اشتراک

کمک خشونت خانگی برای مهاجران

خشونت خانگی یک مشکل جدی است. این موضوع به ویژه می تواند برای مهاجرانی مشکل باشد که گرفتاری های غیر معمول دارند. درک ماهیت خشونت خانگی. بیاموزید چی حقوقی دارید و چه رقم کمک یافت کنید.

به اساس تاریخ اکتبر 30, 2023

برای این که عاجل از این صفحه بیرون شوید، بالای دکمه سرخ خروج کلیک نمایید. آزاردهنده شما ممکن است بررسی کند در انترنت کجا می روید، حتماً تاریخچه بروزر خود را پاک کنید.

در جستجوی کمک استید؟ برای دریافت معلومات کمک به قسمت پایین بروید.

خشونت خانگی چیست؟

خشونت خانگی زمانی اتفاق می افتد که شخصی در فامیل یا خانواده شما کوشش کنند شما را کنترول کند یا شما را آسیب بزند. همچنان نام خشونت پارتنر نزدیک یا آزار خانگی را هم دارد. 

ممکن است برای هر کسی صرف نظر از سن، نژاد، جنسیت، تمایل جنسی یا مذهب او اتفاق بیفتد. گرچه زیادتر موارد راپور شده در مورد زنان استند، اما مردان هم می توانند قربانی باشند. خشونت خانگی اغلب به معنی آزار بین پارتنرهای نزدیک است اما به شمول موارد ذیل هم می تواند باشد:

 • یک همسر یا شریک زندگی
 • یک شریک سابق
 • شخصی که از او طفل دارید
 • یک عضو فامیل مثل یکی از والدین، یک طفل یا خواهر یا برادر
 • یک هم اتاقی یا شخصی که همراهش زندگی می کنید 

اقسام آزار

علائم رایج خشونت خانگی به شمول این مواردند:

 • صدمه زدن به بدن شما مثل لت کردن، لگد زدن، هل دادن یا پرتاب کردن اجسام به شما. این را آزار فزیکی می نامند.
 • لمس کردن ناخواسته مثل بوسیدن ناخواسته یا اعمال جنسی ناخواسته یا اجبار کردن شما به داشتن رابطه جنسی. این مورد حتی در ازدواج هم می تواند آزار محسوب شود.
 • کلمات ناخوش کننده و آزار دهنده مثل تهدیدات، توهین، فریاد کردن یا شرمنده کردن شما در حضور سایرین. این را آزار عاطفی می نمامند.
 • کنترول پول شما مثل گرفتن آن از شما، پول ندادن به شما برای نیازهای اصلی تان، یا محدود کردن دسترسی به اکانت ها.
 • تصمیم گرفتن برای شما، اجبار شما به انجام دادن کارهایی که خوش ندارید انجام دهید و دیگر طرق کنترول کردن شما.
 • بررسی کردن پیام های تلیفون و انترنت شما یا تماشا دقیق آنچه که شما انجام می دهید و تمایل به فهمیدن این که شما چی قسم وقت خود را می گذرانید.
 • دور کردن شما از دوستان، فامیل و اجتماع شما از طریق جواز ندادن به شما برای دیدن یا گپ زدن همراه آنها یا منزوی کردن شما از اجتماع فرهنگی یا مذهبی تان.
 • حاضر شدن بدون دعوت، تعقیب کردن شما یا روان کردن خیلی پیام ها یا تماس های تلیفونی زیادی که باعث شود شما دچار ترس شوید. این را می توان تعقیب و مزاحمت درنظر گرفت.
 • توهین یا تهدید عزیزان شما یا نابود کردن متعلقات شما و چیزهایی که برایتان مهم اند.
 • استفاده از سلاح برای ترساندن شما مثل تهدید کردن شما با یک چاقو، تفنگ یا چوب دست.
 • جواز ندادن به شما برای انجام وظیفه یا رفتن به مکتب.
 • حسادت شدید به شما و دوستان تان یا متهم کردن شما به تقلب کردن.

خشونت خانگی به شمول رفتارهای متنوعی است و همیشه نباید فزیکی باشد. این علائم شاید تا گذشت زمان بیشتر از رابطه ظاهر نشوند یا شاید به طور دوره ای ظاهر شوند.

بسیاری از بازمانده گان خشونت خانگی خودشان را برای آزار دیدن سرزنش می کنند. از یاد داشته باشید، خشونت خانگی هرگز تقصیر شما نیست.

مهاجران و آزار

مهاجرانی که آزار را تجربه می کنند ممکن است به خاطر وضعیت مهاجرت خود گرفتاری های ویژه ای را تجربه کنند. شاید حس کنید از اجتماع خود منزوی شدید و دسترسی محدود به حمایت داشته باشید. ممکن است قوانین و حقوق خشونت خانگی در ایالات متحده آمریکا را ندانید.

آزار دهنده تان ممکن است از وضعیت مهاجرتی شما برای کنترول کردن شما یا متوقف کردن دسترسی شما به کمک استفاده کند. آزار دهنده تان ممکن است از ترس دیپورت شدن شما استفاده کند تا شما آزار را گزارش ندهید. 

اقسام رواجی که آزار دهنده شما ممکن است:

 • اسناد مهاجرتی تان را به شما ندهد
 • اجازه ندهد شما اسناد هویتی دریافت نمایید
 • اسناد حقوقی نظیر لایسنس دریوری و پاسپورت ها را از بین ببرد
 • اجازه ندهد شما یک درخواستی مهاجرتی تسلیم کنید
 • اجازه ندهد دادخواست های مهاجرتی به نیابت از شما تسلیم شوند
 • شما و نفراتی که دوستشان دارید را تهدید دیپورت شدن کند
 • اجازه ندهد انگلیسی بیاموزید  

درخواست کمک مهاجرت

در ایالات متحده آمریکا، کمک برای مهاجرانی که قربانی خشونت خانگی استند موجود است. شما شاید بتوانید:

 • وضعیت مهاجرتی ویژه را از طریق قانون خشونت علیه زنان (VAWA) دریافت نمایید اگر آزار دهنده شما یک تبعه ایالات متحده بود یا اقامت دائم ایالات متحده داشت.
 • درخواستی برای یک ویزه U نمایید که قربانیان مهاجر را اجازه می دهد در USA بمانند، قانونی انجام وظیفه کنند و منافع عامه بگیرند.
مهم است که وقتی انتخاب های خود را بررسی می کنید مشوره حقوقی بگیرید. یک وکیل یا نماینده معتبر شما را کمک کرده می تواند که بفهمید آیا واجد شرایط استید و درخواستی خود را مکمل کنید. بسیاری از سازمان ها و وکلا کمک حقوقی رایگان یا ارزان ارائه می دهند.

حقوق خود را بفهمید

مهم است که حقوق خود و مقررات را در USA بشناسید. شما حق دارید از مصئونیت و حمایت صرف نظر از وضعیت مهاجرت خود مستفید شوید.

هر شخصی که آزار خانگی را تجربه می کند حق دارد از موارد ذیل مستفید شود:

 • کمک از مجری قانون
 • تعقیب قضایی آزار دهنده 
 • پناهگاه امرجنسی 
 • مراقبت طبی عاجل
 • خانه موقت
 • مشوره بحران 
 • خدمات اجتماعاتی
 • رای های محافظتی
 • سرپرستی و حمایت طفل
 • جدایی قانونی یا طلاق بدون رضایت همسرتان

همچنان برای مهاجران، مهم است که بفهمند:

 • شما می توانید بدون این که مجبور باشید وضعیت مهاجرت خود را معلوم کنید آزار را گزارش کنید.
 • شما حق دارید وقتی همراه پولیس گپ می زنید و خدمات دولتی دریافت می کنید از ترجمه و ترجمه شفاهی استفاده نمایید.
 • شما حتی اگر مهاجر بدون اسناد باشید هم حق دریافت کمک دارید.

کمک بگیرید

سرویس های زیادی استند که خوش دارند شما را کمک کنند. همچنان کمکی را یافت کرده می توانید که ویژه افراد از وطن شماست یا ویژه افرادی است که زبان شما را تکلم می کنند.

می توانید این مراحل اولیه را طی کنید: 

 • یک طرح ریزی ایمن انجام دهید تا برای بحران آماده باشید. این مرحله به شمول قبل و بعد از رها شدن از وضعیت آزار دهنده می باشد.
 • آزارتان را مستند کنید. تصاویر از جراحات خود بگیرید و از پیام های تهدید کننده اسکرین شات بگیرید.
 • همراه افرادی که به آنها اعتماد دارید صحبت کنید. این افراد می توانند یک دوست، فامیل، معلم، مشاور مکتب، همسایه یا هدایت کننده اجتماع باشند.
 • رایگان به یک خط کمک زنگ بزنید یا تکست روان کنید و کمک ناشناس بگیرید. پرسونل خطوط کمک متخصصین آموزش دیده ای استند که هدایت و حمایت ارائه می توانند نمایند.
 • با یک سازمان اجتماعی برای کمک به تماس شوید. این سازمان ها می توانند اشکال گوناگون کمک را ارائه کنند به شمول مشوره، پناهگاه و دسترسی به منابع حقوقی.
 • همراه یک وکیل مهاجرتی صحبت کنید. درباره حقوق و انتخاب های خود برای محافظت حقوقی مشوره بگیرید.
 • برای صحت روانی خود کمک یافت کنید. آزار در خصوص خوشی و صحت شما تاثیرگذار می تواند باشد. بیاموزید چه رقم خدمات صحت روانی یافت کنید.
اگر تشویش دارید کسی استفاده انترنت شما را نظارت می کند، تاریخچه بروزر خود را پاک کنید و از وضعیت خصوصی یا پرایوت استفاده کنید. همچنان از دستگاه یک دوست یا از کمپیوتر کتابخانه برای مصئونیت مضاعف استفاده کرده می توانید.

