سریع برای فرستادن پول به سایر کشورها وجود دارد.

Send money with MoneyGram or WalMart2World

فرستادن پول توسط MoneyGram و WalMart2World

MoneyGram and WalMart2World are money transfer services you can use. They both work in almost all of the countries in the world.

MoneyGram و WalMart2World خدمات انتقال پول هستند که شما می توانید استفاده نمایید. هر دوی آنها تقریبا در تمام کشورهای جهان کار می کنند.

To send cash through MoneyGram or WalMart2World, you must first find a location they work in. WalMart2World is in all WalMart stores. MoneyGram locations are supermarkets, convenience stores, and gas stations. You must bring identification and cash. You are not able to use your credit or debit card. You can find MoneyGram and WalMart locations near you.

برای فرستان پول نقد توسط MoneyGram و WalMart2World ، شما اول باید یکی از مکان هایی که این خدمات را ارائه می کنند پیدا نمایید. WalMart2World در تمام فروشگاه های وال مارت موجود می باشد. MoneyGram در سوپرمارکت ها، فروشگاه های کوچک و پمپ بنزین ها موقعیت دارد. شما باید پول نقد و اسناد هویت همراه خود بیاورید. شما نمی توانید از کارت کردیت و یا دبیت خود استفاده کنید.

If you wish to send through a bank account, you can use WalMart2World’s online service. You will be asked to create an online account first. With WalMart2World, the money arrives in minutes and the fees are lower. The fees are a fixed amount, or “flat fee.” MoneyGram is slightly more expensive and slower. But is a good option if you are not able to travel to a WalMart.

اگر می خواهید از طریق حساب بانکی پول بفرستید، می توانید به وب سایت WalMart2World مراجعه نمایید. از شما خواسته می شود که ابتدا یک حساب آنلاین ایجاد نمایید.

If you often send money internationally, it is best to use a bank account. Keeping a lot of cash in your home is not safe in the USA. It is better to open up a bank account. Learn about banks and how to open a bank account.

Here is what you need to know to send money internationally from your bank:

WalMart2World یک گزینه بهتر می باشد. پول در عرض چند دقیقه فرستاده می شود و هزینه آن کمتر می باشد. هزینه آن ثابت می باشد که بعضی اوقات به نام “flat fee” نیز یاد می شود. MoneyGram یک مقدار گران تر بوده و در عین حال مدت زمان بیشتری برای انتقال پول در بر می گیرد. اما در صورتیکه نمی توانید به وال مارت بروید گزینه خوبی می باشد.

باز نمودن حساب بانکی

 • Before you send money, you will need information about the person getting the money. The bank calls this person the recipient. The bank will ask you for the recipient’s name, bank account number, and sometimes their address.
 • For some countries, you will need a bank identification number. These are IBANs (International Bank Account Number) or SWIFT/BIC numbers. Have the person who is receiving the money ask their bank if you will need this number.
 • Often, you can send money through your bank account online. If you need help or are not sure what the options are, go to your bank. You can talk to the worker in the reception window and they will help you.
 • Banks will charge you for sending money internationally. Make sure to ask about fees (how much it will cost).
 • Sending money internationally through your bank can be slow, too.

اگر شما اغلب اوقات به سایر کشورها پول می فرستید بهتراست که از حساب بانکی استفاده نمایید. نگه داشتن پول نقد زیاد در خانه معمولا در آمریکا رایج نمی باشد. عاقلانه خواهد بود که حساب بانکی باز نمایید.

Send money with Western Union

Western Union is a financial services company. You can send money through their website or their smartphone app. You will need a bank account to send money online. They also will charge you a fee. If you do not have a bank account, you can still send money internationally through Western Union. You can find a local branch.

فرستادن پول به سایر کشورها از طریق حساب بانکی

At a local branch, Western Union, you can pay with cash. This is also a good option if the person you are sending money to does not have a bank account. If your recipient has a Western Union branch near them, they will be able to pick up the money instead. You will need:

برای فرستادن پول به سایر کشورها از طریق حساب بانکی نکات زیر را مد نظر بگیرید:

 • Your recipient’s name as it appears on their government-issued ID
 • Your recipient’s city or town, province or state, and country
 • Your government-issued ID

 

Send money with Xoom and Paypal

 • قبل از فرستادن پول باید معلومات شخصی را که پول دریافت می نماید را داشته باشید. بانک این شخص را گیرنده می نامد. بانک از شما اسم،‌شماره حساب بانکی و بعضی اوقات آدرس شخص گیرنده را پرسان می نماید.
 • برای بعضی از کشور ها نیاز به شماره هویت بانکی می باشد. شماره های حساب بانکی بین المللی (IBAN) و شماره های SWIFT/BIC وجود دارد. از شخصی که پول دریافت می نماید بخواهید تا از بانک پرسان کند که نیاز به این شماره ها هست یا نه.
 • معمولا می توانید به صورت آنلاین از طریق حساب بانکی خود پول بفرستید. اگر نیاز به کمک دارید و یا در مورد گزینه های آن مطمئن نیستید به بانک مراجعه کنید. می توانید با افرادی که در بانک کار می کنند صحبت نموده و از آنها کمک بگیرید.
 • بانک برای فرستادن پول به سایر کشورها از شما پول می گیرید. به یاد داشته باشید تا هزینه فرستادن پول را از بانک پرسان نمایید.
 • فرستادن پول از طریق بانک می تواند زمان گیر نیز باشد.

The most popular system for international money transfers on the internet or smartphones is Xoom. When you open a Xoom account, you can send money internationally to more 100 hundred countries and regions. The cost of sending money through Xoom changes. Sometimes it is a fixed fee. Sometimes they charge a percentage. You will need to enter bank account details to send money. You will also need the details of the person you are sending to.

فرستادن پول از طریق Western Union

Xoom has pickup locations, which means you can send money and someone can pick it up in cash at the other end. Sometimes, the person you are sending to can pick it up in a few hours. For some countries, you can send cash to a bank account. If you are sending to a bank account, you will need that information, too.

Western Union یک کمپنی خدمات مالی می باشد. شما می توانید از طریق وب سایت و یا اپلیکیشن آنها پول بفرستید. برای فرستادن پول به صورت آنلاین نیاز به حساب بانکی دارید. آنها همچنان برای فرستادن پول هزینه دریافت می کنند.

If you have a smartphone, you can download the Xoom app. Then you can use Xoom to send money on your phone.

Xoom is only for sending money to people. If you want to send money to businesses, you can send money through PayPal. Paypal owns Xoom.

اگر شما حساب بانکی ندارید باز هم می توانید از طریق Western Union به سایر کشورها پول بفرستید. شما می توانید به یکی از شعبه های محلی آنها بروید.

Other ways to send money

در شعبه های محلی Western Union می توانید پول نقد پرداخت نمایید. این همچنان گزینه خوبی است اگر شخصی که برای آن پول می فرستید نیز حساب بانکی ندارد. اگر شعبه Western Union در نزدیکی آن شخص وجود داشته باشد می تواند به آنجا برود و پول را دریافت نماید. شما معلومات زیر را نیاز دارید:

You can send a check from your bank account. But some countries make it very hard to receive foreign checks. Foreign banks will charge a big fee to deposit them.

 • اسم دریافت کننده پول که با سند هویت دولتی آن مطابقت داشته باشد
 • شهر،‌ایالت و کشور دریافت کننده پول
 • سند هویت دولتی خود شما

Money orders

فرستادن پول از طریق Xoom

A money order is similar to a check, but it is pre-approved and paid for. This means that the recipient’s name and the information is already on the paper and can not be changed. An international money order costs $8. 55 for values up to $700 ($500 for El Salvador and Guyana). You can get money orders at banks, the post office, and some stores. You can learn more about international money orders from the US postal service.

مشهور ترین سیستم فرستادن پول به سایر کشورها از طریق اینترنت و موبایل های هوشمند Xoom می باشد. Xoom بسیار سریع است. بعضی اوقات شخصی که به آن پول می فرستید می تواند در عرض چند ساعت پول را دریافت نماید. اما برای استفاده از این سیستم نیاز به حساب بانکی دارید.

What are fees?

When you send money internationally, you will be charged fees.

بعد از اینکه جزئیات حساب بانکی خود را وارد نمودید می توانید پول بفرستید. با توجه به کشوری که به آن پول فرستاده می شود شاید بتوانید پول نقد به یک حساب بانکی بفرستید. معلوماتی که بخاطر فرستادن پول ضرورت دارید اسم، ایمیل و آدرس شخصی است که پول را دریافت می نماید. اگر شما به حساب بانکی دیگری می فرستید باید آن شماره را داشته باشید.

Transfer fees

توسط Xoom می توانید به بیشتر از 100 کشور پول بفرستید.

Transfer fees are money you pay for sending money. It might be a percentage of the amount you send or it might be a fixed amount

هزینه فرستادن پول توسط Xoom تغییر می نماید. بعضی اوقات هزینه ثابت می باشد. بعضی اوقات هزینه درصدی می باشد.

Exchange rates are the amounts one currency (such as US dollars) is worth in another currency (such as Euros). The rates change all the time. Sometimes you pay a currency exchange fee as well as a fee for sending the money. Ask the bank or service to explain their fees.

Things to watch for when sending money internationally

اگر شما موبایل هوشمند دارید می توانید اپلیکیشن Xoom را نصب نمایید و سپس از این برنامه برای فرستادن پول استفاده کنید.

 • How costs compare: Look at all of the costs. It will save you money.
 • Delivery time: Always be sure you know how long the transfer will take. If you are sending money for an emergency, Western Union, Xoom, or Walmart2World may be your best option.
 • Account details: when sending money using account and routing numbers, check them several times. If they are not correct, the money will not get there.

اگر کشور شما از Xoom استفاده نمی کند می توانید از کمپنی که PayPal یاد می شود استفاده نمایید. این شبیه Xoom است ولی نمی توانید پول نقد بفرستید.

Learn more

روش های دیگر فرستادن پول

Find help near you

Use FindHello to search for services and resources in your city.

Start your search

چک

این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!