معافیت های امتحان تابعیت ایالات متحده و مساعده

معافیت امتحان تابعیت چیست؟

برخی از افراد ممکن است مجبور نباشند در تمام بخش های امتحان زبان انگلیسی و مدنی مصاحبه تابعیت شرکت کنند. USCIS به افراد خاصی استثناها و مساعده می دهد. شما می توانید هنگام پر کردن فرم N-400 درخواست دهید.

چه کسانی می توانند معافیت یا مساعده بگیرند؟

بسته به موارد زیر ممکن است واجد شرایط استثنا باشید: 

 • سن
 • وضعیت مدت اقامت دائم (LPR)
 • ناتوانی طبی

معافیت زمانی است که به شما اجازه داده می شود کاری را انجام ندهید که معمولاً باید انجام دهید. استثنا چیزی است که از یک قانون پیروی نمی کند. در اینجا هر دو به یک شکل استفاده می شوند.

استثنا
امتحان انگلیسی
امتحان مدنی
50+ سال سن20+ سال اقامت دائم
معاف – لازم به انجام نیست
هنوز مورد نیاز است، اما می تواند با استفاده از مترجم در امتحان به زبان مادری شرکت کند
55+ سال سن15+ سال اقامت دائم
معاف – لازم به انجام نیست
هنوز مورد نیاز است، اما می تواند با استفاده از مترجم در امتحان به زبان مادری شرکت کند
65+ سال سن20+ سال اقامت دائم
معاف – لازم به انجام نیست
هنوز مورد نیاز است، اما می تواند با استفاده از یک مترجم تنها با 20 سوال ممکن در امتحان به زبان مادری شرکت کند
ناتوانی یا نقص طبی
معاف – لازم به انجام نیست
معاف – لازم به انجام نیست

معافیت امتحان زبان انگلیسی

امتحان انگلیسی بخشی از مصاحبه تابعیت است. این نشان می دهد که شما می توانید به زبان انگلیسی سطح پایه صحبت کنید. اگر به سن خاصی رسیده اید و به اندازه کافی در ایالات متحده زندگی کرده اید، ممکن است مجبور نباشید این امتحان را انجام دهید.

استثنا 50/20

شما مجبور نیستید در امتحان زبان انگلیسی شرکت کنید اگر:

 • زمانی که 50 سال یا بیشتر داشتید وقتی درخواست خود را ثبت کردید 
 • شما به مدت 20 سال یا بیشتر به عنوان مقیم دائم (دارنده گرین کارت) در ایالات متحده زندگی کرده اید. 

استثنا 55/15

شما مجبور نیستید در امتحان زبان انگلیسی شرکت کنید اگر:

 • زمانی که 55 سال یا بیشتر داشتید درخواست خود را ثبت کردید 
 • شما به مدت 15 سال یا بیشتر به عنوان مقیم دائم (دارنده گرین کارت) در ایالات متحده زندگی کرده اید. 

نوت: استثناء 50/20 و 55/15 فقط برای امتحان زبان انگلیسی اعمال می شود. شما هنوز باید در امتحان مدنی شرکت کنید. اگر شرایط لازم را دارید، می توانید در امتحان مدنی به زبان خود شرکت کنید. 

معافیت امتحان تابعیت

امتحان مدنی بخشی از مصاحبه تابعیت است. این نشان می دهد که شما دولت و تاریخ ایالات متحده را درک می کنید. اگر به سن خاصی رسیده اید و به اندازه کافی در ایالات متحده زندگی کرده اید، ممکن است بتوانید نسخه متفاوتی از آزمون را انجام دهید.

65/20 توجه ویژه

شما در آزمون مدنی توجه ویژه ای دریافت خواهید کرد اگر:

 • زمانی که 65 سال یا بیشتر داشتید درخواست خود را ثبت کردید
 • شما به مدت 20 سال یا بیشتر به عنوان مقیم دائم (دارنده گرین کارت) در ایالات متحده زندگی کرده اید.

اگر واجد شرایط توجه ویژه هستید: 

 • می توانید در امتحان مدنی به زبان مادری خود شرکت کنید. شما باید مترجم خودتان را بیاورید. 
 • برای آمادگی در امتحان مدنی می توانید 20 سوال مدنی (به جای 100 سوال) مطالعه کنید. اینها با یک ستاره (*) در لیست کامل سوالات مشخص شده اند.
 • برای قبولی در این بخش باید به 6 سوال از 10 سوال (از لیست 20 سوال) پاسخ دهید. 

معافیت امتحان تابعیت زبان انگلیسی و مدنی

شما می توانید از هر دو امتحان انگلیسی و مدنی معاف شوید اگر:

 • شما یک ناتوانی جسمی رشدی یا نقص طبی دارید
 • ناتوانی طبی شما بر توانایی شما برای نشان دادن درک زبان انگلیسی و حقوق مدنی ایالات متحده تأثیر می گذارد 

مساعده برای افراد دارای معلولیت

USCIS همچنین به افراد دارای معلولیت یا نقص طبی مساعده رائه می دهد.

مساعده تغییری در یک امتحان یا شرایطی است که به افراد دارای معلولیت کمک می کند نتایج مشابهی با افراد بدون معلولیت کسب کنند. 

می توانید تغییرات خاصی را در امتحان تابعیت درخواست کنید مانند: 

 • زمان بیشتری برای شرکت در امتحان خود داشته باشید
 • به شما اجازه داده شود در طول امتحان استراحت کنید
 • مترجم زبان اشاره ای برایتان فراهم شود 
 • تست ها برای خواندن با چاپ بزرگ یا خط بریل ارائه شود
 • به شما اجازه داده شود در امتحان نوشتاری، بطور گفتاری شرکت کنید
 • به یکی از اعضای خانواده، سرپرست قانونی یا نماینده اجازه دهید در مصاحبه شما شرکت کنند
 • به شما اجازه داده شود در خانه یا محل سکونت خود در امتحان شرکت کنید

سایر معافیت های تابعیت 

اگر در خارج از کشور برای یکی از سازمان های زیر کار می کنید، ممکن است از شرایط اقامت مداوم برای درخواست تابعیت معاف شوید: 

 • دولت یا اردوی آمریکا
 • موسسات تحقیقاتی آمریکایی 
 • شرکت آمریکایی 
 • سازمان رسانه ای 
 • سازمان مذهبی آمریکایی

شما باید فرم N-470 (درخواست برای حفظ اقامت برای مقاصد تابعیت) را برای شمارش زمان خود در خارج از کشور به عنوان ادامه اقامت در ایالات متحده ارسال کنید.

کمک حقوقی و مترجم

اگر فکر می کنید که ممکن است واجد شرایط معافیت یا مساعده باشید، توصیه می شود برای تکمیل درخواست خود از پشتیبانی قانونی کمک دریافت کنید. داشتن فردی که بتواند در حین درخواست و در طول مصاحبه به جای شما صحبت کند، مفید است.

اگر واجد شرایط شرکت در امتحان مدنی به زبان مادری خود هستید، باید مترجم خود را به مصاحبه خود بیاورید، مگر اینکه انها گزینه های دیگری در دسترس شما قرار داده باشند. مترجم شما باید زبان مادری و انگلیسی شما را روان صحبت کند. 

مترجم شما نیازی به آموزش یا گواهینامه ندارد. به طور کلی، مترجم شما نباید کسی باشد که در دوسیه شما دخیل است. وکیل، نماینده قانونی یا شاهد نمی توانند برای شما ترجمه کنند. 

چگونه می توانم درخواست معافیت یا مساعده کنم؟ 

شما می توانید در فرم N-400 درخواست تابعیت، تقاضای معافیت از امتحان تابعیت یا مساعده کنید.

معافیت بر اساس سن و مدت اقامت دائم

 • به سوال 13 در قسمت 2 درخواست خود پاسخ مثبت دهید

معافیت بر اساس ناتوانی یا نقص روانی

N-400 Part 2 Questions 12-13

مساعده مبتنی بر ناتوانی یا اختلال روانی

بعدی: نحوه درخواست شهروندی ایالات متحده را بیاموزید


اطلاعات این صفحه از منابع قابل اعتماد، از جمله USA.gov و USCIS.gov آمده است. هدف ما ارائه اطلاعات به زبان ساده است که به راحتی قابل درک است و مرتباً به روز می شود. این صفحه برای راهنمایی است. USAHello مشاوره حقوقی ارائه نمی دهد، و همچنین هیچ یک از مطالب ما به عنوان مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است.