اشتراک

معلوماتی درباره واکسیناسیون برای مهاجران

درباره واکسین‌هایی که داکترها توصیه می‌کنند و طریقه دریافت آن‌ها بیاموزید. معلوماتی درباره واکسین ها برای مهاجران بگیرید.

به اساس تاریخ آوریل 18, 2024

واکسین ها چه هستند؟

واکسین ها معمولاً پیچکاری هایی هستند که جان شما رای برای آماده گی گرفتن برای جنگ با مریضی کمک می کنند که شما مصاب به مریضی نشوید. واکسن ها کمک می کنند که شما مصاب به امراض عفونی مثل کووید-19 و آنفولانزا نشوید.

وقتی همه واکسین می گیرند، سرایت امراض سخت تر می شود. این حالت را مصئونیت گله ای می گویند. حتی اگر مریض شوید، واکسین‌ها از مصاب شدن شما به مریضی جدی جلوگیری می‌کنند.

واکسین ها حاوی قسمت های ضعیف شده یا غیرفعال یک ویروس، باکتری یا آنتی ژن های مشابه خاص هستند که عکس العمل ایمنی بدن را تحریک می کنند. همه واکسین ها تست می شوند که از ایمنی و تاثیر آنها اطمینان حاصل شود.

برخی واکسین ها می توانند عوارض جانبی خفیفی ایجاد کنند. این عوارض به شمول درد یا ورم در ساحه پیچکاری و تب کم می باشند. این عوارض را با دوایا می توان تداوی کرد و طی چند روز گم می شوند. تاثیر کردن واکسین ها چند هفته زمان را دربرمی گیرد.

تقویت کننده ها چه هستند؟

تقویت کننده ها یا بوسترها واکسین های اضافی هستند که بعد از پره کردن واکسین های اولیه خود دریافت می کنید. برخی واکسین ها به تقویت کننده نیاز دارند تا شما را برای مدت طولانی محافظت کنند. گرفتن جدیدترین واکسین ها و تقویت کننده ها شما را کمک می کند صحتمند بمانید و از سرایت مریضی جلوگیری می کند.

(https://www.youtube.com/watch?v=sg716blcPr0)

چرا واکسین ها اهمیت دارند

واکسین ها از مصاب شدن شما به مریضی و حاضر نشدن در مکتب یا محل کار جلوگیری می کنند. همچنان واکسین ها از سرایت مریضی توسط شما به فامیل و دوستان جلوگیری می کنند. واکسین ها به ویژه برای اشخاصی بسیار مهم استند که معرض خطر مصاب شدن به عوارض جدی هستند. واکسین ها خطر امراض جدی و بستر شدن در شفاخانه را تقلیل می کند.

چه وقت باید واکسین بگیرید

واکسین ها در طول عمر شما توصیه می شوند. برخی واکسین ها وقتی جوان استید بیشترین تاثیر را دارند و دیگر واکسین ها وقتی پیرتر شدید. شما ممکن است به اساس صحت، استایل زندگی، کار یا سیر و سفر خود ضرورت به واکسین های دیگری داشته باشید.

داکترتان شما را می گوید که چه واکسین ها یا های تقویت کننده هایی به اساس عمر شما برایتان توصیه می شود. داکترها تقسیم اوقات خاصی برای واکسین اطفال دارند. وقتی زمان واکسین بعدی طفل تان رسیده باشد، داکتر اطفال شما را مطلع می کند.

انواع واکسین

بسته به قوانین ایالتی، واکسین های خاصی برای پرسونل مکاتب، کودکستان و مراکز مراقبت صحی لازم است. این واکسین ها معمولاً برای این امراض اند:

 • مزدوج پنوموکوکی و مننگوکوکی
 • دیفتری، کزاز و سیاه سرفه
 • هموفیلوس آنفلوانزا نوع b
 • سرخک، اوریون و سرخجه 
 • واریسلا (آب چیچک)
 • هپاتیت A و B
 • روتاویروس
 • پولیو

هم به کلانسالان و هم اطفال توصیه می شود که به طور منظم واکسین های خاصی را دریافت کنند که عبارتند از:

 • واکسن کووید-19: به همه افراد 6 ماهه و کلانتر توصیه می‌شود که واکسین کووید-19 نو شده را دریافت کنند. بهترین جا برای گرفتن معلومات درباره کووید-19 ویب سایت CDC است.
 • واکسین آنفولانزا (فلو): واکسین آنفولانزا برای همه افراد 6 ماهه و کلانتر هر سال توصیه می شود. سپتمبر و اکتوبر معمولا زمان مناسبی برای واکسینه شدن مقابل آنفولانزا هستند. معلومات بیشتری درباره واکسین آنفولانزا بگیرید.
 • واکسین Td یا Tdap: اطفال پیش‌نوجوان و کلانسال باید هر 10 سال بعد واکسین پیچکاری کنند تا ایمنی خود را تقویت کنند. درباره دیفتری، کزاز و سیاه سرفه بیشتر بیاموزید.
اگر احساس می کنید به تکلیف شدید، بهتر است تست آنفولانزا یا کووید-19 انجام دهید. همچنان اگر در اطراف شخصی بوده اید که تست مثبت داشته است، باید تست شوید.

معلومات بیشتری در مورد واکسین های توصیه شده را در CDC.gov یافت کنید:

الزامات واکسین برای مهاجران

طبق قوانین CDC، همه متقاضیان مهاجر به شمول اطفال باید معاینه طبی انجام دهند. اگر برای موارد زیر درخواست می کنید، باید اسنادی را نشان دهید که واکسین های الزامی را گرفته اید:

 • ویزه مهاجرتی
 • اقامت دائم قانونی (گرین کارت)

اگر سند ثبوت واکسین های لازمی را نداشتید، داکتر ملکی آنها را در معاینه به شما می دهد. فورم I-693 را خانه پری کنید و آن را همراه خود در معاینه طبی آورده کنید. یک کاپی از کل سوابق واکسین خود را همراه داشته باشید.

پناهندگانی که در دیگر کشور معاینه طبی داشته اند، ضرورت نیست وقتی به ایالات متحده آمدند، دیگر بار واکسین ها را بگیرند.

معلومات بیشتری را از USCIS درباره الزامات واکسیناسیون برای مهاجران یافت کنید.

اگر اخیراً داخل ایالات متحده آمریکا شده اید، مطمئن شوید که به طور مکمل واکسین های توصیه شده نو را گرفته اید. یک وعده ملاقات با داکتر مراقبت های اولیه تنظیم کنید. آنها می توانند سوابق واکسین شما را بررسی کنند و اگر واکسین مهمی را نگرفته اید شما را آگاه می کنند.

الزامات واکسین برای اطفال

الزامات واکسین برای اطفال برای مکاتب عامه و خصوصی و فعالیت هایی به قسم سپورت استاندارد می باشند. وقتی طفل خود را شامل می کنید، باید سند ثبوت واکسین های او را ارائه نمایید. برخی ایالت ها ممکن است به دلایل مذهبی معافیت هایی ارائه دهند.

این الزامات تعیین شده اند تا از شیوع امراض جلوگیری شود و اطمینان حاصل شود که طفل شما در یک محیط ایمن یاد می گیرد. مهم است که در مورد قوانین ایالتی و مکتب خود بیاموزید.

کجا واکسین بگیریم

واکسین ها بدون توجه به وضعیت مهاجرت یا بیمه صحی قابل دسترس همه هستند. واکسین کووید-19 به طور رایگان برای همه قابل دسترس است. زیادتر پلان های بیمه مصرف واکسین آنفولانزا را پرداخت می کنند.

شما در مطب داکتر خود واکسین را می توانید بگیرید. مکاتب، محل های کار و مراکز مذهبی شاید روزهای واکسین رایگان ارائه دهند. همچنان واکسن را در زیادتر دواخانه ها و مراکز مراقبت فوری هم یافت کرده می توانید.

اگر بیمه صحی نداشتید، واکسین آنفولانزای رایگان یا کم مصرف را در یک مرکز صحی محلی یا دیپارتمنن صحت عامه دریافت کرده می توانید. 

برای یافت کردن مکان های واکسین در نزدیکی خود:

 • vaccines.gov را جستجو کنید  
 • با نمبر 0233-232-800-1 به تماس شوید
 • کود پستی خود را برای 438829 تکست کنید

نکاتی برای ایمن ماندن بعد از واکسیناسیون

 • برای جلوگیری از شیوع مریضی از ماسک استفاده کنید و دستان خود را مکرر بشویید.
 • برای واکسیناسیون های منظم با ارائه دهنده مراقبت های اولیه خود به تماس باشید.
 • اگر حس می کنید به تکلیف شده اید یا در اطراف شخصی بوده اید که تست آنفولانزا یا کووید-19 مثبت داشته است، تست شوید.

معلومات این صفحه از CDC.gov, USCIS, و دیگر منابع معتبر بدست می آید. هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک