اطلاعات درباره نظام آموزشی آمریکا

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

در ایالات متحده، همه افراد حق تحصیل دارند. در مورد مدارس دولتی و تحصیل در ایالات متحده برای اتباع افغان اطلاعات کسب کنید. با نحوه ثبت نام طفل خود در مدرسه و انتقال ریزنمرات خود آشنا شوید. آیا مایل به ادامه تحصیل هستید؟ کلاس های انگلیسی و GED رایگان را پیدا کنید.