اشتراک

شامل ساختن فرزند من درمکتب

شما باید طفل خود را در مکتب محلی خود شامل کنید قبل از این که او بتواند درس خواندن را شروع کند. بیاموزید که چه رقم بفهمید طفل شما در کدام مکتب اشتراک خواهد کرد. بفهمید ضرورت به چه اسنادی خواهید داشت. معلوماتی درباره پروسه راجستر مکتب بگیرید.


آیا طفل من باید به مکتب برود؟

بله. حضور در مکتب برای محصلان سن 5 الی 16 ساله در ایالات متحده آمریکا لازمی است. در برخی ایالت ها، این سن ممکن است 1 یا 2 سال مختلف باشد.

چه وقت طفلم را در مکتب شامل کنم؟

زیادتر مکاتب در ایالات متحده آمریکا در پایان تابستان یا اوایل خزان، در ماه اگست یا سپتمبر آغاز می شوند. برای برخی مکاتب لازمی است که شما برای شامل کردن طفل از خود یک وعده ملاقات بگیرید.

اگر در تابستان داخل ایالات متحده آمریکا شدید، در ماه جولای یا آگست به مکتب طفل خود مراجعه کرده می توانید که در مورد طریقه شامل شدن بیاموزید.

اگر در طول سال تعلیمی به ایالات متحده آمریکا رسیدید، باید هرچه عاجل طفل خود را در مکتب شامل کنید.

طفل من در چه مکتبی اشتراک خواهد کرد؟

سالی که طفل شما پیدا شد و محل زندگی شما تعیین می کند که طفل تان در چه مکتبی اشتراک خواهد کرد.

با تایپ کردن آدرس خود ، مکتب عامه محلی خود را یافت کنید. باید مکاتب ابتدایی، متوسطه و لیسه تخصیص یافته شما را به اساس محل زندگی شما نشان دهد. این مکاتب برای درجات صنفی مختلف استند. همیشه بهتر است برای اطمینان از صحت معلومات، با مکتب به تماس شوید یا رجوع به مکتب نمایید. 

طفل شما همچنان می تواند به یک مکتب خصوصی برود یا در خانه تعلیمات بگیرد.

ضرورت به چه اوراقی دارم؟

وقتی طفل خود را در مکتب شامل می کنید، هر ساحه مکتب فورم راجستر مخصوص خود را دارد. این فورم را در ویب سایت ساحه مکتب یافت کرده می توانید. همچنان می توانید به مکتب روان شوید و با منشی مکتب صحبت کنید. اسناد لازمی می تواند به شمول موارد ذیل باشد:

  • گواهی اقامت در منطقه مکتب. این بدان معناست که شما باید ثابت کنید که در خانه یا آپارتمان خود زندگی می کنید. نمونه هایی از اثبات اقامت عبارتند از اجاره آپارتمان امضا شده، صورتحساب بانکی یا قبض آب و برق با آدرس. این برای نشان دادن این است که شما در محله ای نزدیکمکتب زندگی می کنید.
  • اثبات سن. به عنوان مثال، یک شناسنامه یا گذرنامه همراه با تولد فرزندتان.
  • واکسیناسیون یا سایر پرونده های بهداشتی. این الزامات در ناحیه مکتب متفاوت است.
  • درآمد شما. اگر مقدار مشخصی پول به دست نیاورید، فرزندتان می تواند ناهار رایگان یا ارزان قیمت دریافت کند.

خانه موقت

اگر در خانه موقت زندگی می کنید، شاید واجد شرایط قانون مک کینی-ونتو (McKinney-Vento)  به حیث شخص بی خانمان باشید. این قانون به شما این حق را می دهد که بدون ارائه اسناد ثبوت اقامت یا دیگر اسناد، طفل خود را در مکتب نزدیک محل زندگی خود، شامل کنید. این نفرات به شمول افرادی استند که از طریق دفتر جابجایی پناهندگان (ORR) در هتل ها زندگی می کنند.

اگر ضرورت به کمک دارید، با خط مساعدت آموزش بی خانمان ها به شماره تلیفون 2145-308-800 به تماس شوید.

وضعیت مهاجرت

مکتب نباید در مورد وضعیت مهاجرت یا تابعیت شما سوال پرسان کند. برای اثبات اقامت شما ضرورت به وضعیت مهاجرت شما نیست.

شماره تامین اجتماعی (SSN) برای ثبت نام طفل در مکتب لازم نیست. برخی مکاتب شاید آن را درخواست کنند، اما اگر خوش ندارید ، مجبور نیستید شماره تامین اجتماعی خود را ارائه کنید .

طفل من برای مکتب ضرورت به چه چیز دارد؟

طفل شما ضرورت به لوازم مکتب دارد. در برخی مکاتب، لازمی است که محصلان برای اشتراک در مکتب یونیفورم بپوشند.

لوازم مکتب

ویب‌سایت ساحه مکتب یا معلم یک لست لوازم مکتب را خواهد داشت.  کوله پشتی، دفترچه، قلم، پنسل و کلاسور رواج ترین لوازم مکتب اند. این لست شاید با نمرات تبدیل شود.

لوازم مکتب ممکن است گران باشند. تشکیلاتی مثل ارتش رستگاری ، یونایتد وی ، کلاب های بچه ها و دختران آمریکا و سایرین کمک می‌کنند.

یونیفورم

برای برخی مکاتب عامه و خصوصی پوشیدن یونیفورم برای محصلان لازمی است. مکتب را پرسان کنید تا بفهمید که آیا طفل شما باید یونیفورم بپوشد یا نخیر.

اگر طفل من انگلیسی گپ نزند چه اتفاقی می افتد؟

اگر طفل شما در حال یادگیری لسان انگلیسی است، مکتب را در جریان پروسه راجستر بگویید.

مکتب شما را پرسان خواهد کرد که در خانه چه لسان هایی گپ می زنید. مکتب طفل شما را در یک پروگرام آموزش دو زبانه قرار داده می تواند. این نوع پروگرام موقتی است تا وقتی که طفل شما انگلیسی بیاموزد. در همه مکاتب ارائه نمی شود.

از درخواست کمک ترس نخورید. بسیاری مکاتب دارایی برای کمک به فامیل هایی دارند که انگلیسی صحبت نمی کنند.

طفل من چه رقم به مکتب می رسد؟

زیادتر ساحه های مکتب ترانسپورت برای رسیدن به مکتب فراهم می کنند. اگر نزدیک مکتب زندگی می کنید، مکتب ممکن است انتظار داشته باشد که بتوانید پیاده یا با بایسکل به مکتب آمده کنید.

ویب سایت ساحه مکتب معلوماتی را درباره بس و ترانسپورت خواهد داشت. شما را می گوید که کجا منتظر بس بمانید و بس چه ساعتی در ایستگاه خواهد بود. برای معلومات ترانسپورت با منشی مکتب به تماس شوید.

ساحه های مکتب ترانسپورت را یک امتیاز محصل محسوب می کنند و نه یک حق محصل. اگر محصلان رفتار مناسب نداشته باشند ممکن است این امتیاز گرفته شود. سوار شدن بر اتوبوس مکتب ضرورت به همان قسم رفتاری دارد که باید در مکتب داشت.

آیا طفل من باید هر روز به مکتب برود؟

حضور منظم نیز بسیار مهم است. مکاتب سوابق حضور هر روز طفل شما در مکتب را نگهداری می کنند. اگر طفل شما روزهای زیادی در مکتب غیرحاضر باشد، مکتب شما را اخطار خواهد داد. ممکن است با قانون دچار جنجال شوید.

غیر حاضری

غیر حاضری وقتی است که طفل شما در مکتب اشتراک نمی کند. زیادتر مکاتب 2 نوع غیر حاضری دارند: غیر حاضری موجه و غیر موجه.

با تاخیر رسیدن به مکتب

اگر با تاخیر به مکتب رسیدن اغلب اوقات پیش بیاید می تواند یک مشکل باشد. دیر آمدن را تاخیر کردن هم می گویند. تاخیرها می تواند موجه و غیر موجه باشد. تأخیرهای موجه لست به همان قسم غیر حاضری های موجه دارند.

همراه پرسونل مکتب گپ بزنید

شما مسئول هستید که دلیل غیر حاضری را برای مکتب بگویید. با دفتر به تماس شوید یا یک یادداشت امضا شده را برای معلم، منشی یا مدیر نوشته کنید.

اگر از پیش می فهمید که طفل شما قرار است در مکتب اشتراک نکند، مکتب را آگاه نمایید. گاهی اوقات، غیر حاضری غیرمنتظره است. کدام مشکلی نیست. صبح یا روز بعد با مکتب به تماس شوید.

اگر برای رساندن طفل تان به مکتب مشکل دارید، آنها را آگاه کنید. آنها کمک می توانند فراهم کنند.


هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک