ایالات متحده راهنمای در مورد شهروند

آیا می خواهید شهروند ایالات متحده شوید؟ USAHello اینجاست تا به شما در شروع کردن و یافتن پشتیبانی در این راه کمک کند. این مراحل مفید شما را آماده می کند و شما را در فرآیند شهروندی راهنمایی می کند.

woman waving at citizenship ceremony
کلاس مجانی آزمون گرفتن تابعیت

USAHello کلاس مجانی دارد که به شما کمک می کند تا برای امتحان تابعیت آماده شوید.

به کلاس بروید