اشتراک

هزینه درخواست تابعیت و معافیت

شما باید فیس درخواست تابعیت را پرداخت کنید. بفهمید چه رقم باید پرداخت کنید. درباره طریقه درخواست معافیت از فیس یا کم کردن فیس و همچنان دیگر طرق دریافت کمک برای پرداخت فیس بیاموزید.

به اساس تاریخ آوریل 2, 2024

هزینه چقدر است؟

سازمان خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) برای درخواست تابعیت فیس دریافت می کند. این فیس، مصرف رسیدگی به فرم N-400 و وعده ملاقات بیومتریک شما را شامل می شود.

فیس تابعیت از تاریخ 1 اپریل 2024 عبارت است از:

 • 710 دالر اگر آنلاین درخواست تسلیم نمایید
 • 760 دالر اگر به طور کاغذی درخواست تسلیم نمایید

درباره تبدیلات اخیر فیس بیشتر بیاموزید.

چگونه هزینه را پرداخت کنم؟

می توانید به صورت آنلاین یا از طریق پست پرداخت کنید. باید همزمان با تشکیل دوسیه N-400 هزینه را پرداخت کنید. اگر آنلاین درخواست کنید؛ 50 دالر تخفیف دریافت خواهید کرد.

پرداخت آنلاین
اگر فرم خود را به صورت آنلاین پر کنید، از طریق فرآیند پرداخت هزینه های خود با کریدت کارت، دبت کارت یا کارت پیش پرداخت راهنمایی خواهید شد. هنگام پرداخت آنلاین امکان برداشت از حساب بانکی نیز وجود دارد. هنگامی که فرم شما برای ارسال آماده شد، سیستم شما را به وبسایت pay.gov روانه میکند تا هزینه های خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید.

پرداخت از طریق پست
اگر فرم خود را از لاکباکس USCIS محلی خود پست کنید، می توانید چک، حواله یا فرم-G-1450 خود را از طریق کریدت کارت پرداخت کنید. چک خود را برای ایالات متحده قابل پرداخت کنید. وزارت امنیت داخلی. پول نقد ارسال نکنید.

نکاتی برای پرداخت به USCIS:

 • مطمئن شوید که مبلغ هزینه درست را پرداخت کنید. در صورت پرداخت هزینه اشتباه، USCIS درخواست شما را رد خواهد کرد. 
 • اگر فرم‌های دیگر را نیزمیخواهید تشکیل دهید، می‌توانید از ماشین حساب هزینه USCIS استفاده کنید. از یک روش پرداخت استفاده کنید.
 • کریدت کارتی را که ممکن است رد شود را ندهید. اگر پرداخت رد شود، USCIS درخواست شما را رد خواهد کرد.

آیا هزینه تشکیل دوسیه قابل استرداد است؟

نخیر. این فیس قابل تادیه نیست . اگر درخواست شهروندی شما رد شود، پول خود را پس نخواهید گرفت.

اگر توانایی پرداخت هزینه را نداشته باشم چه می شود؟

اگر نمی توانید هزینه ها را پرداخت کنید، می توانید برای معافیت از هزینه یا کاهش هزینه به USCIS درخواست دهید. برای درخواست معافیت باید درخواست تابعیت خود را از طریق پست ارسال کنید. شما نمی توانید آن را آنلاین انجام دهید.

معافیت هزینه : شما هیچ کدام پیسه ای پرداخت نمی کنید.

هزینه معافیت کاهش یافته: شما 380 دالر پرداخت می کنید.

(https://www.youtube.com/watch?v=3vLS1lsqZaU)

 New Americans Campaign’s calculator می‌تواند به شما کمک کند یاد بگیرید که آیا می‌توانید برای معافیت از هزینه یا کاهش هزینه درخواست دهید. شما می توانید بر اساس اندازه خانوار و درآمد خانوار خود معافیت دریافت کنید.

اندازه خانوار شامل شما، سرپرست خانوار، همسر، فرزندان زیر 21 سال، صغیری که تحت قیومت به شکل قانونی باشد، کودکان 21 تا 23 ساله در مکتب، کودکان بالای 21 سال با معلولیت های خاص، والدین شما، و هر وابستگی دیگری است که در اظهارنامه مالیاتی فدرال خود لیست می کنید. سایر اقوام یا هم اتاقی ها شامل خانوار به حساب نمی آیند. 

درآمد خانوار کل مقدار پولی است که هر فرد خانواده شما در یک سال به دست آورده است.

معافیت فیس

چه کسی می تواند درخواست معافیت فیس نماید؟

برای درخواست معافیت از هزینه، باید یکی از شرایط زیر را داشته باشید:

 1. شما، همسرتان یا سرپرست خانوار از مزایای عمومی بهره مند می شوید. Medicaid، SNAP، TANF و SSI مزایای عمومی هستند که می توان برای این کار در نظر گرفت. 
 2. به دلیل مواردی مانند صورت‌حساب‌های طبی غیرمنتظره یا موارد اضطراری، در پرداخت‌ها با مشکل مواجه هستید.
 3. درآمد سالانه خانوار شما در زمان تشکیل پرونده کمتر از 150٪ دستورالعمل فقر فدرال است.
اندازه خانوار
درآمد زیر
1
$22,590
2
$30,660
3
$38,730
4
$46,800
5
$54,870
6
$62,940
7
$71,010
8
$79,080
برای هر نفر اضافی 8,070$ اضافه کنید

چه رقم می توانم برای معافیت فیس درخواست کنم؟

برای درخواست معافیت از هزینه می توانید یکی از موارد زیر را انجام دهید:

 1. می توانید فرم I-912، درخواست معافیت از هزینه را پر کرده و ارسال کنید. 
 2. می توانید نامه ای بنویسید و توضیح دهید که چرا قادر به پرداخت هزینه ها نیستید. باید تمام اسناد درخواست شده در دستورالعمل فرم را ارسال کنید. اینها شامل اثبات درآمد خانوار و مزایای عمومی شما است.

کاهش فیس

چه کسی می تواند درخواست کاهش فیس نماید؟

معاش سالانه وار خانواده شما باید بیشتر از 150% اما کمتر از 400% از طرزالعمل های فقر فدرال در وقت تسلیم درخواست باشد.

اندازه خانوار
درآمد بیش از
درآمد کمتر از
1
$22,590
$60,240
2
$30,660
$81,760
3
$38,730
$103,280
4
$46,800
$124,800
5
$54,870
$146,320
6
$62,940
$167,840
7
$71,010
$189,360
8
$79,080
$210,880
9+
برای هر نفر اضافی $8,070 اضافه کنید
برای هر نفر اضافی $21,520 اضافه کنید

چه رقم می توانم برای کاهش فیس درخواست کنم؟

می توانید با پر کردن فرم I-942، درخواست هزینه کاهش یافته، درخواست کاهش هزینه کنید.

 • دستورالعمل های فرومی که در حال تکمیل آن هستید را بخوانید و تمام مدارک درخواستی را تهیه کنید.
 • درخواست خود را برای معافیت همراه با درخواست تابعیت خود یکجا وارد کنید.
 • حتما فرم را امضا کنید.

دیگر طرق دریافت کمک برای فیس

 • کمپین آمریکایی های جدید سازمان های غیرانتفاعی را لیست می کند که می توانند به شما کمک کنند تا درخواست خود را از طریق تلفن یا حضوری تکمیل کنید. از سازمان غیرانتفاعی محلی خود بپرسید که آیا آنها نیز کمک مالی ارائه می دهند. 
 • Mission Asset Fund برای کمک به پرداخت هزینه درخواست تابعیت، قرضه بدون سود ارائه می دهد. 
 • تعدادی از اتحادیه های اعتباری قرضه های تابعیت کم یا بدون سود ارائه می دهند. برای کمک مالی با اتحادیه اعتباری محلی خود تماس بگیرید.
 • از سازمان غیرانتفاعی محلی خود بپرسید که آیا آنها نیز کمک مالی ارائه می دهند.
دو خانم در جلوی یک دیوار آجری مشورت می کنند
وکیل حقوقی ارزان یا رایگان پیدا کنید

اگر میخواهید گرین کارت و یا شهروندی دریافت کنید و خویشاوندی را به امریکا بیاورید و یا اگر قضیه دیگر مهاجرتی دارید به یاد داشته باشید که شما در طی مراحل ان تنها نیستید. موسسات و یا وکیلانی به صورت رایگان و یا هزینه کم اماده کمک به شما هستند. چگونه میتوان یک وکیل برای کمک دریافت کرد.

کمک حقوقی دریافت کنید

بعدی: بیاموزید که در مصاحبه و امتحان تابعیت در انتظار چی باید باشید


معلومات این صفحه از USCIS و دیگر منابع معتبر بدست می آید. هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک