آمادگی برای تابعیت

آیا آماده هستید که بفهمید چطور می شود شهروند ایالات متحده شد؟ یاب بگیرید که چطوری برای تابعیت اقدام کرده و ببینید که چه فرم هایی را برای اقدام کردن باید پر کنید. در مورد مصاحبه تابعیت و سوالاتی که می بایست جواب بدهید یاد بگیرید.

مرد و زن با پرچم کف زدن ، عکس حسن نیت ارائه میدهد لستر خواهد شد
کلاس رایگان آزمون تابعیت ایالات متحده

USAHello کلاس آنلاین رایگان برای آماده کردن شما برای تابع شده دارد.

به کلاس بروید