کارگران’ حقوق

انگلیسی نیزخیر زبان انگلیسی

You have certain rights to protect you at work. در ایالات متحده امریکا, everyone should be treated fairly in the workplace. Employers must follow laws or they will be fined or punished. Read to learn more about workersrights in the USA.

You have certain rights to protect you at work. In the USA, everyone should be treated fairly in the workplace. Employers must follow laws or they will be fined or punished. Read to learn more about workers’ rights in the USA.

Workers' rights - woman worker

Workers' rights - woman worker

The government in the USA has workersrights laws that say how much money you must make. There are also laws about how many hours you can work and how your employer treats you. Your employer must provide a safe and healthy place for you to work. If he or she does not, they can be punished by law.

The government in the USA has workers’ rights laws that say how much money you must make. There are also laws about how many hours you can work and how your employer treats you. Your employer must provide a safe and healthy place for you to work. If he or she does not, they can be punished by law.

Minimum wage

Minimum wage

The federal government makes laws for the whole country. The state governments make laws in their states. The federal government and every state have a set a minimum wage. The minimum wage is the lowest amount that employers must pay their employees. The federal minimum wage is $7.25 در ساعت. This means that any employer anywhere in the United States must pay you at least $7.25 در ساعت. تو می توانی learn more about workersrights and pay in many languages.

The federal government makes laws for the whole country. The state governments make laws in their states. The federal government and every state have a set a minimum wage. The minimum wage is the lowest amount that employers must pay their employees. The federal minimum wage is $7.25 per hour. This means that any employer anywhere in the United States must pay you at least $7.25 per hour. You can learn more about workers’ rights and pay in many languages.

State minimum wage

State minimum wage

Sometimes the state minimum wage is higher than the federal minimum wage. مثلا, the states of California and Arizona both have a minimum wage of $11.00 در ساعت. In these states, employers must pay workers the higher amount. تو می توانی find the minimum wage in your state.

Sometimes the state minimum wage is higher than the federal minimum wage. For example, the states of California and Arizona both have a minimum wage of $11.00 per hour. In these states, employers must pay workers the higher amount. You can find the minimum wage in your state.

Minimum wage and tips

Minimum wage and tips

Tips are money from customers to thank you for your service. Tips are not included in the cost of service or the tax amount. If you work in a restaurant or in a job where you receive tips of more than $30 a month, then you can be employed as atipped employee.Tipped employees must be paid at least $2.13 per hour plus their tips. Tips must be more than $5.12 در هر ساعت که شما هنوز هم درآمد حداقل دستمزد فدرال از $7.25 ($2.13 + $5.12 = $7.25).

Tips are money from customers to thank you for your service. Tips are not included in the cost of service or the tax amount. If you work in a restaurant or in a job where you receive tips of more than $30 a month, then you can be employed as a “tipped employee.” Tipped employees must be paid at least $2.13 per hour plus their tips. Tips must be more than $5.12 per hour so that you are still earning the federal minimum wage of $7.25 ($2.13 + $5.12 = $7.25).

There are some restaurants that include the tip in the bill. When you are hired, your boss will tell you the rules about tipping. You can read more about the rules for tipped employees اینجا.

There are some restaurants that include the tip in the bill. When you are hired, your boss will tell you the rules about tipping. You can read more about the rules for tipped employees here.

Equal wages

Equal wages

در برخی از کشورها, men and women are paid differently. با این حال, US laws don’t allow this. اگر شما در حال انجام همان کار به عنوان یک کارگر شرکت, شما همان باید پرداخت شود. شما همچنین باید همان پرداخت اضافه کاری دریافت کنید, ساعت تعطیلات, و پاداش. Employees should only get more if they are in different positions or do more in the same position. They can also be paid more if they have better skills or more experience in the field they work in.

In some countries, men and women are paid differently. However, US laws don’t allow this. If you are doing the same job as a co-worker, you must be paid the same. You should also get the same overtime pay, vacation hours, and bonuses. Employees should only get more if they are in different positions or do more in the same position. They can also be paid more if they have better skills or more experience in the field they work in.

تبعیض

Discrimination

قوانین تبعیض تشویق کارفرمایان به استخدام افراد از زمینه های مختلف و برای هر کس همان درمان. غیر قانونی برای یک کارفرما به نه استخدام شما دلیل است:

Discrimination laws encourage employers to hire people from different backgrounds and to treat everyone the same. It is illegal for an employer to NOT hire you because of:

 • gender
 • مسابقه
 • دین
 • disability: داشتن مشکلات جسمی یا بیماری
 • سن: بودن 40 یا قدیمی تر
 • مليت: شما از کجا آمده
 • gender
 • race
 • religion
 • disability: having physical problems or an illness
 • age: being 40 or older
 • national origin: where you come from

شما می توانید اطلاعات بیشتری درباره laws about types of discrimination at work. Employees with disabilities have additional rights under the law.

You can read more about laws about types of discrimination at work. Employees with disabilities have additional rights under the law.

صدمات کار

Work injuries

Injuries can happen to you while you are working. اگر شما در هنگام کار صدمه می بینند, بسیار مهم است به مدیر خود را حق دور. شما همچنین نیاز به پیدا کردن یک دکتر برای درمان آسیب خود را. کارگران’ compensation laws can protect your rights to have treatment. Some of your treatment and wages could be paid for by your company.

Injuries can happen to you while you are working. If you get hurt while working, it is very important to tell your manager right away. You also need to find a doctor to treat your injury. Workers’ compensation laws can protect your rights to have treatment. Some of your treatment and wages could be paid for by your company.

حق برخورداری از حریم خصوصی

Right to privacy

Your company is not allowed to look at your personal things. Your purse, bags, storage lockers, and briefcases are only for you. If you receive mail that has your name on it, your manager is not allowed to read it.

Your company is not allowed to look at your personal things. Your purse, bags, storage lockers, and briefcases are only for you. If you receive mail that has your name on it, your manager is not allowed to read it.

If you use a computer for work, your boss is allowed to look at your emails. If you use a phone, some companies are allowed to listen to your phone calls and messages. This is different for every company. You should never say or write negative things about your company.

If you use a computer for work, your boss is allowed to look at your emails. If you use a phone, some companies are allowed to listen to your phone calls and messages. This is different for every company. You should never say or write negative things about your company.

Unfair termination

Unfair termination

Unfair termination means that you got fired for an illegal reason. If you think that you lost your job because of discrimination, a work injury, or harassment, گفتگو با وکیل باید فکر. There are lawyers who help people with workers’ حقوق. تو می توانی find free and affordable lawyers who help immigrants and refugees.

Unfair termination means that you got fired for an illegal reason. If you think that you lost your job because of discrimination, a work injury, or harassment, you should think about talking to a lawyer. There are lawyers who help people with workers’ rights. You can find free and affordable lawyers who help immigrants and refugees.

اگر فکر می کنید غیر قانونی چیزهایی اتفاق می افتد در محل کار شما, کارفرمای تان بگویید. اگر کارفرمای تان بتواند به کمک, نوشتن از آنچه اتفاق می افتد. شما ممکن است نیاز به این اطلاعات بعدا.

If you think illegal things are happening in your workplace, tell your employer. If your employer is not able to help, write down what is happening. You may need this information later.

ایمنی محل کار

Workplace safety

کارفرمای شما باید مطمئن است کارتان امن و بدون خطرات را. خطرات است که می تواند به شما آسیب برساند, مانند مواد شیمیایی و یا ابزار های نا امن و یا تجهیزات. گاه گاهی, کار شما نیاز به شما برای انجام کاری نا امن. مثلا, کارگر ساخت و ساز ممکن است برای صعود بر روی ساختمان های بلند. تحت قانون, کارفرمایان باید برای شما بگویم در مورد خطرات بالقوه در محل کار. آنها همچنین باید به زبانی که برایتان مفهوم آموزش. اگر شما احساس می کنید یا دیدن نا امن است که مدیر را نمی داند مورد است, به آنها بگویید. Find information about safety rights at work.

Your employer must make sure your workplace is safe and without hazards. Hazards are things that can harm you, such as chemicals or unsafe tools or equipment. Sometimes, your job requires you to do something unsafe. For example, a construction worker might have to climb up on tall buildings. Under the law, employers have to tell you about the potential dangers at the workplace. They also have to train you in a language that you understand. If you feel or see something is unsafe that your manager does not know about, tell them. Find information about safety rights at work.

بیشتر بدانید

Learn more



اطلاعات در این صفحه می آید از US government and other trusted sources. آن را برای هدایت در نظر گرفته شده است و به عنوان اغلب تا حد امکان بروز. USAHello مشاوره حقوقی را بدهد, و نه هر گونه مواد ما می شود باید به عنوان مشاوره حقوقی گرفته. اگر شما به دنبال یک وکیل رایگان یا کم هزینه یا کمک های حقوقی, ما می توانیم به شما کمک یافتن رایگان و کم هزینه خدمات حقوقی.

The information on this page comes from the US government and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

پیدا کردن کمک در نزدیکی شما

FindHello استفاده از خدمات و منابع در شهر خود را جستجو کنید.

شروع جستجوی خود را
این صفحه به شما کمک کرده ای؟? صورت خندان بله اخم چهره خیر
از شما به خاطر نظرات شما!