سوالات N-400 را متوجه شوید

آیا می خواهید سوالات موجود در N-400 را متوجه شوید؟ خیلی مهم است که وقتی این فرم را پر می کنید و وقتی که به مصاحبه تابعیت خود می روید معنی این لغات را بدانید.


N400

پر کردن فرم N-400

آیا شما برای کمک کردن تقاضانامه به کمک احتیاج دارید؟ منابع خوب زیادی برای کمک به شما وجود دارند. یاد بگیرید که چگونه فرم N-400 را پر کنید.

سوالاتی در مورد فرم N-400 در مصاحبه شما

در طی مصاحبه تابعیت شما، افسر USCIS از شما سوالات بسیاری خواهد پرسید. خیلی از این سوالات در مورد اطلاعاتی که روی فرم N-400 خود نوشتید می باشد. شما ممکن است برای جواب دادن به سوالات تمرین کرده باشید. اما آیا واقعا معنی کلمات سوالات را می دانید؟ مصاحبه کننده ممکن است معنی یک سوال یا حتی یک کلمه را از شما بپرسد.

چرا از من معنی یک سوال پرسیده می شود؟

دو دلیل وجود دارد. اول، USCIS می خواهد مطمئن شود که شما معنی سوال را درست متوجه شده اید تا جواب درست به آن بدهید. دلیل دوم محک زدن مهارتهای انگلیسی شما است. توضیح دادن یک چیز خیلی مشکل تر از گفتن “بله” یا “خیر” می باشد. اگر شما بتوانید معنی چیزی را در انگلیسی توضیح بدهید، این نشان می دهد که مهارتهای انگلیسی شما خوب است.

افسر USCIS از من چه سوالاتی را می خواهد توضیح بدهم؟

بخش ۱۲ فرم تقاضانامه N-400 خیلی سوالات “بله” و “خیر” دارد. تمام سوالات برای این است که بسنجند آیا شما آدم خوب و با سیرتی هستید یا خیر. سیرت خوب یعنی:

 • شما با دیگران خوب رفتار میکنید
 • شما معیارهای خوبی دارید
 • شما از قانون پیروی می کنید
 • شما خوب رفتار می کنید

افسران USCIS معمولا از افراد می خواهند که یک کلمه یا عبارتی را در بخش ۱۲ توضیح دهند. در اینجا یک مثال میبینید: سوالی در بخش ۱۲ می پرسد: “آیا شما تا به حال به جرم یا خلافی محکوم شده اید؟” اگر شما در روی فرم جواب داده اید “خیر”، مصاحبه کننده ممکن است از شما سوال کند، “جرم یعنی چه؟” یا “محکوم شدن به چه معناست؟” شما باید به انگلیسی توضیح دهید که جرم عملی است که تنبیه قانونی دارد. شما می توانید بگویید که محکوم شدن یعنی در دادگاه مقصر شناخته شدن.

کلمات مشکل در روی فرم N-400

در اینجا کلمات و اصطلاح های مشکلی را که در بخش ۱۲ و دیگر بخشهای فرم N-400 خواهید دید آورده شده اند. معانی که ما در اینجا آورده ایم، معانی کلمات به نحوی که در فرم N-400 به کار برده شده اند می باشند. این اصطلاحات به همان ترتیبی که در فرم خواهید دید فهرست شده اند.

در بالای فرم

 • Naturalization (تابعیت) – شهروند ایالات متحده شدن
 • not applicable (نامربوط) – در مورد شما صدق نمی کند. برای مثال، اگر شما بچه ندارید، وقتی فرم می گوید “اسامی بچه ها”، این در مورد شما صدق نمی کند و شما می توانید N/A بنویسید.
 • failure to answer (عدم پاسخگویی) – جواب داده نشده است یا درست پرنشده است
 • legal (قانونی) – رسمی تحت قانون، یا مجاز توسط قانون
 • biological or legal adoptive mother or father (پدر یا مادر تَنی یا پدر یا مادر خوانده قانونی) – والدین

بخش ۱

 • eligibility (واجد شرایط بودن) – قادر به گرفتن تابعیت بودن
 • lawful (قانونی) – مجاز توسط قانون
 • spouse (همسر) – شوهر یا زن

بخش ۲

 • current (جاری) – در حال استفاده
 • physical or developmental disability or mental impairment (ناتوانی جسمی یا رشدی یا اختلال روانی) – هر چیزی در رابطه با بدن یا مغز شما که فعالیتهای نرمال را مشکل می سازد

بخش ۳

 • accommodation (مدارا کردن) – کمک اضافه

بخش ۵

 • residence (مسکن) – جایی که شما زندگی می کنید
 • physical address (آدرس فیزیکی) – آدرس ساختمانی که در آن زندگی می کنید
 • mailing address (آدرس پستی) – آدرسی که در آن نامه دریافت می کنید (برای اکثر افراد، این آدرس با آدرس فیزیکی آنها یکسان است)

بخش ۷

 • biographic information – اطلاعات شخصی در مورد اینکه شما چه شکلی هستید

بخش ۱۰

 • marital (زناشویی) – در رابطه با ازدواج
 • deceased (مرحوم) – فوت شده

بخش ۱۱

 • biological child (فرزند تنی) – بچه ای که از شما متولد شده است

بخش ۱۲، سوالات ۲۱-۱

 • claimed to be a U.S. citizen (ادعا کردید که یک شهروند ایالات متحده هستید) – در مورد تابعیت دروغ گفتید یا گفته اید که شما یک شهروند هستید در حالی که هنوز شهروند نشده اید
 • registered to vote (برای رای دادن ثبت شده اید) – برای رای دادن در یک انتخابات ثبت نام کرده اید
 • federal, state, or local election (انتخابات فدرال، ایالتی، یا محلی) – انتخاباتی که یا در سطح کشور باشد (مثل انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده) یا در حد ایالتی که در آن زندگی می کنید، یا شهر و شهرستانی که در آن زندگی می کنید
 • hereditary title or order of nobility (لقب موروثی یا ترتیب اشرافی) – لقبی مثل فرمانده یا شاه که شما به خاطر اینکه پدرتان یا شاه یا فرمانده بوده دارا هستید
 • legally incompetent (فاقد صلاحیت قانونی) از نظر روانی بیمار هستید یا نمی توانید به درستی فکر کرده و برای خودتان تصمیم بگیرید
 • confined to a mental institution (بستری شده در یک بیمارستان روانی) – ماندن در بیمارستانی که برای افرادی که بیماری روانی دارند می باشد
 • federal, state, or local taxes (مالیات فدرال، ایالتی، و محلی)پولی که شما می پردازید به عنوان سهم خود برای هزینه های ملی، ایالتی، یا خدمات شهری مثل مدارس، جاده، و ارتش
 • tax return (اظهارات مالیاتی) – فرمی که شما می بایست هر ساله به دولت بفرستید تا نشان بدهید که چقدر مالیات باید بپردازید
 • any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group (هر ارگان، سازمان، صندوق، بنیاد، حزب، کلوب، اجتماع، یا گروههای مشابه) – گروه هایی مثل کلوب های اجتماعی، کلیسا، اتحادیه های تجاری، و ارگانهای سیاسی
 • communist (کمونیست) – سیستمی که در آن هیچ مالکیت خصوصی زمین، مسکن، یا شغل وجود ندارد و دولت تمام سیستم پولی را کنترل میکند
 • totalitarian (خودکامه) – سیستمی که دولت آن توسط یک دیکتاتور اداره می شود و شهروندان نمی توانند هیچ دخالتی در مورد رهبران و قوانین آن داشته باشند
 • terrorist (تروریست) – شخصی که از رعب و خشونت برای کنترل دیگران یا برای وادار کردن آنها به کاری که می خواهد استفاده می کند
 • advocated (دفاع کردن) – دفاع کردن برای یک هدف سیاسی یا اجتماعی و یا تلاش برای انجام چیزی
 • directly or indirectly (مستقیما یا غیر مستقیم) – کاری را به یک طریق آشکار انجام دادن (مستقیما) یا پنهانی (غیر مستقیم)
 • persecuted (مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن) – تنبیه شدن، مورد اذیت قرار گرفته شدن، یا قربانی شدن به خاطر عقاید یا کسی که هستید
 • genocide (نسل کشی) – کشتن افراد بسیاری به خاطر آنچه که هستند یا به خاطر آنچه که به آن اعتقاد دارند
 • torture (شکنجه) – آزار یک انسان بیش از حد توان تحمل یک انسان
 • military unit (یگان نظامی) – بخشی از ارتش یا گروه دیگر که مثل یک ارتش عمل می کند
 • self-defense unit (واحد دفاع شخصی) – گروهی از جنگندگان که برای محافظت از خود و جامعه خود می جنگند
 • rebel group (گروه شورشی) – گروهی که تظاهرات می کند و علیه دولت می جنگد
 • armed force (نیروی مسلح) – یک گروه سازمان یافته که اسلحه دارند
 • combat (پیکار) – جنگیدن، معمولا توسط سربازان و اسلحه

بخش ۱۲، سوالات ۲۹-۲۲

 • sealed, expunged, or otherwise cleared (مهر و موم شده، رفع اتهام شده، یا غیر از این پاک شده است) – چیزی که از پرونده رسمی شما پاک شده است اما شما باید در روی فرم N-400 خود به آن اشاره کنید
 • disclose ( فاش کردن) – گفتن
 • commit – انجام دادن
 • Cited (ذکر شده) – دستور داده شده که به دادگاه مراجعه شود
 • convicted – توسط دادگاه گناهکار شناخته شده
 • alternative sentencing or a rehabilitative program – تنبیه یا آموزش یا برنامه دیگری که توسط قانون تعیین شده است اما در زندان نیست
 • suspended sentence (حکم معوق) – تصمیم دادگاه که می گوید شما مرتکب جرم شده اید اما نیازی نیست به زندان بروید مگر اینکه یک کار اشتباه دیگر انجام دهید
 • probation – مدت زمانی که در آن نباید هیچ کار اشتباه انجام دهید وگرنه تنبیه خواهید شد
 • parole (عفو مشروط) – عفو از حکم زندان رفتن

بخش ۱۲، سوالات ۴۴-۳۰

 • habitual drunkard (الکلی) – کسی که در بیشتر مواقع مقدار زیادی مشروبات الکلی مصرف می کند
 • prostitute (روسپی) – کسی که به خاطر پول با کس دیگر آمیزش جنسی دارد
 • procure – گرفتن
 • smuggle (قاچاق) – از مرز یواشکی رد کردن
 • Gambling (قمار کردن) – بازی کردن برای پول و شرط بندی کردن
 • dependent (وابسته) – کسی که به شما احتیاج دارد تا ساپورتش کنید، مثل یک بچه یا فامیل مسن یا یکی از اعضای معلول خانواده
 • alimony (نفقه) – پولی که شما به همسر سابق خود برای ساپورت کردن بچه هایتان می دهید
 • misrepresentation (فریب) – دادن اطلاعات غلط یا دروغ گفتن
 • false, fraudulent, or misleading – چیزی که حقیقت ندارد
 • deported – ازکشور بیرون شده
 • removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings – تصمیمات و جلسات قانونی برای بیرون کردن شما از کشور
 • deploy (اعزام به خدمت سربازی) – برای خدمت به عنوان یک سرباز فرستاده شدن
 • court-martialed, administratively separated, or disciplined, or other than honorable discharge – اخراج شده یا تنبیه شده توسط ارتش ایالات متحده
 • alien – کسی که شهروند نیست
 • drafted (فراخوان شده) – امر شده به خدمت در ارتش
 • exemption – احتمالا به خاطر مشکلات جسمی یا دلایل مذهبی از چیزی معاف شدن
 • deserted – فرار کردن یا ترک کردن بدون اجازه
 • register – اسم خود را در روی فهرستی گذاشتن

بخش ۱۲، سوالات ۵۰-۴۵

 • constitution (قانون اساسی) – سندی که قوانین اساسی و نوع دولت یک کشور را توصیف می کند
 • form of government – سیستم دموکراتیک استفاده شده در ایالات متحده آمریکا
 • oath of allegiance – قول وفادار ماندن
 • bear arms – از اسلحه استفاده کردن
 • noncombatant – در ارتش بودن اما جنگ نکردن
 • civilian direction – دستورات از شخصی که در ارتش نمی باشد

بخش ۱۳

 • penalties – تنبیهات یا جرایم برای انجام یک کار اشتباه
 • authorized – اجازه دادن به شخصی برای انجام کاری
 • records – اطلاعاتی که USCIS در مورد شما دارد
 • other entities or persons – افراد یا مقامات رسمی خارج از USCIS
 • oath (سوگند) – یک قول جدی تحت قانون

بخش ۱۶

 • swear (affirm) and certify under penalty of perjury – سوگند خوردن تحت قانون که چیزی حقیقت دارد

بخش ۱۷

 • renunciation – از حق خود در مورد چیزی چشم پوشی کردن

بخش ۱۸

 • allegiance – وفاداری
 • abjure – رد کردن

دستورالعملهای رسمی N-400 از USCIS

فرم N-400 با دستورالعملهای رسمی می آید. شما میتوانید دستورالعملهای N-400 را دیده یا آنها را به صورت pdf دانلود کنید. این دستورالعملها تمام کلمات را توضیح نمی دهند، اما بعضی از اصطلاحات روی فرم مثل “آسیایی” یا “بومی آلاسکا” را توضیح می دهند.

ویدیوهایی که لغات موجود در بخش ۱۲ فرم N-400 را توضیح می دهند

این ویدیوها بهترین منابع برای کمک به شما در فهمین لغات (کلمات استفاده شده) در بخش ۱۲ سوالات N-400 می باشند. این ویدیوها به انگلیسی هستند، اما شما می توانید از دکمه “cc” و بعد “settings” استفاده کنید تا زیرنویسها را به زبان خودتان ببینید.

وبسایت هایی که کلمات مشکل قانونی و مهاجرتی را توضیح می دهند

وب سایت هایی خوبی هستند که به شما در فهمیدن لغات موجود در فرم کمک خواهند کرد:

NOLO دستورالعملهای خط به خط برای پر کردن فرم N-400 دارد

NOLO یک وب سایت حقوقی است. این وب سایات برای ارائه دادن خدمات پول می گیرد اما اطلاعات رایگان خوبی دارد. دستورالعملهای خط به خط NOLO به انگلیسی ساده و واضح توضیح می دهند که سوالات به چه معنی هستند. توجه کنید که این دستورالعملها برای جدیدترن فرم (۲۰۱۹) نیستند، اما سوالات یکسان هستند.

Immi.org یک لغتنامه ای برای مهاجران دارد

Immi یک لغتنامه (لیست اصطلاحات) برای موضوعات مهاجرت دارد. از این لغتنامه برای پیدا کردن معنی یا توضیح کلماتی که متوجه نمی شوید استفاده کنید. شما می توانید با کلیک کردن روی حرفی که کلمه شما با آن شروع می شود، دنبال یک اصطلاح بگردید.

Merriam Webster یک فرهنگ لغت (دیکشنری) مبتدی دارد

این دیکشنری برای افرادی که دارند انگلیسی یاد می گیرند درست شده است. استفاده از آن آسان است و کلمات را به سادگی توضیح می دهد.

Google Translate (مترجم گوگل) کلمات و جملات انگلیسی را به زبان شما تغییر می دهد

کلمات یا حتی متون طولانی را توی Google Translate تایپ یا کپی کرده و زبانی را که می خواهید انتخاب کنید. Google Translate برای برخی از زبانها از زبانهای دیگر بهتر کار می کند. برای مثال، برای اسپانیایی خوب است اما برای عربی زیاد خوب نیست.

اطلاعات موجود در این صفحه از USCIS  و منابع موثق دیگر می آید. این مطالب برای راهنمایی هستند و تا آنجا که ممکن است به روز رسانی می شوند. USAHello مشاوره قانونی نمی دهد و هیچ کدام از مطالب آن نباید به عنوان مشاوره قانونی تلقی شوند. اگر شما دنبال وکیل رایگان یا کم هزینه و یا کمک قانونی می گردید، ما می توانیم کمک کنیم که شما خدمات قانونی کم هزینه و رایگان را پیدا کنید.