گزارش دادن خشونت خانگی

خشونت خانگی به خلاف قانون است. شما در هر زمانی می توانید پولیس را درباره آزار مطلع کنید. 

کارهایی که می توانید انجام دهید اینها هستند:

 • اگر ضرورت به کمک طبی دارید به یک استیشن پولیس یا یک شفاخانه روان شوید . شما آنجا یه راپور پولیس می توانید تنظیم کنید.
 • اگر وضعیت عاجل است، همراه مامور پولیسی که برای کمک به شما می آید صحبت کنید. آرام بمانید و حقیقت را بگویید.
 • پولیس را بگویید اگر پارتنرتان تفنگ، دیگر سلاح، حکم مکتوب یا رای محدودکننده علیه اش دارد.
 • اگر پولیس از خانه شما دیدن کرد، می توانید بخواهید که همراهشان صحبت کنید. شما مجبور نیستید اوراقی را امضا کنید که نمی توانید خوانده کنید یا بفهمید.
 • بررسی کنید که آیا یک مرکز بحران محلی یا پناهگاه شما را برای گزارش دادن کمک کرده می تواند یا خیر.
 • نکات راپور دادن به پولیس را بیشتر بخوانید.

همچنان می توانید توزیع یک رای محافظتی را درنظر بگیرید که آزار دهنده شما را از نزدیک شدن فزیکی به شما یا آزار دادن شما و دیگران منع می کند. شما باید در یک جلسه رسیدگی شهادت دهید. یک رای محافظتی می تواند چندین سال اعتبار داشته باشد و تجدید شود. 

هر ایالتی مقررات ویژه ای مخصوص خشونت خانگی دارد. درباره رای های محدودکننده، طلاق، سرپرستی و حمایت طفل در ایالت خود بیاموزید.

خطوط تلیفونی ویژه و دیگر کمک ها

خطوط تلیفونی ویژه و سازمان ها حمایت رایگان و محرم را برای بازمانده گان خشونت خانگی ارائه می کنند. آنها می توانند شما را برای برنامه ریزی مصئونیت و یافت کردن یک محل مصئون برای روان شدن کمک کنند و حمایت صحت روانی و مشوره حقوقی ارائه کنند.

آنها معلوماتی را درباره وضعیت شما پرسان می کنند تا شما را کمک کنند انتخاب های موجود را مشخص کنید. شما مجبور نیستید کدام معلومات تفصیلی را شریک سازید که مایل نیستید معلوم کنید. آنها معلومات شما را معلوم نخواهند کرد یا آزار شما را بدون مجوز شما گزارش نخواهند کرد.

سازمان
ارائه دهنده
خط ویژه خشونت خانگی ملی
800-799-7233
تله تایپ 3224-787-800
START را به 88788 پیام بفرستید
خط ویژه 24-ساعته قابل دسترس به +200 زبان آنها همچنان لست خدمات محلی را ارائه می نمایند.
 
خط ویژه 24-ساعته برای حمله جنسی. همچنان به اسپانیایی موجود است.
خط ویژه قربانیان جنایت.
عشق احترام است (Love is Respect)
866-331-9474
تله تایپ 3224-787-800
خط ویژه 24-ساعته برای نوجوانان و کلانسالان جوان همچنان به اسپانیایی موجود است.
خط ویژه 24-ساعته. همچنان به اسپانیایی و 18 زبان آسیایی موجود است.
خط ویژه 24-ساعته برای دریافت رهنمایی درمورد آزار طفل. این خط تلیفون گزارش دهی نیست.
خط ویژه معلومات و ایمیل حقوقی.
کمک حقوقی برای بازمانده گان مهاجر.
برای یافت کردن پناهگاه ها و پروگرام های خشونت خانگی جوار تان جستجو کنید.
لست سازمان هایی را جستجو کنید که بازمانده گان خشونت جنسی را کمک می کنند.
یک مرکز در جوار خود یافت کنید.
لست سازمان هایی را جستجو کنید که اجتماع مسلمانان را کمک می کنند.
منابع در خصوص آزار افراد مسن
خط کمک پاهنده گی افغان ها
888-991-0852
یک خط کمک عامه که کمک را به دری و پشتو ارائه کرده می تواند.

معلومات این صفحه از National Domestic Violence Hotline, USCIS, Esperanza United, و دیگر منابع معتبر بدست می آید. هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک