معلومات برای شهروندان جدید آمریکا

اخذ شهروندی ایالات متحده مزایای زیادی دارد. دریابید که چه حقوق و مسئولیت‌هایی همراه شهروندی میباشد.